Вегетатыўныя органы — часткі цела расліннага арганізма, якія служаць для падтрымання яго індывідуальнай жыцця.

Парасткі сланечніка

У ніжэйшых раслін вегетатыўнае цела (талом, або слаявіна) не рассечана на органы, а прадстаўлена адной клеткай (аднаклетачныя водарасці, ніжэйшыя грыбы), ніткамі з аднаго шэрагу клетак (міцэлій грыбоў) або калоніямі ў форме пласцінак, шароў і інш; у высокаарганізаваных водарасцей адзначаецца расчляненне талома на органы і тканкі. У вышэйшых раслін асноўныя вегетатыўныя органы — лісце, сцябло і корань. Лісце выконвае функцыі фотасінтэзу, газаабмену і транспірацыі; корань служыць для прымацавання раслін да субстрату і паглынання з глебы вады і мінеральных соляў; сцябло — орган, які злучае паміж сабой корань і лісце. Марфалагічная і анатамічная будова вегетатыўных органаў, прыстасаваны да выканання уласцівых ім функцый. Пры змене характару функцыі перажываюць адпаведныя змены і вегетатыўныя органы. Вегетатыўныя органы служаць таксама для вегетатыўнага размнажэння.