Універсальная дзесятковая класіфікацыя

(Пасля перасылкі з УДК)

Універса́льная дзесятко́вая класіфіка́цыя, скарочана УДК (англ.: Universal Decimal Classification, UDC) — сістэма класіфікацыі інфармацыі, шырока ўжываецца ў свеце для сістэматызацыі твораў навукі, літаратуры і мастацтва, перыядычнага друку, розных відаў дакументаў і арганізацыі картатэк. Цэнтральнай часткай УДК з’яўляюцца асноўныя табліцы, якія ахопліваюць усю сукупнасць ведаў і пабудаваныя паводле іерархічнага прынцыпу дзялення ад агульнага да прыватнага з выкарыстаннем лічбавага дзесятковага кода.

УДК арганізавана як цэласная сістэма, дзе ўсе галіны ведаў звязаны паміж сабой, і прызначана для апісання і індэксавання зместу інфармацыйных рэсурсаў незалежна ад носьбіта, формы, фармату і мовы[1][2][3][4]. УДК уяўляе сабой аналітыка-сінтэтычную і фасетную сістэму класіфікацыі з падрабязным слоўнікам і сінтаксісам, што забяспечвае моцную індэксацыю інфармацыі і значна спрашчае пошук інфармацыі пры вялікіх яе аб’ёмах[5][6]. З 1 студзеня 1992 года УДК належыць і знаходзіцца пад кіраўніцтвам Кансорцыума УДК, некамерцыйнай міжнароднай асацыяцыі выдаўцоў са штаб-кватэрай у Гаазе (Нідэрланды)[7].

Асноўныя табліцы УДК

правіць

Некаторыя класы асноўных табліц Універсальнай дзесятковай класіфікацыі. Беларускія назвы класаў прыведзены паводле выдання «Універсальная дзесятковая класіфікацыя: звыш 10 000 асноўных і дапаможных класаў» (Мінск, 2016). У табліцы часта ўносяцца змены. Магчымы неадпаведнасці.

0 Навука і веды ў цэлым. Арганізацыя. Інфарматыка. Інфармацыя. Дакументацыя. Бібліятэчная справа. Установы. Публікацыі

правіць
 00     Пралегомены. Асноўныя пытанні ведаў і культуры. Прапедэўтыка
 001     Навука і веды ў цэлым. Арганізацыя інтэлектуальнай працы
 002     Дакументацыя. Кнігі. Творы. Аўтарства
 003     Сістэмы пісьменства
 004     Камп’ютарныя навукі і тэхналогіі. Вылічальная тэхніка. Апрацоўка даных
 005     Кіраванне. Менеджмент
 006     Стандартызацыя прадукцыі, працэсаў, мер, вагі і часу
 007     Дзейнасць і арганізацыя. Агульная тэорыя сувязі і кіравання (кібернетыка). Чалавечая інжынерыя
 008     Цывілізацыя. Культура. Прагрэс
 01     Бібліяграфія і бібліяграфіі. Каталогі
 011/016   Бібліяграфіі
 02     Бібліятэчная справа. Бібліятэказнаўства
 030     Даведачныя выданні агульнага характару
 050     Серыяльныя выданні і выданні з працягам. Перыядычныя выданні
 06     Арганізацыі агульнага характару
 070     Газеты. Прэса. Журналістыка
 08     Выданні змяшанага зместу. Зборнікі
 09     Рукапісы. Рэдкія і адметныя кнігі

1 Філасофія. Псіхалогія

правіць
 101     Прырода і роля філасофіі
 11     Метафізіка
 122/129   Асобныя праблемы метафізікі
 13     Філасофія розуму і духу. Метафізіка духоўнага жыцця
 14     Філасофскія сістэмы і пункты гледжання
 159.9    Псіхалогія
 16     Логіка. Эпістэмалогія. Тэорыя ведаў. Метадалогія логікі
 17     Філасофія маралі. Этыка. Практычная філасофія

2 Рэлігія. Тэалогія

правіць
 2-1/-9   Спецыяльныя вызначальнікі для рэлігіі
 2-1     Тэорыя і філасофія рэлігіі. Прырода рэлігіі. Феномен рэлігіі
 2-2     Доказы рэлігіі
 2-3     Асобы ў рэлігіі
 2-4     Рэлігійная дзейнасць. Рэлігійная практыка
 2-5     Богаслужэнне ў шырокім сэнсе. Культ. Абрады і цырымоніі
 2-6     Рэлігійныя працэсы
 2-7     Рэлігійная арганізацыя і кіраванне
 2-8     Характарыстыкі рэлігій адносна розных уласцівасцей
 2-9     Гісторыя веры, рэлігіі, дэнамінацыі або царквы
 21/29    Рэлігійныя сістэмы. Рэлігіі і вераванні
 21     Дагістарычныя рэлігіі. Рэлігіі старажытных грамадстваў
 22     Рэлігіі Далёкага Усходу
 23     Рэлігіі індыйскага субкантынента. Індуісцкая рэлігія ў шырокім сэнсе
 24     Будызм
 25     Рэлігіі антычнасці. Другарадныя культы і рэлігіі
 26     Іўдаізм (юдаізм)
 27     Хрысціянства
 28     Іслам
 29     Сучасныя духоўныя плыні

3 Грамадскія навукі

правіць
 3.07/.08  Спецыяльны дадатковы падраздзел для сацыяльных навук у цэлым
 3.07    Адміністрацыйны парадак. Органы ўлады. Дэпартаменты
 3.08    Персанал органаў улады. Службоўцы
 30     Тэорыя, метадалогія і метады ў сацыяльных навуках у цэлым. Сацыяграфія
 303     Метады ў сацыяльных навуках
 304     Сацыяльныя пытанні. Сацыяльная практыка. Культурнае жыццё. Лад жыцця
 305     Гендарныя даследаванні
 308     Сацыяграфія. Апісальнае вывучэнне грамадскага жыцця (колькаснае і якаснае)
 31     Дэмаграфія. Сацыялогія. Статыстыка
 32     Палітыка
 321     Формы палітычнай арганізацыі. Дзяржава як палітычная ўлада
 322     Адносіны паміж царквой і дзяржавай. Рэлігійная палітыка. Царкоўная палітыка.
 323     Унутраная палітыка
 324     Выбары. Плебісцыты. Рэферэндумы. Выбарчыя кампаніі. Правапарушэнні на выбарах. Вынікі выбараў
 325     Засваенне тэрыторый. Каланізацыя. Каланіялізм
 326     Рабства. Недобраахвотная, нявольная праца
 327     Міжнародныя адносіны. Сусветная, глабальная палітыка. Міжнародныя справы. Знешняя палітыка
 328     Парламенты. Народнае прадстаўніцтва. Урады
 329     Палітычныя партыі і рухі
 33     Эканоміка. Эканамічная навука
 330     Эканоміка ў цэлым
 331     Праца. Занятасць. Эканоміка працы. Арганізацыя працы
 332     Рэгіянальная эканоміка. Тэрытарыяльная эканоміка. Эканоміка землекарыстання. Жыллёвая эканоміка
 334     Формы арганізацыі і супрацоўніцтва ў эканоміцы
 336     Фінансы
 338     Эканамічнае становішча. Эканамічная палітыка. Кіраванне і планаванне ў эканоміцы. Вытворчасць. Паслугі. Кошты
 339     Гандаль. Камерцыя. Міжнародныя эканамічныя адносіны. Сусветная эканоміка
 34     Права. Юрыспрудэнцыя
 340     Права ў цэлым. Прававыя метады і дадатковыя навукі
 341     Міжнароднае права
 342     Дзяржаўнае права. Канстытуцыйнае права. Адміністрацыйнае права
 343     Крымінальнае права. Крымінальныя злачынствы
 344     Асаблівыя віды крымінальнага права. Ваеннае крымінальнае права. Марское крымінальнае права. Ваенна-паветранае крымінальнае права
 346     Гаспадарчае права. Прававыя асновы дзяржаўнага рэгулявання эканомікі
 347     Грамадзянскае права
 348     Царкоўнае права. Кананічнае права. Рэлігійнае права
 349     Асаблівыя галіны права. Розныя юрыдычныя пытанні
 35     Дзяржаўнае кіраванне. Урад. Ваенныя справы
 351     Аб’екты і задачы дзяржаўнага кіравання
 352     Ніжэйшыя ўзроўні адміністрацыі. Органы мясцовага кіравання. Гарадское кіраванне. Мясцовыя органы ўлады
 353     Сярэднія ўзроўні адміністрацыі. Рэгіянальны, правінцыйны ўрад. Рэгіянальныя органы ўлады
 354     Вышэйшы ўзровень органаў кіравання. Цэнтральны, агульнадзяржаўны, нацыянальны ўрад
 355     Ваенныя справы ў цэлым
 356     Вайсковая служба ў цэлым. Пяхота. Інфантэрыя
 357     Кавалерыя. Матарызаваныя войскі. Ваенна-транспартныя часткі
 358     Артылерыя. Інжынерныя (сапёрныя) войскі. Авіяцыя. Розныя тэхнічныя службы і іх прызначэнне
 359     Ваенна-марскія сілы. Ваенна-марскі флот: асабовы склад і арганізацыйная структура
 36     Забеспячэнне духоўных і матэрыяльных жыццёвых патрэб
 364     Сацыяльнае забеспячэнне
 365     Патрэба ў жыллі і яе задавальненне. Забеспячэнне бяспекі жылля
 366     Кансумерызм. Рух у абарону інтарэсаў спажыўцоў
 368     Страхаванне. Калектыўныя меры засцярогі праз падзяленне рызыкі
 37     Адукацыя
 373     Агульная школьная адукацыя. Агульнаадукацыйныя школы
 374     Пазашкольная адукацыя і навучанне. Далейшая адукацыя
 376     Выхаванне, адукацыя і навучанне асоб, якія належаць да адмысловых груп. Спецыяльныя школы
 377     Спецыялізаваная адукацыя. Прафесійна-тэхнічная адукацыя. Тэхнічныя школы. Прафесійныя каледжы. Палітэхнікумы
 378     Вышэйшая адукацыя. Універсітэты. Акадэмічнае навучанне
 379.8    Вольны час
 39     Культурная антрапалогія. Этнаграфія. Жыццё народа. Звычаі. Паводзіны. Традыцыі. Лад жыцця
 391     Строй. Вопратка. Нацыянальнае, этнічнае адзенне. Мода. Упрыгожванні
 392     Норавы і звычаі ў прыватным жыцці
 393     Смерць. Абыходжанне з памерлым. Пахаванне. Звычаі, звязаныя са смерцю і пахаваннем
 394     Грамадскае жыццё. Урачыстыя цырымоніі. Сацыяльнае жыццё. Жыццё народа
 395     Сацыяльны цырыманіял. Этыкет. Добрыя манеры. Сацыяльныя формы. Рангі. Тытулы
 398     Фальклор у вузкім сэнсе

5 Матэматыка. Прыродазнаўчыя навукі

правіць
 502/504   Навука аб навакольным асяроддзі. Захаванне прыродных рэсурсаў. Пагрозы навакольнаму асяроддзю і абарона ад іх
 502     Прырода. Ахова навакольнага асяроддзя
 504     Пагрозы навакольнаму асяроддзю
 51     Матэматыка
 511     Тэорыя лікаў
 512     Алгебра
 514     Геаметрыя
 515.1    Тапалогія
 517     Аналіз
 519.1    Камбінаторны аналіз. Тэорыя графаў
 52     Астраномія. Астрафізіка. Даследаванне касмічнай прасторы. Геадэзія
 520     Інструменты, прыборы і метады астранамічных назіранняў, вымярэнняў і аналізу
 521     Тэарэтычная астраномія. Нябесная механіка
 523     Сонечная сістэма
 524     Зоркі і зорныя сістэмы. Сусвет
 528     Геадэзія. Тапаграфічная і геадэзічная работы. Аэракасмічная здымка і фотаграмметрыя. Дыстанцыйнае зандзіраванне. Картаграфія
 53     Фізіка
 530     Тэарэтычныя асновы фізікі
 531     Агульная механіка. Механіка цвёрдых і абсалютна цвёрдых цел
 532     Механіка вадкасцей і газаў у цэлым. Механіка вадкасцей (гідрамеханіка)
 533     Механіка газаў. Аэрадынаміка. Фізіка плазмы
 534     Вібрацыі. Хвалі. Акустыка
 535     Оптыка
 536     Цеплыня. Тэрмадынаміка. Статыстычная фізіка
 537     Электрычнасць. Магнетызм. Электрамагнетызм
 538.9    Фізіка кандэнсаванага стану. Фізіка цвёрдага цела
 54     Хімія. Крышталяграфія. Мінералогія
 542     Практычная і лабараторная хімія. Прэпаратыўная і эксперыментальная хімія
 543     Аналітычная хімія
 544     Фізічная хімія
 546     Неарганічная хімія
 547     Арганічная хімія
 548     Крышталяграфія
 549     Апісальная мінералогія. Спецыяльнае мінералазнаўства
 55     Навукі пра Зямлю. Геалагічныя навукі
 550     Дапаможныя геалагічныя навукі
 551     Агульная геалогія. Метэаралогія. Кліматалогія. Гістарычная геалогія. Стратыграфія. Палеагеаграфія
 552     Петралогія. Петраграфія
 553     Эканамічная геалогія. Радовішчы карысных выкапняў
 556     Гідрасфера. Вада ў цэлым. Гідралогія
 57     Біялагічныя навукі ў цэлым
 572     Фізічная антрапалогія
 573     Агульная і тэарэтычная біялогія
 574     Агульная экалогія. Біяразнастайнасць
 575     Агульная генетыка. Агульная цытагенетыка
 576     Біялогія клеткі і субклеткавых часцінак. Цыталогія
 577     Матэрыяльныя асновы жыцця. Біяхімія. Малекулярная біялогія. Біяфізіка
 578     Вірусалогія
 579     Мікрабіялогія
 58     Батаніка
 581     Агульная батаніка
 582     Сістэматычная батаніка
 59     Заалогія
 591     Агульная заалогія
 592/599   Сістэматычная заалогія
 592     Беспазваночныя
 593.1    Прасцейшыя (Protozoa)
 594     Смаўжы, або малюскі (Mollusca). Імшанкі (Bryozoa). Плечаногія, брахіяподы (Brachiopoda)
 595     Членістыя (Articulata)
 596/599   Хордавыя (Chordata)
 597/599   Пазваночныя (Vertebrata)
 598/599   Амніёты ці вышэйшыя пазваночныя (Amniota)
 598     Заўрапсіды (Sauropsida). Сінапсіды (Synapsida)
 599     Млекакормячыя, сысуны (Mammalia)

6 Прыкладныя навукі. Медыцына. Тэхналогія

правіць
 60     Біятэхналогія
 61     Медыцынскія навукі
 611/612   Біялогія чалавека
 612     Фізіялогія. Фізіялогія чалавека і параўнальная фізіялогія
 613     Гігіена ў цэлым. Асабістае здароўе і гігіена
 614     Грамадскае здароўе і гігіена. Папярэджанне няшчасных выпадкаў
 615     Фармакалогія. Тэрапія. Таксікалогія
 616     Паталогія. Клінічная медыцына
 617     Хірургія. Артапедыя. Афтальмалогія
 618     Гінекалогія. Акушэрства
 62     Інжынерная справа. Тэхніка ў цэлым
 620     Выпрабаванні матэрыялаў. Камерцыйныя матэрыялы. Электрастанцыі. Энергетычная гаспадарка
 621     Агульнае машынабудаванне. Ядзерная тэхналогія. Электратэхніка. Тэхналогія машынабудавання
 622     Горная справа. Горная прамысловасць. Горныя працы. Распрацоўка радовішчаў
 623     Ваенна-інжынерная справа
 624     Канструяванне інжынерных будынкаў
 625     Грамадзянскае будаўніцтва наземнага транспарту. Чыгуначнае будаўніцтва. Будаўніцтва аўтамабільных дарог
 626     Гідратэхнічнае будаўніцтва ў цэлым
 627     Выкарыстанне прыродных водных шляхоў. Праектаванне і будаўніцтва штучных водных шляхоў; рачной і марской інфраструктуры (партоў, гаваняў і г.д.); навігацыйных, днопаглыбных, аварыйна-выратавальных, гідратэхнічных збудаванняў (плацін, гідраэлектрастанцый і да г.п.)
 628     Санітарная тэхніка. Водазабеспячэнне. Каналізацыя. Асвятленне
 629     Будаўніцтва транспартных сродкаў
 63     Сельская гаспадарка і звязаныя з ёй навукі і тэхналогіі. Лясная гаспадарка. Фермерства. Паляванне. Рыбная гаспадарка
 630     Лясная гаспадарка
 631     Сельская гаспадарка ў цэлым
 632     Пашкоджанні раслін. Хваробы раслін. Шкодныя для раслін арганізмы. Сродкі аховы раслін
 633     Палявыя культуры і іх вытворчасць
 634     Пладаводства
 635     Садовыя расліны. Садоўніцтва
 636     Жывёлагадоўля і зверагадоўля ў цэлым. Гадоўля млекакормячых жывёл і птушак. Гадоўля хатніх жывёл
 637     Прадукцыя і тавары, атрыманыя ад дамашніх (дваровых) жывёл і дзічыны
 638     Развядзенне і ўтрыманне насякомых і іншых членістаногіх
 639     Паляванне. Рыбалоўства. Рыбная гаспадарка
 64     Хатняя гаспадарка. Дамаводства
 640     Тыпы хатніх гаспадарак
 641     Харчаванне. Прыгатаванне ежы. Стравы
 642     Стравы. Час прыёму ежы. Сталовы посуд
 643     Жыллё
 644     Санітарна-тэхнічнае абсталяванне дома
 645     Мэбля і прадметы абстаноўкі жылля
 646     Адзенне. Асабістая гігіена
 648     Мыццё бялізны. Чыстка. Прыбіранне памяшканняў
 649     Догляд дзяцей, хворых. Прыём гасцей
 65     Прадпрыемствы камунікацый і транспарту. Бухгалтэрыя. Кіраванне вытворчасцю. Сувязі з грамадскасцю
 655     Паліграфічная прамысловасць. Выдавецкая справа. Кніжны гандаль
 656     Транспартныя і паштовыя паслугі. Арганізацыя і кіраванне рухам
 657     Бухгалтэрыя. Бухгалтарскі ўлік
 658     Арганізацыя вытворчасці. Кіраванне. Прамысловыя арганізацыі
 659     Рэклама. Інфармацыйная праца. Сувязі з грамадскасцю
 66     Хімічная тэхналогія. Хімічная прамысловасць і роднасныя галіны
 66.01/.09  Спецыяльныя вызначальнікі для хімічнай тэхналогіі
 661     Прадукты асноўнай хімічнай тэхналогіі
 662     Выбуховыя рэчывы. Паліва
 663     Прамысловая мікрабіялогія. Прамысловая мікалогія. Тэхналогія брадзільнай вытворчасці. Вытворчасць напояў. Вытворчасць стымулятараў
 664     Вытворчасць і кансерваванне цвёрдых харчовых прадуктаў
 665     Алеі. Тлушчы. Воскі. Клеючыя рэчывы. Смолы. Камедзі
 666     Шкляная прамысловасць. Кераміка. Вытворчасць цэменту і бетону
 667     Прамысловасць фарбавальных матэрыялаў
 669     Металургія
 67     Розныя галіны прамысловасці і рамёствы
 671     Вырабы з высакародных металаў і каштоўных камянёў
 672     Вытворчасць вырабаў з жалеза, чыгуну і сталі ў цэлым
 673     Вырабы з каляровых металаў (акрамя высакародных металаў)
 674     Дрэваапрацоўчая прамысловасць
 675     Гарбарная прамысловасць. Футравая вытворчасць. Выраб прадукцыі з меха. Вытворчасць штучнай скуры
 676     Выраб цэлюлозы, паперы і кардону
 677     Тэкстыльная прамысловасць
 678     Прамысловасць высокамалекулярных матэрыялаў. Гумавая прамысловасць. Прамысловасць пластмас
 679     Вытворчасці, заснаваныя на прымяненні розных тэхналагічных матэрыялаў
 68     Галіны прамысловасці і рамёствы для вырабу гатовай або сабранай прадукцыі
 681     Дакладная механіка. Дакладныя механізмы і вымяральнае абсталяванне
 682     Кавальскае рамяство. Каваныя вырабы
 683     Жалезныя скабяныя вырабы. Металічныя вырабы. Слясарныя працы. Разліванне напояў. Лямпы. Награвальныя прылады
 684     Мэблевая прамысловасць і звязаныя з ёй галіны. Вытворчасць і абіўка мэблі
 685     Рымарская справа. Абутковая вытворчасць. Вытворчасць пальчатак. Вытворчасць дарожнага, спартыўнага і іншага абсталявання
 686     Брашуравальна-пераплётная вытворчасць. Металізацыя. Вытворчасць люстэркаў. Шкляныя працы. Канцылярскае прыладдзе
 687     Швейная прамысловасць. Вытворчасць адзення. Індустрыя прыгажосці
 688     Галантарэйныя тавары. Цацкі. Дэкаратыўныя вырабы
 689     Аматарскія рамёствы. Тэхнічныя хобі
 69     Будаўніцтва. Будаўнічыя матэрыялы. Будаўнічая практыка і працэдура
 69.01    Збудаванні і часткі будынкаў у адпаведнасці з відамі будаўнічых матэрыялаў
 691     Будаўнічыя матэрыялы і вырабы
 692     Структурныя часткі і элементы будынкаў
 693     Каменная кладка і падобныя будаўнічыя працы
 694     Будаўніцтва драўляных будынкаў. Цяслярныя працы. Сталярныя працы
 696     Санітарна-тэхнічнае абсталяванне будынкаў і яго мантаж (каналізацыя, газ, пара, электрычнасць). Слесар. Водаправодчык. Электрык і інш.
 697     Ацяпленне, вентыляцыя і кандыцыянаванне паветра ў будынках
 698     Працы па аздабленні і ўпрыгожванні
 699.8    Мерапрыемствы па ахове будынкаў і канструкцый. Надзвычайныя і супрацьаварыйныя мерапрыемствы. Меры засцярогі

7 Мастацтва. Адпачынак. Спорт

правіць
 7.01/.09  Спецыяльны дадатковы падраздзел для мастацтва
 7.01    Тэорыя і філасофія мастацтва. Прынцыпы кампазіцыі, прапорцыі, зрокавых эфектаў
 7.02    Тэхніка мастацтва. Майстэрства
 7.03    Перыяды і этапы развіцця мастацтва. Мастацкія стылі, школы, уплывы
 7.04    Прадметы для мастацкага прадстаўлення. Іканаграфія. Іканалогія. Дэталі і аздабленне. Упрыгожванне. Арнамент
 7.05    Прызначэнне і выкарыстанне мастацтва (у прамысловасці, гандлі, хатнім побыце, паўсядзённым жыцці). Прамысловы, камерцыйны дызайн і г.д.
 7.06    Розныя пытанні, датычныя да мастацтва
 7.07    Заняткі і віды дзейнасці ў мастацтве і забаўках
 7.08    Характэрныя асаблівасці, формы, камбінацыі і г.д. у мастацтве, забаўках, спорце
 7.09    Віды прадстаўленняў і відовішчаў
 71     Тэрытарыяльная планіроўка. Рэгіянальная і гарадская планіроўка. Планіроўка сельскіх мясцовасцяў. Ландшафтная і садова-паркавая архітэктура
 711     Прынцыпы і практыка тэрытарыяльнай планіроўкі. Рэгіянальная і гарадская планіроўка. Планіроўка сельскіх мясцовасцяў
 712     Планіроўка ландшафту (прыроднага і штучнага). Сады і паркі
 718     Могілкі. Крэматорыі. Іншыя месцы для пахавання памерлых (планіроўка, афармленне, утрыманне могілак і г.д.)
 719     Захаванне вясковай і гарадской інфраструктуры ў цэлым
 72     Архітэктура
 72.01/.05  Спецыяльны дадатковы падраздзел для архітэктуры
 72.01    Тэорыя і філасофія архітэктуры. Прынцыпы дызайну, прапорцыі, аптычных эфектаў
 72.02    Тэхнічнае абсталяванне
 72.03    Перыяды і фазы развіцця архітэктуры. Школы, стылі, кірункі
 72.04    Архітэктурныя дэталі. Аздабленне. Упрыгожванні і арнаменты
 72.05    Часткі будынкаў, прасторы і памяшканні спецыяльнага прызначэння
 721     Будынкі ў цэлым
 725     Грамадскія, камерцыйныя і прамысловыя будынкі. Грамадзянская архітэктура ў цэлым
 726     Царкоўная архітэктура. Культавыя і пахавальныя будынкі
 727     Будынкі навучальных, навуковых і культурна-асветных устаноў
 728     Жыллёвая архітэктура. Жыллё. Жылыя будынкі
 73     Пластычнае мастацтва
 730     Скульптура ў цэлым. Статуі. Скульптуры
 736     Гліптыка. Сфрагістыка (вывучэнне пячатак)
 737     Нумізматыка
 738     Мастацкая кераміка. Мастацкія ганчарныя вырабы
 739     Мастацкая апрацоўка металаў
 74     Малюнак. Дызайн. Прыкладное мастацтва і рамёствы
 741     Малюнак у цэлым
 742     Перспектыва ў малюнку
 743     Анатамічны малюнак
 744     Лінейны і геаметрычны малюнак. Тэхнічнае крэсленне
 745     Дэкаратыўныя рамесныя вырабы
 746     Вышыванне. Мастацкае рукадзелле
 747     Афармленне інтэр’еру
 748     Шкляное мастацтва. Мастацкія вырабы са шкла і крышталю
 749     Аздабленне мэблі, ацяпляльных i асвятляльных прыбораў
 75     Жывапіс
 76     Графічнае мастацтва. Графіка
 761     Рэльефная тэхніка
 762     Інталія
 763     Планаграфічная тэхніка. Літаграфія (аўталітаграфія)
 766     Прыкладная графіка. Камерцыйная графіка
 77     Фатаграфія і падобныя працэсы
 77.01/.09  Спецыяльныя дапаможныя вызначальнікі для фатаграфіі
 771     Фатаграфічнае абсталяванне, інструменты i матэрыялы
 772     Фатаграфічныя сістэмы і працэсы (у прыватнасці, тыя, што выкарыстоўваюць неарганічныя рэчывы або фізічныя з’явы)
 773     Фатаграфічныя сістэмы або працэсы з выкарыстаннем арганічных злучэнняў
 774     Фотамеханічныя працэсы ў цэлым
 776     Фоталітаграфія. Фатаграфічны выраб формаў для плоскага друку
 777     Інталія і рэльефныя працэсы. Фотагравюра. Тэксты кніг або формы высокага друку (штрыхавыя або растравыя клішэ)
 778     Спецыяльныя вобласці ўжывання і спецыяльная тэхніка фатаграфіі
 78     Музыка
 78.01/.09  Спецыяльныя лічбавыя вызначальнікі для музыкі
 780.6    Музычныя інструменты і аксесуары
 781     Тэорыі музыкі. Агульныя пытанні
 782     Драматычная музыка. Опера. Аперэта
 783     Царкоўная музыка. Духоўная музыка. Рэлігійная музыка
 784     Вакальная музыка. Спеў
 785     Інструментальная музыка. Сімфанічная музыка. Аркестры. Ансамблі
 79     Забавы. Відовішчы. Гульні. Спорт
 791     Кіно. Кінафільмы
 792     Тэатр. Сцэнічнае мастацтва. Тэатральныя пастаноўкі
 793     Грамадскія забавы і імпрэзы. Мастацтва руху. Танец
 794     Настольныя гульні (на кемлівасць, спрыт і выпадак)
 796     Спорт. Гульні. Фізічная культура
 797     Водны спорт. Авіяцыйны спорт
 798     Конны спорт і верхавая язда. Віды спорту з іншымі жывёламі
 799     Спартыўнае рыбалоўства. Спартыўнае паляванне. Стралковы спорт

8 Мова. Мовазнаўства. Лінгвістыка. Літаратура

правіць
 80     Агульныя пытанні лінгвістыкі і літаратуры. Філалогія
 801     Прасодыя. Дапаможныя навукі і крыніцы філалогіі
 808     Рыторыка. Эфектыўнае выкарыстанне мовы
 81     Мовазнаўства і мовы. Лінгвістыка
 81-1    Спецыяльны дапаможны падраздзел для школ і метадаў у мовазнаўстве
 81`01/`08  Спецыяльны вызначальны падраздзел для інфармацыі аб паходжанні і перыядах моў
 811     Мовы
 82     Літаратура
 82-1    Паэзія. Вершы, оды, паэмы, балады і г.д.
 82-2    Драматургія. П’есы
 82-3    Мастацкая проза
 82-4    Нарысы. Эсэ
 82-5    Прамовы. Выступленні
 82-6    Лісты. Эпісталярнае мастацтва. Перапіска. Аўтэнтычныя лісты. Іншыя працы ў эпісталярнай форме
 82-7    Сатыра ў прозе. Гумар, эпіграмы, пародыі і інш.
 82-8    Альманахі. Паліграфіі. Зборнікі твораў
 82-9    Іншыя літаратурныя жанры
 82.0    Тэорыя, вывучэнне і тэхніка літаратуры
 82.02    Літаратурныя школы, кірункі і рухі
 82.09    Літаратурная крытыка і літаратуразнаўства
 821     Літаратура асобных моў і моўных сем’яў
 821.1/.2  Літаратура на індаеўрапейскіх мовах

9 Геаграфія. Біяграфіі. Гісторыя

правіць
 902/908   Археалогія. Перадгісторыя. Культурныя рэшткі. Краязнаўства
 903     Перадгісторыя. Дагістарычныя рэшткі, артэфакты, старажытнасці
 904     Культурныя рэшткі гістарычных часоў
 908     Краязнаўства
 91     Геаграфія. Геаграфічныя даследаванні Зямлі і асобных краін. Падарожжы. Рэгіянальная геаграфія
 910     Агульныя пытанні. Геаграфія як навука. Геаграфічныя даследаванні. Падарожжы
 911     Агульная геаграфія. Сістэматычная геаграфія. Тэарэтычная геаграфія
 912     Нятэкставыя геаграфічныя дапаможнікі
 913     Рэгіянальная геаграфія
 92     Біяграфічныя даследаванні. Генеалогія. Геральдыка. Сцягі
 93/94    Гісторыя
 930     Гістарычная навука. Гістарыяграфія
 94     Агульная гісторыя
 94(100)   Сусветная гісторыя (як храналагічная сукупнасць з’яў, падзей, працэсаў, фактаў)
 94(3)    Гісторыя старажытнага свету і сярэднявечча
 94(4)    Гісторыя Еўропы
 94(47)   Гісторыя еўрапейскай часткі СССР
 94(476)   Гісторыя Беларусі
 94(48)   Гісторыя скандынаўскіх дзяржаў
 94(5)    Гісторыя Азіі
 94(6)    Гісторыя Афрыкі
 94(7)    Гісторыя Паўночнай і Цэнтральнай Амерыкі
 94(8)    Гісторыя Паўднёвай Амерыкі
 94(9)    Гісторыя Акіяніі, палярных абласцей, Аўстралазіі і г.д.

Заўвагі

правіць
 1. UDC Fact Sheet (англ.). «UDC Consortium». Праверана 19 верасня 2018.
 2. Universal Decimal Classification: a guide to its use 2007.
 3. I. C. McIlwaine. Universal Decimal Classification (UDC) // Encyclopedia of Library and Information Sciences, Third Edition. — 2009. — С. 5432–5439. — DOI:10.1081/E-ELIS3-120043532
 4. Essential Classification 2004.
 5. UDC History (англ.). «UDC Consortium». Праверана 19 верасня 2018.
 6. I. C. McIlwaine. The Universal Decimal Classification: Some factors concerning its origins, development, and influence // Journal of the American Society for Information Science. — 1997. — В. 48. — С. 331–339. — DOI:10.1002/(SICI)1097-4571(199704)48:4<331::AID-ASI6>3.0.CO;2-X
 7. UDC Consortium UDC Consortium (UDCC) (англ.). «UDC Consortium». Праверана 19 верасня 2018.

Літаратура

правіць
 • V. Broughton. Essential Classification. — London: Facet Publishing, 2004. — P. 207-256.
 • I. C. McIlwaine. Universal Decimal Classification: a guide to its use. — Revised ed. — The Hague: UDC Consortium, 2007.
 • Універсальная дзесятковая класіфікацыя: звыш 10 000 асноўных і дапаможных класаў / Рэдакцыйная калегія: Ю. С. Гецэвіч, С. А. Пугачова, Г. Р. Станіславенка, Т. В. Кузьмініч, А. Нарэйка, С. А. Гецэвіч; укладальнікі алфавітна-прадметнага паказальніка: С. І. Лысы, Г. Р. Станіславенка, Ю. С. Гецэвіч. — Мінск: Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2016. — 370 с. — 90 экз. — ISBN 978-985-7039-88-3.