Аб’ект (філасофія)

то, на што накіравана актыўнасць суб’екта; носьбіт уласцівасцяў аб’екта, яго характарыстык, якасцяў

Аб'е́кт (лац.: objectum — прадмет) — філасофская катэгорыя, калі вызначаць яе ў межах эпістэмалогіі, якая выказвае нешта, што існуе ў рэальнай рэчаіснасці (гэта значыць незалежна ад свядомасці) — прадмет, з'ява або працэс, на якія накіравана прадметна-практычная і пазнавальная дзейнасць суб'екта (назіральніка). Пры гэтым у якасці аб'екта можа выступаць і сам суб'ект. У якасці суб'екта выступае асоба, сацыяльная група або ўсё грамадства.