Словаўтварэнне: раздзел лексікалогіі. Прадмет дысцыпліны — адносіны паміж вытворным і ўтваральным словамі, а таксама сувязі ўнутры словаўтваральных ланцужкоў і гнёздаў, адносіны паміж словаўтваральнымі тыпамі і катэгорыямі. Асноўныя паняцці дысцыпліны — вытворная і ўтваральная асновы, словаўтваральны спосаб, словаўтваральная сувязь. Фундаментальныя задачы дысцыпліны — сістэматызацыя корпусу словаўтваральных сродкаў, пошук заканамернасцяў ва ўзнікненні вытворных слоў, якія належаць да розных граматычных класаў і лексіка-семантычных агульнасцяў.

Гл. таксама правіць

Літаратура правіць

  • Шаблоўскі А. І. Лексічная анамасіялогія: прадмет, метад, асноўныя паняцці // Беларуская лінгвістыка. Вып. 57, 2006. — С. 3—11.