Аксіяматыка Калмагорава

Аксіёмы Калмагорава — асноўныя палажэнні тэорыі імавернасцей, прапанаваныя савецкім матэматыкам Андрэем Калмагоравым у 1933 г. Гэтыя аксіёмы сталі класічнымі і дагэтуль застаюцца найбольш распаўсюджанай аксіяматыкай[en] у сучаснай тэорыі імавернасцей.

Аксіёмы правіць

Для задання аксіём уводзіцца паняцце імавернаснай прасторы — тройкі  , дзе   — прастора элементарных падзей,   — σ-алгебра падмностваў мноства  , якія называюцца выпадковымі падзеямі,   — рэчаісназначная функцыя[en], якая называецца імавернаснай мерай[en].

Аксіёмы Калмагорава для тэорыі імавернасцей[1]:12-13:

  1. Неадмоўнасць.   для адвольнай падзеі  .
  2. Нармаванасць.  , г.зн. імавернасць верагоднай падзеі роўна 1.
  3. Адытыўнасць.   для якіх-кольвек несумесных падзей  .
  4. Непарыўнасць. Калі паслядоўнасць   падзей   такая, што   і  , то  .

Аксіёма злічонай адытыўнасці правіць

Часам замест чатырох аксіём Калмагорава прыводзяцца тры, дзе аксіёмы адытыўнасці і непарыўнасці замяняюцца эквівалентнай ім аксіёмай злічонай адытыўнасці[1]:16-17:

Для адвольнай злічонай сям'і дыз'юнктных (то бок несумесных) падзей   справядліва роўнасць

 

З пункту гледжання праўдзівасці сцверджанняў, якія грунтуюцца на аксіёмах Калмагорава, няма розніцы паміж класічным наборам з чатырох аксіём і наборам, дзе аксіёмы адытыўнасці і непарыўнасці замененыя на аксіёму злічонай адытыўнасці, бо гэтыя наборы аксіём эквівалентныя паміж сабой.

Доказ эквівалентнасці правіць

Дапусцім спачатку, што выконваюцца аксіёмы адытыўнасці і непарыўнасці. Зададзім злічоную сям'ю дыз'юнктных мностваў   і атрымаем, што  . Пазначым   і запішам

 
 

Такім чынам,   і паводле аксіёмы непарыўнасці  . З вызначэння   і аксіёмы адытыўнасці вынікае

 

Пераходзячы ў апошняй роўнасці да ліміту   атрымліваем роўнасць з аксіёмы злічонай адытыўнасці.

Цяпер дакажам што выканання аксіёмы злічонай адытыўнасці дастаткова для выканання адытыўнасці і непарыўнасці.

Для доказу спатрэбіцца факт таго, што  . Сапраўды, прымаючы   (што можна зрабіць, бо пустое мноства не перасякаецца з самім сабой) атрымліваем

 

Успомнім, што паводле азначэння   можа прымаць толькі рэчаісныя значэнні, а з усіх рэчаісных лікаў выкананне прыведзенай вышэй роўнасці магчыма толькі для  .

Для адвольных несумесных падзей   прымем  . Улічваючы аксіёму злічонай адытыўнасці і тое, што  , маем

 
 

Гэта значыць, што праўдзіцца аксіёма адытыўнасці.

Возьмем цяпер адвольны набор падзей  , для якіх  . Пазначым   для ўсіх   і атрымаем дыз'юнктнае мноства падзей  . Паводле аксіёмы злічонай адытыўнасці, шэраг   збягаецца і таму паслядоўнасць ягоных астачаў імкнецца да нуля, г.зн.:

 

Такім чынам мы паказалі, што аксіём адытыўнасці і непарыўнасці дастаткова для выканання аксіёмы злічонай адытыўнасці, а таксама што аксіёмы злічонай адытыўнасці дастаткова для выканання аксіём адытыўнасці і непарыўнасці. Гэта значыць, што аксіёма злічонай адытыўнасці эквівалентная аксіёмам адытыўнасці і непарыўнасці, узятым разам.

Высновы з першых трох аксіём правіць

Грунтуючыся на аксіёмах Калмагорава, можна даказаць шэраг сцверджанняў, карысных для вывучэння тэорыі імавернасцей.

Адытыўнасць для канечнага мноства падзей правіць

Калі падзеі   парамі несумесныя, то

 

Доказ[1]:13-14 правіць

Доказ будуецца метадам матэматычнай індукцыі з аксіёмы адытыўнасці. Паводле аксіёмы, роўнасць слушная для  . Для   дапусцім, што праўдзіцца роўнасць

 
Выкарыстоўваючы яе і аксіёму адытыўнасці, маем
 

Правіла сумы правіць

Для адвольных дзвюх падзей   справядліва роўнасць

 

Доказ[1]:14 правіць

Заўважым, што  , дзе ўсе тры падзеі парамі несумесныя. З адытыўнасці для канечнага мноства падзей вынікае

 
 
 

Імавернасць надмноства правіць

Калі  , то  .

Доказ[1]:15 правіць

З   вынікае  . Тады паводле аксіёмы адытыўнасці маем  .

Імавернасць немагчымай падзеі правіць

 .

Доказ[1]:15 правіць

У формуле імавернасці надмноства прымем  . Атрымаем

 
Адсюль вынікае, што  .

Імавернасць процілеглай падзеі правіць

 , дзе   — падзея, процілеглая да  .

Доказ[1]:15 правіць

Сыходзячы з таго, што  , а таксама з аксіём адытыўнасці і нармаванасці, атрымліваем  .

Манатоннасць правіць

Калі  , то  .

Доказ[1]:15 правіць

З формулы імавернасці надмноства і аксіёмы неадмоўнасці маем

 

Лікавыя межы імавернасці правіць

Для кожнай падзеі   праўдзіцца  .

Доказ[1]:15 правіць

З таго, што   вынікае

 

Няроўнасць для імавернасці аб'яднання правіць

Для якіх-кольвек падзей   справядліва няроўнасць

 

Доказ[1]:15-16 правіць

Для  , з правіла сумы і аксіёмы неадмоўнасці вынікае

 

Дапусцім, што для   выконваецца

 

Сумяшчаючы гэтыя няроўнасці, атрымоўваем

 
 

Зноскі

  1. а б в г д е ё ж з і Звяровіч Э. І., Радына А. Я. Элементы тэорыі імавернасцей. — Мінск: Беларусь, 2013. — ISBN 978-985-01-1043-5.