Планіметрыя

Планіме́трыя — раздзел геаметрыі, які вывучае фігуры на плоскасці.