Дапаўненне мностваў

Дапаўне́нне (або адніма́нне) мно́стваўбінарная аперацыя над мноствамі, вынікам якой ёсць мноства, якое складаецца з элементаў першага мноства, што не ўваходзяць у другое. Вынік аперацыі дапаўнення між мноствамі A і B называюць рознасцю гэтых мностваў або дапаўненнем мноства B да мноства A.

Аперацыя дапаўнення мностваў абазначаецца знакам «–» або «\».

Уласцівасці дапаўнення мностваў правіць

  • дапаўненнем перасячэння мностваў да некаторага мноства ёсць аб’яднанне іх дапаўненняў да гэтага мноства:  
  • дапаўненнем аб’яднання мностваў да некаторага мноства ёсць перасячэнне іх дапаўненняў да гэтага мноства:  

Гэтыя дзве ўласцівасці можна разглядаць як пашыраную фармулёўку правілаў дэ Моргана.

  • дапаўненнем мноства да сябе самога ёсць пустое мноства:  
  • дапаўненнем пустога мноства да любога мноства ёсць гэтае мноства:  
  • дапаўненнем мноства да сябе самога ёсць пустое мноства: