Сойм Каралеўства Польскага

Сойм Каралеўства Польскага — саслоўна-прадстаўнічы орган ў XV — першай палове XVI стагоддзяў. Насіў арыстакратычны характар. Дамінуючае становішча мелі буйныя землеўладальнікі. Пасля заключэння у 1569 годзе Люблінскай уніі большасць з тых, хто меў права прымаць удзел у працы сейма Каралеўства Польскага, атрымалі месца ў аб'яднаным сойме Рэчы Паспалітай.

Першы сойм. Карціна Яна Матэйкі.