Уладзімір, Мінск, скончыў гістфак БДУ. Працую пераважна ў ru-wiki.

КарыснаеПравіць

Спасылкі
Літаратара
  • Лісавы І. А. Уводзіны ў гісторыю Старажытнага Рыма: Дапаможнік для ВНУ. — Мн.: Універсітэцкае, 1993. — 62 с.
  • Равяка К. А. Антычнасць на Беларусі: Вучэбны дапаможнік. — Мн.: БДУ, 1999. — 80 с.
  • Тэрміналагічны слоўнік па гісторыі Старажытнага Рыму / Укладальнікі: Я. С. Разенблат, С. В. Жаркевіч. — Брэст: БДПІ, 1995. — 35 с.