Механіка вярчальнага руху цвёрдага цела

Механіка вярчальнага руху цвёрдага цела вывучае вярчальны рух абсалютна цвёрдага цела. Паняцці механікі вярчальнага руху па многіх аспектах паўтараюць тыя, што ёсць у механіцы матэрыяльнага пункта. Гэта дэманструе наступная табліца:

паняцце рух матэрыяльнага пункта вярчальны рух цвёрдага цела
палажэнне цела радыус-вектар вугал павароту
змена палажэння цела перамяшчэнне змена вугла павароту
хуткасць руху хуткасць вуглавая хуткасць
хуткасць змены хуткасці паскарэнне вуглавое паскарэнне
уздзеянне сіла момант сілы
інэртнасць маса момант інерцыі
колькасць руху імпульс момант імпульсу
энергія энергія