Параўнанне хімічных
будоў рыбозы (зверху)
і дэзоксірыбозы (унізе).

Дэзоксіцукры́ — монацукрыды, у малекулах якіх адна або некалькі гідраксільных груп замешчаны атамамі вадароду. Вядома каля 100 дэзоксіцукраў.

Паводле хімічнай будовы падзяляюцца на

Большасць вытворных дэзоксіцукраў маюць Д-форму, многія Д- і L-формы атрыманы сінтэтычна.

Літаратура

правіць