Эндагамія (ад грэч. энда — унутры + шлюб) — звычай, які дазваляў шлюб толькі паміж членамі адной грамадскай групы (племя, часам роду). Эндагамія племя найчасцей спалучалася з экзагаміяй родаў, што ўваходзілі ў яго. Каставай эндагаміі называлі забароны шлюбаў паміж людзьмі розных саслоўяў (напрыклад, У Старажытным Егіпце, кастах Індыі

Літаратура правіць

  • Першиц А. И. Из истории патриархальных форм брака // КСИЭ. — 1955. — Выпуск 24. — С.
  • Штернберг Л. Я. семья и род у народов Северо-Восточной Азии. — Л., 1933.
  • Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Том 21. — 2-е издание. — М.,