Параўнанне

пералік значэнняў у Вікіпедыі

Параўнанне — шматзначны тэрмін.

  • Параўнанне — працэс колькаснага або якаснага супастаўлення розных уласцівасцей (падабенстваў, адрозненняў, пераваг і недахопаў) двух аб'ектаў.
  • Параўнанне — высвятленне, які з двух аб'ектаў лепшы ў цэлым («інтэгральнае супастаўленне»).
  • Параўнанне (гут.) — сцвярджэнне, што дадзеныя аб'екты роўныя ці падобныя, прыраўноўванне, прыпадабненне.
  • Параўнанне ў шэрагу сацыяльных навук (псіхалогіі, сацыялогіі і інш.) і ў філасофіі — пазнавальная аперацыя, якая ляжыць у аснове меркаванняў аб падабенстве ці адрозненні аб'ектаў. З дапамогай параўнання выяўляюцца якасныя і колькасныя характарыстыкі прадметаў, з'яў і працэсаў.
  • Параўнанне ў матэматыцы. Параўнанне фармалізавана ў матэматыку з дапамогай паняцця «дачыненне».
  • Параўнанне ў стылістыцы і літаратуры — стылістычная фігура, у якой адбываецца прыпадабненне аднаго прадмета ці з'явы да іншага па якой-небудзь агульнай для іх прыкмеце.
  • Параўнанне ў лінгвістыцы — сінтаксічная канструкцыя, якая выкарыстоўваецца для выразу параўнання.