Беларуская ССР. Кароткая Энцыклапедыя


Беларуская ССР. Кароткая Энцыклапедыя (К БелСЭ). Выдадзена ў Мінску ў 19781981 гг. на беларускай і ў 19791982 гг. на рускай мовах у 5 тамах. Першае на Беларусі шматтомнае рэгіянальнае энцыклапедычнае выданне, цалкам прысвечанае беларускай тэматыцы. Уключае 15 700 энцыклапедычных артыкулаў. У 1-м томе даюцца звесткі пра гісторыю, грамадскі і дзяржаўны лад Беларусі, у тым ліку пра яе адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел, населеныя пункты, міжнародныя сувязі і іншае. У 2-м томе – артыкулы пра прыроду і эканоміку Беларусі, гісторыю народнай гаспадаркі, найноўшыя кірункі беларускай прамысловасці і сельскагаспадарчай вытворчасці. 3-і том змяшчае матэрыялы пра навуку і навуковыя ўстаноў, тэхніку і тэхналогіі, народную асвета і культурна-асветніцкія ўстановы рэспублікі, друк, тэлебачанне, радыёвяшчанне, ахову здароўя, фізкультуру і спорт. У 4-м томе інфармацыя пра насельніцтва, яго побыт, мову, літаратуру, мастацтва, архітэктуру. 5-ы том – біяграфічны даведнік: персаналіі беларускіх і грамадскіх дзеячаў, герояў вайны і працы, вядомых вучоных, пісьменнікаў, мастакоў, скульптараў, спартсмену і іншае.