Дваране

(Пасля перасылкі з Дваранства)

Дваране, дваранін, дваранства (руск.: дворяне, польск.: dworzanie): дваране — асобы, якія належаць да дваранства; дваранін — асоба, якая належыць да дваранства; дваранства — прывілеяванае саслоўе, якое ўзнікла ў феадальным грамадстве.

З’яўляецца ва ўжытку з другой паловы XVII ст. у значэнні «чалядзіна князя». Паняцце часткова ўжываецца ў буржуазным грамадстве. Захавалі спадчынныя прывілеі пры капіталізме. У шырокім сэнсе дваранства мяняе еўрапейскую феадальную арыстакратыю наогул. У гэтым сэнсе можна казаць пра «французскае шляхецтва», «нямецкае шляхецтва» і т.п. Гістарычна высокі сацыяльны пласт, грамадскае становішча, статус, што ўспадкоўваецца. Да гэтага часу існуе ў некаторых краінах — пераважна ў дзяржавах, якія былі манархіямі.

Спадчынны статус атрымлівала для членаў сям’і за службу на пасадзе, часам гэта звязвалася з правам насіць спадчынны прэфікс звязаны з месцазнаходжаннем сямейнага маёнтка (напрыклад «de», «don» або «von» у Еўропе). Прадстаўнікі шляхты, напрыклад у дарэвалюцыйнай Францыі, мелі фінансавыя і іншыя прывілеі. Сёння ў большасці краін «высакародны статус» — ці ганаровы тытул не дае ніякіх законных прывілеяў. Некаторыя выключэння з гэтага правілы існуюць да гэтага часу ў Вялікабрытаніі, дзе пэўныя прадстаўнікі шляхты яшчэ маюць асобныя прывілеі (месца ў верхняй палаце Брытанскага парламента, які завецца Палата лордаў). Шляхецтва яўляецца гістарычным, сацыяльным і часам законным паняццем, якое не тоеснае сацыяльна-эканамічнаму статусу, які існаваў раней. Багацце ці палітычны ўплыў не азначаюць аўтаматычнага атрымання статусу шляхты. Некаторыя краіны не маюць высакародных тытулаў зусім, таму што яны былі адмененыя заканадаўча (Кітай, Італія, краіны былога сацыялістычнага лагера і інш.).

  • Не тытулаваныя дваранства — дваране, якія не маюць радавых тытулаў. Не тытулаваных дваран было больш чым тытулаваных. Складалася не тытулаванае дваранства з патомных не тытулаваных феадалаў і скардзіцца дваран, апошнія не мелі зямельных надзелаў.

Дваранства ў Расійскай імперыі ўзнікла ў XII ст. як частка ваеннага служылага саслоўя, складала двор князя ці баярына. Слова «дваранін» літаральна азначае «чалавек з княжага двара» або «прыдворны». Дваране браліся на службу князем для выканання розных адміністрацыйных, судовых і іншых даручэнняў. У сістэме еўрапейскіх уяўленняў вярхоўка рускага дваранства таго часу — нейкі аналаг віконтаў. Найбольшае значэнне мелі два асноўных этапы: фармаванне баярства — прадстаўленне месца на службе маскоўскім манархам, пры ўмове адмовы ад тытула «князь». І другі этап — скасаванне асобных тытулаў у 1722 г. указам цара Пятра I, была ўведзена сістэма на ўзоры заходнееўрапейскіх дваранскіх тытулаў, у тым ліку раней невядомыя ў Расіі, графы і бароны. Былі ўстаноўлены строгія правілы набыцця новага дваранства (напрыклад званне старшы афіцэр у арміі і флоце прывядзе да аўтаматычнага «асабістага дваранства», таксама звання палкоўніка або марскога капітана — «спадчыннага дваранства»). У часы цара Пятра I і пазней дваранства на Русі называлася шляхтай. У той жа час абмежаваны абавязкі дваранства, асабліва абавязковай ваеннай службы тычыліся толькі знаці, якія маюць маёнтак, які таксама атрымалі поўную ўладу над сялянамі (пераследу і продажу) да адмены прыгоннага права Аляксандрам II ў 1861 годзе.

Даравання дваранства — дваранства, прысвоенае Указам за выдатныя заслугі або па выніках працяглай беззаганнай службы. Даравання дваранства можа быць спадчыннае або пажыццёвае. Спадчыннае перадаецца дзецям двараніна, а пажыццёвае — даецца асабіста і не пераходзіць дзецям. Дараваная пажыццёвае дваранства шырока распаўсюджанае ў Вялікабрытаніі, як прызнанне асаблівых заслуг аднаго чалавека. Прысвойваецца па ўказе каралевы шляхам пасвячэнне ў рыцары Брытанскай кароны (напрыклад Ісак Ньютан, Пол Макартні, Элтан Джон і інш.).

Этнічны склад рускай шляхты быў разнастайны. У Расіі дваранства надавалася тым, хто выйшлі на пенсію (вайскоўцам), як заахвочванне. Характэрны прыклад, бацька збройніка (Сяргей Іванавіч Мосін) — сірата, прастачына, адстаўны вайсковец, даслужыўся да падпаручніка, выраблены разам з двума сынамі ў дваранства па хадайніцтве Варонежскага дваранскага сходу ў 1860 годзе.

Дваранства з пункту гледжання сацыялогіі — рэферэнтная група, належаць да якой па праву паходжання або ў якасці ўдзельніка ролевай гульні было пачэсна і прэстыжна. Безумоўна ў стратыфікацыі нацыі — гэта эліта.

Радавое дваранства было атрыманыя ў спадчыну ад продкаў разам з радавым маёнткам. У асяроддзі дваран Расійскай імперыі, асабліва вылучаліся «слупковыя» дваране — якія могуць даказаць сваё дваранства на працягу больш, чым 100 гадоў (напрыклад Еропкін, Скрабін, Травін і інш.). У фарміраванні эліты нацыі Беларусі (сацыялагічная стратыфікацыя) важны перыяды Кіеўскай Русі, Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. Так як вядомы гісторыі генацыд (фізічнае знішчэнне дзесяткаў тысяч лепшых прадстаўнікоў беларусаў з тагачаснай назвай літвінаў) Маскоўскім Княствам у сярэднявеччы, і пасля 1772 года — жорсткі кантроль Расійскай імперыі прызнання беларускай шляхты ў расейскім дваранстве у губернях Беларусі. Што выявілася ў падтрымцы паўстання 1794 г., паўстанняў 1830—1831 і 1863—1864 гг.. Асаблівую зайздрасць Расійскай імперыі выклікала вялікая частка беларускай шляхты, у якой радаводы былі даказаны на працягу больш 400—500 гадоў, чым перавышалі расійскія. У Польшчы ж дваранства баялася за спадчынныя ганаровыя званні і правы дваранства матэрыяльна не заможнага, ставячы маральныя якасці ў палітычнаму і судоваму жыццю вышэй матэрыяльнай маёмасці. Але расслаенне на практыцы існавала, у асноўным па наяўнасці матэрыяльнай уласнасці. Дзе ў дадатак да магутнасці магнатам было шмат дваран, хто тэарэтычна мае аднолькавыя палітычныя правы. Існавала падзел у феадальнай структуры, практычна яны не былі роўныя перад судамі. Але каля 10 % насельніцтва ў цэлым ажыццяўлялі свае палітычныя прывілеі (права на выбар, у тым ліку і выбар караля Польшчы). Што ў той Рэспубліцы зрабіла і беларускае дваранства калыскай сучаснай дэмакратыі ў Еўропе.

Дзяржаўны пераварот 1917 года адмяніў прывілеі дваранства, і быў арганізаваны тэрор бальшавікоў (рэпрэсіі). Большая частка шляхты імігравала. Іншыя прадстаўнікі шляхты цяжка спрабавалі прыстасавацца да новай рэчаіснасці ў дзяржаве, супрацоўнічалі з Савецкай уладай, рабілі кар’еру (напрыклад Фелікс Дзяржынскі, Радзівон Якаўлевіч Маліноўскі, Рыгор Катоўскі, Надзея Крупская і інш.). Камуністычная прапаганда абясцэньвае дваран ў афіцыйнай гісторыі, у кіно і літаратуры. Пасля распаду Савецкага Саюза пачалося адраджэнне традыцый арыстакратычнай шляхты, вывучэнне генеалогіі грамадствам. Існуе нават мода на высакароднае паходжанне, што спрыяе камерцыйнай дзейнасці, і з’яўленню прэтэндэнтаў на пасад. Усе падыходзяць з усёй сур’ёзнасцю. Так узнікае і ў Беларусі афіцыйна Згуртаванне Беларускай Шляхты.

Гл. таксамаПравіць

ЛітаратураПравіць

  • «Современный толковый словарь русского языка», Ридерз Дайджест, Москва, 2004 г. ISBN 5-89355-108-7, с. 150;
  • pages: 1489 (word: дворянин), «Vasmer’s Etymological Dictionary» (Ф. Браун, Germanica Sievers 715);
  • «История дворянского сословия в России», Яблочков М., СПб, 1876 г.
  • «Родословный сборник русских дворянских фамилий», Руммель Витольд Владиславович, изд. А. С. Суворина, СПб, 1886 г. — 627 с.
  • Шыдлоўскі, С.А. Культура прывілеяванага саслоўя Беларусі: 1795–1864 гг. / С.А. Шыдлоўскі. – Мінск : Беларус. навука, 2011. – 168 с.