Абардажная шабля — сякучая або рубяча-колючая клінковая халодная зброя. Мае выгляд кароткай, але шырокай шаблі, з прамым або злёгку выгнутым клінком і добра развітай гардай тыпу кошык. Эфес быў спраектаваны такім чынам, каб у бітве амаль цалкам абараняць пядзь рукі. Выкарыстоўвалася ваеннымі маракамі і піратамі пры абардажных сутычках.

Французская абардажная шабля