Прыстаўка, прэфікс — службовая марфема, што ўжываецца перад коранем і надае слову новае лексічнае ці граматычнае значэнне. Часцей надае новае лексічнае значэнне.

Прэфіксы заўсёды матэрыяльна выражаныя марфемы, у адрозненне ад суфіксаў, канчаткаў і ад інтэрфіксаў.

Асаблівасці прэфіксаў

правіць
 • Не маюць строгага замацавання за той ці іншай часцінай мовы (прэфікс пад-: падгрупа (назоўнік), падземны (прыметнік), паддаць (дзеяслоў)).
 • Заўсёды далучаюцца толькі да цэлага слова, а не да асновы.
 • Не змяняюць прыналежнасці вытворнага слова да часціны мовы. У сучаснай беларускай мове існуе толькі 2 словы, у якіх прэфікс пераводзіць назоўнік у прыслоўе: накрыж, навек. Калі прыстаўка ўжываецца ў спалучэнні з суфіксам, то яна далучаецца толькі да асновы слова. У такім выпадку можа пераводзіць слова ў іншую часціну мовы.

Віды прэфіксаў

правіць

Паводле функцыі

правіць

Паводле паходжання

правіць

Паводле фанемнага складу

правіць
 • Монафанемныя (складаюцца з адной фанемы),
 • Поліфанемныя (складаюцца з 2 і болей фанемаў).

Паводле фанемнай структуры

правіць

Паводле пачатковага гуку:

 • прыкрытыя (пачынаюцца з зычнага гуку)
 • непрыкрытыя (пачынаюцца з галоснага гуку).

Паводле канцавога гуку:

 • закрытыя (заканчваюцца на зычны гук)
 • адкрытыя (заканчваюцца на галосны гук).

Паводле спалучальнасці (валентнасці)

правіць
 • Мультывалентныя (рэгулярныя) — сустракаюцца ў вялікай колькасці слоў, утвараюць вялікую колькасць вытворных.
 • Унівалентныя (нерэгулярныя) — маюць абмежаваную спалучальнасць.

Літаратура

правіць
 • Беларуская граматыка: У 2 ч. — Мінск: Навука і тэхніка. — Ч. 1. Фаналогія Арфаэпія. Марфалогія. Словаўтварэнне. Націск, 1985.
 • Шакун Л. М. Словаўтварэнне. Мінск: Вышэйшая школа, 1978.
 • Шуба П. П. Сучасная беларуская мова. Марфаналогія. Марфалогія. Мінск, 1987.