Аскалаф — персанаж старажытнагрэчаскай міфалогіі. Сын Арэса і Астыохі . Цар Архамена. Арганаўт Жаніх Алены. Прывёў пад Трою 30 караблёў. Забіты Дэіфобам.