Супрацьлеглы лік

Супрацьле́глы (проціле́глы) лік да пэўнага ліку  — гэта лік, які пры складанні з дае нуль:

Гэтую роўнасць можна перапісаць наступным чынам:

або

Такім чынам, процілеглыя лікі маюць аднолькавыя абсалютныя велічыні (модулі), але процілеглыя знакі. У адпаведнасці з гэтым лік, процілеглы да , абазначаюць .

Калі лік дадатны, то процілеглы да яго лік будзе адмоўным, і наадварот.

Нуль процілеглы сам да сябе (нуль са знакам мінус — гэта той самы нуль).