Марыя Мікалаеўна Самонава

беларуская гісторык
(Пасля перасылкі з Марыя Самонава)

Марыя Мікалаеўна Самонава (нар. 3 чэрвеня 1978, Гомель) — беларуская гісторык.

Марыя Мікалаеўна Самонава
Дата нараджэння 3 чэрвеня 1978(1978-06-03) (45 гадоў)
Месца нараджэння
Грамадзянства
Род дзейнасці гісторык, выкладчыца ўніверсітэта
Альма-матар

Біяграфія правіць

Скончыла Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны па спецыяльнасці «Гісторыя. Замежная мова (англійская)» у 2000 годзе, магістратуру ў 2009 годзе, аспірантуру пры Рэспубліканскім інстытут вышэйшай школы (2012). Займалася навукова-даследніцай працай ў Стакгольмскім універсітэце. Абараніла дысертацыю «Скандинаво-славянские связи на белорусских землях в IX—XIII вв. (по письменным источникам)» (навуковы кіраўнік А. В. Мартынюк), кандыдат гістарычных навук (2014).

З 2004 года выкладчык факультэта даўніверсітэцкай падрыхтоўкі, кафедры даўніверсітэцкай падрыхтоўкі і прафесійнай арыентацыі ГДУ імя Ф. Скарыны. Выкладае гісторыю Беларусі і іншыя гістарычныя і грамадазнаўчыя дысцыпліны слухачам падрыхтоўчага аддзялення. Складальніца навучальных праграм, лекцый, тэкстаў. Дацэнт (2020).

Навуковыя зацікаўленасці — гісторыя Беларусі IX—XIII ст.; Полацкае княства; гісторыя старажытнай Русі, гісторыя старажытнай Скандынавіі; эпоха вікінгаў, старажытнаскандынаўскія пісьмовыя крыніцы, методыка выкладання гісторыі ў вышэйшай школе.

Бібліяграфія правіць

 • Самонова, М. Н. Скандинавы на белорусских землях в IX—X вв.: к постановке проблемы / М. Н. Самонова // Studia historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточной Европы : науч. сб. — Минск : РИВШ, 2010. — Вып. 3. — С. 16-29.
 • Самонова, М. Н. Белорусские земли на путях «из варяг в греки» и «из варяг в арабы» / М. Н. Самонова // Ученые записки ВГУ им. П. М. Машерова : сборник научных трудов. — Витебск, 2012. — Т. 13. — С. 60-68.
 • Самонова, М. Н. «Рогъволодъ пришед изъ заморья, имяше власть свою в Полотьскѣ, а Турыи Турове»: о роли скандинавов в развитии государственности на белорусских землях / М. Н. Самонова // Вышэйшая школа. — Минск, 2012. — № 4 (90). — С. 62-66.
 • Samonava, M. Polotsk and the Western Dvina way: view from Scandinavia / M. Samonava // Sagas and the Use of the Past : preprint of abstracts The 15th International Saga Conference, Aarhus University, 5th — 11th August 2012 / ed. by A. Nordvig, L. Torfing. — Aarhus : Department of Aesthetics and Communication Department of Culture and Society Faculty of Arts, 2012. — P. 274—275.
 • Самонова, М. Н. Рогъволодъ — Ragnvaldr: к вопросу о возможности идентификации / М. Н. Самонова // Полацк у гісторыі і культуры Еўропы : матэрыялы Міжнар. навук. канф. (Полацк, 22-23 мая 2012 г.) / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі, Полацкі дзярж. ун-т; рэдкал. : А. А. Каваленя [і інш.]; навук. рэд., уклад. В. М. Ляўко. — Мінск : Беларус. навука, 2012. — С. 72-78.
 • Самонова, М. Н. Полоцкое княжество в системе династических связей и политических взаимоотношений Руси со Скандинавией и Польшей в XI — начале XIII вв. / М. Н. Самонова // Studia Historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточной Европы : науч. сб. — Минск : РИВШ, 2012. — Вып. 5. — С. 7-25.
 • Самонова, М. Н. Полоцк в русско-скандинавских связях IX—XIII вв. (по материалам древнескандинавских источников) / М. Н. Самонова // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. — 2015. — № 4 (91). — С. 69-75.
 • Самонова, М. Н. Рогволод и Рогнеда: скандинавские корни полоцкой княжеской династии / М. Н. Самонова // Alba Ruscia: белорусские земли на перекрестке культур и цивилизаций (X—XVI вв.) / отв. ред. А. В. Мартынюк. — Москва : Квадрига, 2015. — С. 8-26.
 • Самонова, М. Н. «Эймунд конунг» на службе у Брячислава: шведский след в истории Полоцкого княжества / М. Н. Самонова // Studia Historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточной Европы. — Минск : РИВШ, 2015. — Вып. 8. — С. 37-54.
 • Самонова, М. Н. Полоцкая княжеская династия в политической системе Древней Руси / М. Н. Самонова // Беларускае Падзвінне : вопыт, методыка і вынікі палявыхі міждысцыплінарных даследаванняў : зб. навук. арт. ІІІ міжнар. навук.-практ. канф., Полацк, 14-15 крас. 2016 г. : у 2 ч. / Полацкі дзярж. ун-т; пад агульн. рэд. : Д. У. Дука, У. А. Лобача, А. І. Корсак. — Наваполацк, 2016. — Ч. 2. — С. 19-23.
 • Самонова, М. Н. Полоцк в связях Древней Руси и Скандинавии в зарубежной историографии / М. Н. Самонова // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки : сб. науч. ст. / Респ. ин-т высш. шк. — Минск, 2018. — Вып. 18, ч. 1. — С. 347—354.
 • Самонова, М. «Пришел я туда, где Торвальду, сыну Кодрана, Христос дарует покой»: к вопросу об участии скандинавов в христианизации Полоцка / М. Самонова // Релігії і вірування Русі (ІХ-ХVІ століття): Матеріали VIIІ Міжнародної наукової конференції з серії Colloquia Russica, Львів, 15-18 листопада 2017 р. — Краків, 2018. — Colloquia Russica. — Серія I. — Т.8. — С. 85-92.
 • Самонава, М. Скандынаўскія паралелі з усходнеславянскімі сюжэтамі пра прадстаўнікоў полацкай княжацкай дынастыі / М.Самонава // Беларускі гістарычны часопіс. — 2018. — № 10. — С. 16-22.
 • Самонава, М. Рагвалод, Торвальд, Эймунд: скандынаўскі след у гісторыі Полацкага княства / М.Самонава // Беларускі гістарычны часопіс. — 2019. — № 3. — С. 3-11.
 • Самонова, М. Н. История Беларуси в контексте европейской цивилизации. — Минск : РИВШ, 2019. — 92 с.