«Гекта-» — (грэч. hekatón) -

  1. Частка слова са значэннем «сто». Глядзі, напрыклад, гектограф.
  2. Прыстаўка для ўтварэння найменняў вытворных адзінак, роўных ста першапачатковым. Пазначэнні: бел. г, міжнароднае h. напрыклад: гектар.