Сяргей Мікалаевіч Ходзін

Сярге́й Мікала́евіч Хо́дзін (нар. 31 мая 1963, Путчына Дзяржынскага раёна Мінскай вобласці) — беларускі гісторык. Кандыдат (1990)[1], доктар гістарычных навук (2017).

Сяргей Ходзін
Сярге́й Мікала́евіч Хо́дзін
Дата нараджэння 31 мая 1963(1963-05-31) (60 гадоў)
Месца нараджэння
Грамадзянства
Род дзейнасці навуковец
Навуковая сфера Гісторыя
Месца працы Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (загадчык кафедры крыніцазнаўства Гістарычнага факультэта)
Навуковая ступень доктар гістарычных навук
Альма-матар
Навуковы кіраўнік Іраіда Восіпаўна Царук

Біяграфія правіць

У 1985 годзе скончыў гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Дэкан гістарычнага факультэта БДУ (2000-2016), загадчык кафедры крыніцазнаўства (2001-2016, з 2019), прарэктар па вучэбнай рабоце і інтэрнацыяналізацыі адукацыі (2016-2018).

Даследуе сацыяльна-эканамічную і палітычную гісторыю XX стагоддзя, тэорыю і гісторыю крыніцазнаўства, крыніцазнаўства гісторыі Беларусі. Аўтар звыш 100 навуковых прац.

Асноўныя працы правіць

 • Крыніцы гісторыі Беларусі (гісторыка-кампаратыўнае вывучэнне): Навучальны дапаможнік. Мінск, 1999.
 • Беларуская вёска ў міжваенны час: шляхі і формы савецкай мадэрнізацыі (1921—1939). Мінск, 2014.
 • Мадэрнізацыя ў Беларусі (1921–1939). Мінск, 2019

Публікацыі правіць

 • 1. О формах коллективных хозяйств БССР в 1921—1929 гг. // Сельское хозяйство: история, современности и перестройки. Тез. докл. конф. г. Гомель, 27-29 окт., Мн.: ЦНБ АН БССР, 1988.
 • 2. Историческое краеведение в школе /Ходин С. Н., Царюк Н. А.// Развитие исторического краеведения в вузах БССР в свете перестройки высшего образования (сб. статей). М-лы конф. Гродно, 1989.
 • 3. Арганізацыя перапрацоўкі сельскагаспадарчай прадукцыі ў калектыўных гаспадарках БССР (другая палова 1920-х гг.) // Веснік БДУ. Сер. 3. 1990. № 3.С.12-15
 • 4. Динамика колхозного строительства в БССР накануне массовой коллективизации (конец 1929 — пер.пол.1929) /Ходин С. Н.// Депонирована в ИНИОН АН СССР, № 42882 от 18.09.90.
 • 5. Колхозное строительство в Белорусской ССР в 1921 — первой половине 1929 гг. / Автореф… канд. ист. наук. Мн., 1990
 • 6. Некоторые аспекты колхозного строительства в БССР (1921—1929) // Сельская гаспадарка і сялянства Беларусі (Матэрыялы навук. канф. Гомель, 27-29 кастр. 1988 г.). Мн., 1991.
 • 7. Формирование элементов административно-командной системы в аграрном секторе экономики Советской Беларуси в 20-е гг. // Актуальные проблемы социально-гуманитарных и естественных наук: Тез. науч. канф., посв. 70-летию ун-та. Минск, апрель 1991 г. Мн., 1991.С.180 — 181.
 • 8. Колхозное строительство и социально-психологическая перестройка крестьянства Белоруссии в 1921-29 гг. / С. Н. Ходин // Человек и его время: сб. материалов Всесоюзн. школы молодых историков. — М.: Изд-во МГУ, 1991.- С. 141—148.
 • 9. Вернуться к цветному изображению: еще раз о наркоме Д. Ф. Прищепове / С. Н. Ходин // Политический собеседник. — 1991. — № 2. — С. 12 — 15.
 • 10. Пути развития сельско-хозяйственного производства БССР во второй половине 20-х гг. (структурно-функциональный анализ)// Метод в историческом исследовании: Тез. докл. и сообщ. Всесоюзн. школы-семинара. (Минск, 21-25 окт. 1991 г.). Мн., БГУ, 1991.
 • 11. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларускай ССР у 1960 — першай палове 1980-х гг. Навучальна-метадычны дапаможнік для студэнтаў па курсу «Гісторыя Беларусі» / В. А. Цяплова, С. М. Ходзін,. — Мн., 1992.- 38с.(2,21 друк.арк.)
 • 12. Асноўныя тэндэнцыі развіцця сельскагаспадарчай вытворчасці БССР у 1921—1925 гг. / С. М. Ходзін // Веснік БДУ. Сер. 3. — 1992. — № 3. — С. 28.
 • 13. Беларуская вёска: ад дэкрэта аб зямлі да суцэльнай калектывізацыі / С. М. Ходзін // Актуальныя пытанні гісторыі Беларусі: зб. арт. — Мн.: БДУ: Ін-т гісторыі АН Беларусі, 1992. — С. 117—128.
 • 14. «Аднаўленне народнай гаспадаркі БССР»// Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 1. Мн.,1993.- С.57.
 • 15. Арцель сельскагаспадарчая // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 1., Мн., 1993.-С.184.
 • 16. Аднаўленне народнай гаспадаркі ў 1921—1925 гг. // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 1., Мн., 1993.
 • 17. Культура Беларусі (ад старажытных часоў да сённяшняга дня). / Дубянецкі Э. С., Касмылёў В. С., Ходзін С. М. і інш. //Дапаможнік для слухачоў падрыхтоўчых курсаў і вучняў сярэдніх школ. Ч. 1. — Мн., БДУ. 1993.
 • 18. Праблемы выкладання крыніцазнаўства гісторыі Беларусі у ВНУ // Архівазнаўства, крыніцазнаўства, гістарыяграфія. Тэз. міжнароднай навук.-тэарэтычн. канф. Ч.1. Мн., 1993.
 • 19. Практыка бальшавіцкай улады на Беларусі і змены ў сацыяльнай псіхалогіі сялянства / С. М. Ходзін // Гістарычная навука і гістарычная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь: новыя канцэпцыі і падыходы. — Мн.: Ін-т гісторыі АН РБ, 1993. — Ч. 1: Гісторыя Беларусі. — С. 181—183.
 • 20. Статыстычныя крыніцы па гісторыі БССР 1920-х гг. // Архівазнаўства, крыніцазнаўства, гістарыяграфія Беларусі: стан і перспектывы. Тэзісы міжнар. навук.-тэарэтычн. канфер. Ч. 1. Мн., 1993.
 • 21. Беларусь у мінулым (сацыяльна-палітычная гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да сяр. XIX ст.). / Дубянецкі Э. С., Касмылёў В. С., Ходзін С. М. і інш. //Дапаможнік слухачоў падрыхт. курсаў і вучн. сярэдніх школ. Ч. ІІ. — Мн., БДУ. 1994.
 • 22. Ад «свайго» да «агульнага» (да пытання аб эвалюцыі сацыяльнай псіхалогіі беларускага сялянства ў 1920-я гады) / С. М. Ходзін // Гістарычная навука і гістарычная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь: новыя канцэпцыі і падыходы: Усебеларуская канф. гісторыкаў. — Мн.: Універсітэцкае, 1994. — Ч. 1: Гісторыя Беларусі. — С. 161—167.
 • 23. Беларусь у мінулым і сёння (сацыяльна-палітычная гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да 1861 г. да сённяшняга дня) / Дубянецкі Э. С., Касмылёў В. С., Ходзін С. М. і інш. //Дапам. для слухачоў курсаў і вучняў сярэдн. школ. Ч.IІI). — Мн., БДУ. 1994.
 • 24. Гісторыя Беларусі. Вучэбны дапаможнік. — Мн., НКФ «Экаперспектыва», 1994 (у сааўт. Каханоўскі А. Г. і інш)
 • 25. Гісторыя Беларусі. Даведачна-інфармацыйны дапаможнік. — Мн., «Фінансы, улік, аудыт», 1994. (у сааўт. Каханоўскі А. Г. і інш)
 • 26. Белкалгасцэнтр// Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 2. Мн., 1994.-С.5.
 • 27. Белсельсаюз // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 2. Мн., 1994.-С.8.
 • 28. Ваенны камунізм // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 2. Мн., 1994.- С.183.
 • 29. Герберштэйн // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 2. Мн., 1994.С.517-518.
 • 30. Дапаможнік па гісторыі Беларусі для паступаючых у вышэйшыя навучальныя установы. — Мн., НКФ «Экаперспектыва», 1995
 • 31. Гісторыя Беларусі. Матэрыялы да экзамену. — Мн., «Фінансы, улік, аудыт», 1995
 • 32. Яўрэі і земляробства на Беларусі (гістарычны аспект) // Яўрэйская культура Беларусі і яе узаемадзеянне з беларускай і іншымі культурамі. М-лы канферэнцыі. Мн., 1995.
 • 33. Гісторыя Беларусі. Навучальны дапаможнік. — Мн., «Фінансы, улік, аудыт», 1996
 • 34. Дапаможнік па гісторыі Беларусі для паступаючых у вышэйшыя навучальныя установы. — Мн., НКФ «Экаперспектыва», 1996
 • 35. Ад «свайго да агульнага» (да пытання эвалюцыі сацыяльнай псіхалогіі беларускага сялянства ў 1920-я гг.). // 1-я Усебеларуская канферэнцыя гісторыкаў. Мн., 1996.
 • 36. Крыніцы вывучэння гістарычнай памяці беларусаў у навейшы час. // Наш радавод, 1996 «Гістарычная памяць народаў ВКЛ»
 • 37. Гісторыя Беларусі. Вучэбны дапаможнік для ліцэяў, гімназій і школ з паглыбленным вывучэннем гуманітарных дысцыплін. — Мн., НКФ «Экаперспектыва», 1996. (А. Л. Абецэдарская, П. І. Брыгадзін, Л. А. Жылуновіч і інш.). — 495 с. (С.320-324, 335—348, 367—378, 430—462).
 • 38. Планы семінарскіх заняткаў па гісторыі Беларусі XIX—XX ст. для студэнтаў гістарычнага ф-та. — Мн., БДУ. 1996.
 • 39. Беларускі цэнтральны саюз сельскагаспадарчых і крэдытных кааператываў. Беларускі цэнтальны саюз сельскагаспадарчых калектываў. // Беларуская энцыклапедыя. Т. 2. Мн., 1996.
 • 40. Гісторыка-юрыдычныя матэрыялы. // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 3. Мн., 1996.
 • 41. К вопросу изучения толерантности белорусов в 1920-е гг. /Ходин С. Н. // Толерантность как культурная универсалия. М-лы межд. конф. Харьков, 1996.С.24-25.
 • 42. Кааперацыя. // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 3. Мн., 1996.С.512-514.
 • 43. История Беларуси. Учебное пособие. — Мн.: МП «Беларыт», при участии НПЖ «ФУА».1997.448 с.(в соавторстве. С.289-316,341-344, 357—404).
 • 44. Калгас// Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 4. Мн., 1997.-С.16-17.
 • 45. Матэрыялы па гісторыі для выпускнога экзамену 9 клас. — Мн., «Беларыт» 1997.
 • 46. Камуна сельскагаспадарчая// Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 4. Мн., 1997.-С.56.
 • 47. Асаблівасці НЭПа на Беларусі // Гісторыя: праблемы выкладання. 1997. вып. 1.
 • 48. Летапісанне на Беларусі // Беларускі гістарычны часопіс. 1997. № 2.
 • 49. Дакументы заканадаўства як крыніца па гісторыі Беларусі. // Старонкі гісторыі і культуры Беларусі. Мн., «Красіка, прынт», 1997
 • 50. I ўсё ж такі новая… // Гісторыя: праблемы адукацыіі і выхавання. 1997. № 1.- С. 29 — 43.
 • 51. О проблемах источниковедения и языке науки // Гістарычныя крыніцы і праблемы класіфікацыі, вывучэння і выкладання. М-лы да Міжнар. канф. Мн., 1998.
 • 52. Кампаратыўныя аспекты ў выкладанні крыніцазнаўства // Гістарычныя крыніцы і праблемы класіфікацыі, вывучэння і выкладання. М-лы да Міжнар. канф. Мн., 1998.
 • 53. Проект обучающей программы по источниковедению // История и компьютер. Информ. бюллетень. № 23. Спец. выпуск. Тез. конф. М., 1998.
 • 54. Беседы о человеке и обществе // Учебное пособие. Мн.:ЗАО «Веды», 1998
 • 55. 50th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights: Outlook for Belarus. National Report for the International Conference on Human Rights (Yalta, September 1998). — Minsk, Repablic of Belarus, 1998.
 • 56. О проблемах источниковедения и языке науки. // Гістарычныя крыніцы: праблемы класіфікацыі, вывучэння і выкладання/ Матэрыялы да Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысв. 120-годдзю з дня нараджэння У. І. Пічэты. Мн., Белдзяржуніверсітэт, 1998. 209 с.(С.50-51).
 • 57. Кампаратыўныя аспекты ў выкладанні крыніцазнаўства. // Гістарычныя крыніцы: праблемы класіфікацыі, вывучэння і выкладання/ Матэрыялы да Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысв. 120-годдзю з дня нараджэння У. І. Пічэты. Мн., Белдзяржуніверсітэт, 1998. 209 с. (С.119-120)
 • 58. Крыніцы гісторыі Беларусі (гісторыка-генетычнае і кампаратыўнае вывучэнне). — Мн., БДУ, 1999.
 • 59. Социальная память крестьянства и источники ее изучения // Проблемы iсторiографii та джерелознавства. М-лы конф. Днiпропетровськ, 16 — 19.06.1999 г. ДДУ, 1999.
 • 60. Методы психологии в исследовании истории крестьянства // Теоретико-методические проблемы исторического познания. М-лы Междунар. науч. конфер. 1-2 февраля 2001 г. Т. 2. Мн., 2000.
 • 61. Сялянства Беларусі ў міжваенны час (да пытання аб накірунках і перспектывах вывучэння) // Гістарычная навука ў Белдзяржуніверсітэце на рубяжы тысячагоддзяў. М-лы Рэспублік. канфер. 26 лістап. 1999 г. г. Мінск. Мн., 2000. С. 578—582.
 • 62. Теория и история источниковедения: Пособие / В. П. Грицкевич, С. Б. Каун, С. Н. Ходин — Минск: БГУ, 2000.- 221с
 • 63. Роля крыніцазнаўства ў падрыхтоўцы спецыялістаў-гісторыкаў // Беларускі гістарычны часопіс. 2000. № 1.
 • 64. Планы семінарскіх і практычных заняткаў па тэорыі крыніцазнаўства і крыніцазнаўству гісторыі Беларусі для студэнтаў па спецыяльнасці «Архівазнаўства» і «Музеязнаўства». — Мн., 2000.16 с.
 • 65. Планы семінарскіх заняткаў па тэорыі крыніцазнаўства і крыніцазнаўству гісторыі Беларусі для студэнтаў па спецыяльнасці «Гісторыя». — Мн., 2000.12 с.
 • 66. Да пытання аб дысцыплінарным статусе крыніцазнаўства // Вісник Дніпропетровського університету. Істория та археологія. Вып. 8. — Дніпропетровськ: Выд-во Дніпропетровського університету, 2000.
 • 67. Аб ролі крыніцазнаўства ў падрыхтоўцы спецыялістаў-гісторыкаў // Вісник Дніпропетровського університету. Істория та археологія. Вып. 8. — Дніпропетровськ: Выд-во Дніпропетровського університету, 2000.-
 • 68. Гісторыя Беларусі. Навучальны дапаможнік. — Мн., ООО ФУАінфарм, 2001. 264 с. (А. Г. Каханоўскі, А. А. Яноўскі).
 • 69. История Беларуси. Учебно-информационное пособие для студентов и учаіихся. — Мн.: ООО ФУАінфарм, при участии УП «Белорит». 2001.
 • 70. Гісторыя культуры Беларусі ў 1920-1930-я гг. Дапам.для студэнтаў гіст.фак./С. М. Ходзін.- Мн.: БДУ. 2001.- 71 с.
 • 71. Таварыства на сумеснай апрацоўцы зямлі // ЭГБ. Т. 6. Ч.1. Мн., 2001.
 • 72. Мемуарная літаратура па гісторыі Беларусі навейшага часу // Веснік БДУ. Серыя 3. 2001. № 1.
 • 73. Исторический факультет Белгосуниверситета начинает подготовку специалистов по документационному обеспечению управления // Архівы і справаводства. 2001. № 2 (14). С. 14-20.
 • 74. О некоторых итогах первого набора студентов на исторический факультет Белгосуниверситета по специальности «Документоведение и информационное обеспечение управления» // Архівы і справаводства. 2001. № 25.
 • 75. Русіфікацыя/В.Сяргеенкава, С.Ходзін// Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 6. Кн. І. Мн.,2001.-С.136-137.
 • 76. Таварыства па сумеснай апрацоўцы зямлі// Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 6. Кн. І. Мн.,2001.-С.492.
 • 77. Гістарычны факультэт БДУ // Беларускі гістарычны часопіс. 2001. № 4.
 • 78. Тэставыя заданні па гісторыі /Яноўскі. А. А., Каханоўскі А. Г., Лойка П. А., Ходзін С. М. — Мн., БДУ. 2001.
 • 79. Теория и история источниковедения: Учеб.-метод. комплекс / Каун С. Б., Липницкая О. Л., Ходин С. Н. // Мн., 2001
 • 80. Матэрыялы па гісторыі Беларусі да выпускнога экзамену. 9 клас. / С.Ходзін, П. А. Лойка, Н. В. Лойка, Т. Ф. Ходзіна — Мн., ФілСерв плюс, 2001. 96с.
 • 81. Беларуская вёска ў 1920-1930-я гг.: крыніцы, метады, вынікі вывучэння. / Выбраныя навуковыя працы БДУ у 7 т. Т. 2. Гісторыя. Філасофія. Журналістыка. Мн. 2001.
 • 82. Лельчыцкі раён у 1920-1930-я гады // Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Лельчыцкага раена. — Мн.: «Паліграфафармленне», 2002.
 • 83. Першае пасляваеннае дзесяцігоддзе. // Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Лельчыцкага раена. — Мн.: «Паліграфафармленне», 2002.
 • 84. Прыкметныя змены. // Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Лельчыцкага раена. — Мн.: «Паліграфафармленне», 2002.
 • 85. Олимпиады по истории для школьников и абитуриентов/Авт.-сост.:С. Н. Ходин, А. П. Андреева, Ю. А. Блашков, Г. А. Болсун-Мн., ООО «Юнипрес». 2002—288 с.
 • 86. Предварительные итоги первого года обучения специалистов-документоведов. // Архівы і справаводства. 2002. № 2 (20). С. 69-73.
 • 87. Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Ч.2. XIX—XX стагоддзі: Курс лекцый/ П. І. Брыгадзін, У. Ф. Ладысеў, П. І. Зялінскі і інш. — Мн.: РІВШ БДУ, 2002. — 655 с. (С. 499—561).
 • 88. Источниковедение в Беларуси. ХХ век. // Источниковедение и историография в мире гуманитарного знания: Докл. И тез. XIV науч.конф., Москва, 18-19 апр. 2002 г. / Сост. Р. Б. Казаков; Редкол.: В. А. Муравьев (отв.ред.), А. Б. Безбородов, С. М. Каштанов, М. Ф. Румянцева; Рос.гос.гуманит.ун-т. Ст-архив. Ин-т. Каф.источниковедения и вспом. Ист.дисциплин, Рос. Акад. наук. Археогр. Комис. М., 2002, 549 с.
 • 89. «Крызіс» гістарычнай навукі і крыніцазнаўства // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны. Вып. 1. — Мн.: БДУ, 2002.С.82-89.
 • 90. Хутар // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 6. Кн. ІІ. Мн.,2003.- С.90-91
 • 91. Каментарый спецыяліста. // Архівы і справаводства. 2003. № 2 (26). С. 58-60.
 • 92. Беларуская вёска канца 20-х — пачатку 30-х гадоў ХХ стагоддзя. // Праект «Шляхамі здзяйсненняў і страт. Гісторыя Беларусі ХХ стагоддзя». Каталог выставы Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі.
 • 93. Да пытання аб дзяржаўна-палітычным статусе БССР у 1920-я гг. // Беларуская дзяржаўнасць: вопыт XX стагоддзя. Міжнародная навукова-тэарэтычная канферэнцыя,18-19 сакавіка 2003 г. Мн.,2004 г.
 • 94. Гістарычны факультэт у ХХІ ст.: сінтэз навукі, адукацыі і выхавання //Беларускі гістарычны часопіс. № 8 (61) жнівень. С.3 — 11.
 • 95. Гістарычны факультэт. Да 70-годдзя заснавання /адк.рэд. С. М. Ходзін.- Мн., БДУ, 2004.- 223 с. : іл.
 • 96. Гістарычная навука і гістарычная адукацыя ў ХХІ ст.: парадоксы развіцця //ХХІ век: актуальные проблемы исторической науки: Материалы междунар. Науч. Конф., посвящ. 70-летию ист. Фак. БГУ, Минск 15-16 апр.2004 г. / Редкол.: В. Н. Сидорцов (отв.ред) и др. — Мн.: БГУ, 2004. С.42-45.
 • 97. Дэкан на пераломе часу. // Гісторыя: праблемы выкладання. 2/2005
 • 98. Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны: навук. Зб. Вып. 2 / С. М. Ходзін (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2005. — 243 с.
 • 99. О подготовке документоведов на историческом факультете Белгосуниверситета/С. Н. Ходин// Архівы і справаводства. 2005.-№ 3 (39).- С.55-57.
 • 100. Праграмы агульных курсаў: Для студэнтаў гіст.фак. спец. 1-21 03 01 «Гісторыя». У 3 ч. /Рэд.савет: А. А. Яноўскі (старш.), С. М. Ходзін, В. В. Сяргеенкава.-.Мн.: БДУ, 2005. Ч.1.-403с., ч.2.-285 с., ч.3.-207 с.
 • 101. Индустриализация сельского хозяйства в Беларуси в 1920-е годы: пути, направления, опыт //Индустриальное наследие: М-лы междун. научн. конференции " 23 — 25 июня 2005 г. Саранск, 2005
 • 102. Интенсификация учебного процесса по источниковедению (на примере учебно-методического комплекса) // «Государство и общество в России XVIII—XX вв. в современные методы изучения преподавания» 26-29.06 Санкт-Птб. VIII международная конф. ассоц. «История и компьютер»
 • 103. Гістарычная навука і адукацыя ва ўмовах глабалізацыі // Новейшая история (1991—2006 гг.): государство, общество, личность. Материалы международной научно-теоретической конференции(Минск, 29 сентября 2006 г.). С. 674—679.
 • 104. Памяць і слава: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. 1921—1941 склад. С. М. Ходзін. М. Ф. Шумейка, А. А. Яноўскі; рэдкал.: В. І. Стражаў (адк. рэд) і інш. Мінск: БДУ, 2006.- 383 c.: іл.- (Memoria et Gloria).
 • 105. Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны: навук. Зб. Вып. 3 / рэдкал.:У. Н. Сідарцоў, С. М. Ходзін (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2007. — 245 с.
 • 106. Реализация программы «Совершенствование организации, обеспечения и контроля качества самостоятельной работы студентов» на кафедре источниковедения исторического факультета БГУ /Заседания Ученого совета БГУ (2 июня 2008 г.) Сб. докл. Мн.:БГУ, 2008. С.. 31-35.
 • 107. Китайские коммуны в Беларуси в 1920-е гг. // Беларусь-Китай: история, традиции, опыт, перспективы:труды Международной конференции (Минск, 23-26 июня 2008 г.).-Вып.3: в 2-х ч. Ч.2/редкол. И. А. Малевич, Бэй Вэнли и др.-Мн.:Акад упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2008. — 256 с.
 • 108. Социальные идеалы и изменения в социальной психологии крестьянства Беларуси в 1920-е гг. // Веснік БДУ Серыя 3: Гіст. Філас. Псіхал. Паліт. Сацыял. Экан. Права. 2008. № 1.
 • 109. Использование информационных технологий в системе организации самостоятельной работы студентов //Инновационные подходы в исторических исследованиях: информационные технологии, модели и методы. Материалы Х1 конференции ассоциации «история и компьютер». (Москва, 13-15 декабря 2008 г.). Москва-Барнаул 2008
 • 110. Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны: навук. Зб. Вып. 4 / рэдкал.: С. М. Ходзін (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2008. — 260 с.
 • 111. История Беларуси: полный курс: пособие для старшеклассников и поступающих в вузы. (в соавт.) /А. Г. Кохановский и др. — Минск, Юнипрес, 2008. 496 с.(С.278 — 334, 388—432)
 • 112. Совершенствование подготовки специалистов в области документоведения и информационного обеспечения управления в Республике Беларусь / Новые информационные технологии в образовании: Доклады и выступления восьмой Международной научно-практической конференции Новые информационные технологии в образовании «Комплексная модернизация процесса обучения и управления образовательными учреждениями с использованием технологий 1С» 3-4 февраля 2009 г. Часть 1. 462 с. ил. М.:2009 г.
 • 113. Традыцыі і перспектывы развіцця крыніцазнаўства ў Беларускім дзяржаўным універсітэце / Крыніцазнаўства, археаграфія, архівазнаўства ў XX—XXI ст. у Беларусі: зб. навук. артыкулаў, прысвечаных 100-годдзю з дня нараджэння М. М. Улашчыка/рэдкал.: С.М,Ходзін (адк.рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2008. — С. 167—172..
 • 114. История и теория источниковедения — Мн., Изд. центр БДУ. 2008.(гриф Министерства образования) (в соавт. Грицкевич В. П., Каун С. Б.)
 • 115. Уводзіны ў навуку гісторыю // Клио: страницы истории: сб.материалов для учащихся. Мн: Нац. ин-т образования, 2008.
 • 116. Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя: дапаможнік для студэнтаў прыродазн. фак. / — Мінск: БДУ, 2008. — 311 с.
 • 117. Образовательный стандарт РБ. Высшее образование, первая степень. Специальность 1-21 03 01 История (по направлениям). Квалификация. Историк. Преподаватель истории и социально-гуманитарных дисциплин. Мн.: РИВШ, 2008. (в соавт. Кохановский А. Г., Казаков Ю. Л. и др.).
 • 118. Образовательный стандарт РБ. Высшее образование, первая степень. Специальность 1-23 01 12 Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям). Квалификация. Историк-музеолог. Преподаатель. Искусствовед-музеолог. Преподаватель. Музеевед. Менеджер по культурному наследию и туризму. Мн.: РИВШ, 2008. (в соавт. Гужаловский А. А., Берейшик Л. В., Томашева И. Г.).
 • 119. Образовательный стандарт РБ. Высшее образование, первая степень. Специальность 1-23 01 13 Историко-архивоведение. Квалификация. Историк-архивист. Преподаватель. Мн.: РИВШ, 2008. (в соавт. Шумейко М. Ф., Белявский А. М., Липницкая О. Л., Козак К. И.).
 • 120. Образовательный стандарт РБ. Высшее образование, первая степень. Специальность 1-26 02 04 Документоведение (по направлениям). Квалификация. Документовед. Организатор документационного обеспечения управления. Документовед. Организатор информационного обеспечения управления. Документовед. Специалист по защите информации. Мн.: РИВШ, 2009. (в соавт. Рыбаков А. Е., Назаренко А. М.).
 • 121. Гістарычнаму факультэту БДУ — 75 гадоў (матэрыялы «круглага стала») // Беларускі гістарычны часопіс, 2009 № 8(121).
 • 122. Ходин С. Н., Балыкина Е. Н., Бузун Д. Н. Информатизация образования на историческом факультете Белорусского государственного университета // Информационные технологии в историческом образовании: материалы междунар. семинара, Харьков, 30-31 октября 2009 г. Методичний вісник історичного факультету. Выпуск 8 / Харьков. нац. ун-т им. Н. Каразина; под ред. В.Куликова. — Харьков: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2010. — С. 96-111.
 • 123. 75-лет историческому факультету Белорусского государственного университета /С. Н. Ходин, А. А. Прохоров, Л. В. Берейшик и др. //Минск. 2009.95 с.
 • 124. Ходзін С. М. Беларускае сялянства ў 1921—1939 гг.: гістарыяграфія, крыніцы, метады вывучэння — Веснік БДУ Серыя 3: Гіст. Філас. Псіхал. Паліт. Сацыял. Экан. Права. 2009 № 1.- С.22-29;
 • 125. Ходин С. Н. В. И. Шевченко — декан исторического факультета БГУ в эвакуации (1943—1944 гг.) Российские и славянские исследования//Науч. сб, выпуск IV, Мн, БГУ, 2009.-С. 187—190
 • 126. Памяць і слава: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. 1945—1961 склад. С. М. Ходзін. М. Ф. Шумейка, А. А. Яноўскі; рэдкал.: С. У. Абламейка (адк. рэд) і інш. Мінск: БДУ, 2009.- 399 c.: іл.- (Memoria et Gloria).
 • 127. Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны: навук. Зб. Вып. 5 / рэдкал.: С. М. Ходзін (нам.адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2009. — 187 с.
 • 128. Ходзін С. М. Дзяржаўнае будаўніцтва ў Беларусі ў 1920-я гг //Працы гістарычнага факультэта БДУ : навук. зб. № 6. Мінск, БДУ, 2011. С.109 — 115.
 • 129. Станаўленне беларускай дзяржаўнасці ў айчыннай і замежнай гістарыяграфіі// Беларусь: этапы станаўлення дзяржаўнасці (да 90-годдзя з дня нараджэння БССР): матэрыялы Міжнар. навук.-практычнай канферэнцыі, Мінск, 18 снежня 2008 г./. М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Нац. академ. навук Беларусі [і інш.]; рэдкал.: А. А. Каваленя (старш.) [і інш.].- Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2009. .-.С.36-41
 • 130. История Беларуси:. полный курс: учебн.пособие /(в соавт.- А. Г. Кохановский и др).- Минск: Юнипресс, 2010 -. 512 с.(С.290-436, 366—452)
 • 131. Этносоциальная динамика белорусского общества: новые источники и подходы// Российские и славянские исследования: науч. сб. Вып 5, Мн, БГУ, 2010. С.223-230.
 • 132. Статыстычныя крыніцы па гісторыі беларускай вёскі міжваеннага часу //Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны: навук. зб. Вып. 6 / рэдкал.: С. М. Ходзін (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2011. — С. 142 −151.
 • 133. «Недаром на истфаке он глава…» (к 100-летию со дня рождения декана исторического факультета БГУ Петра Захаровича Савочкина), в соавторстве И. А. Литвиновский, О. А. Яновский// Российские и славянские исследования // Науч. сб, Выпуск 6, Мн, БГУ, 2011.
 • 134. Этносоциальные процессы в Беларуси в межвоенный период / Этнокультурное развитие Беларуси в XIX начале XXI века: материалы междунар. науч.-пркт. конф., 19-20 мая 2010 г., Минск/ред.кол.:Т. А. Новогродский (отв. ред.) [и др.]. — Минск: Изд. центр БГУ, 2011. — С. 12 — 16.
 • 135. Историческая наука в БГУ / С. М. Ходзін //Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта — Серыя 3. — 2011. — С. 5 — 6.
 • 136. Каханоўскі, А. Г. Тэндэнцыі развіцця гістарычнай адукацыі і навукі ў БДУ на сучасным этапе / А. Г. Каханоўскі, С. М. Ходзін //Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта — Серыя 3. — 2011. — № 3. — С. 23 — 28.
 • 137. Вядучай установе ў нацыянальнай сістэме адукацыі — 90 гадоў (да юбілею БДУ) / С. У. Абламейка, М. А. Жураўкоў, В. В. Самахвал, С. М. Ходзін // Вышэшая школа. 2011. № 5. С. 4-13.
 • 138. Traditionen in der Geschichte. Uberlengungen zu einer Belarus-Historiographie / // Thomas M.Bohn. Ein weisser Fleck in Europa… Die Imagination der Belarus als Kontaktzone zwischen Ost und West. 2011. С. 69- 75.
 • 139. Историческая информатика в Белорусском государственном университете: состояние, проблемы и перспективы /Ходин С. Н.. Балыкина Е. Н., Липницкая О. Л., Попова Е. Э., Бузун Д. Н. Вестник Пермского университета. Серия «История». — 2011. — № 2(16). — С. 19—27.
 • 140. Памяць і слава: Першы рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта — Уладзімір Іванавіч Пічэта. склад. С. М. Ходзін. М. Ф. Шумейка, А. А. Яноўскі; рэдкал.: С. У. Абламейка (адк. рэд) і інш. Мінск: БДУ, 2011. — 375 c.: іл.- (Memoria et Gloria).
 • 141. Ходин, С. Н. Гісторыя і сучасная арганізацыя дзяржаўных устаноў Беларусі : вучэб. дапам. / С. Лугаўцова [і інш.]; пад агульн. рэд. С. Ходзіна. Мінск: БДУ, 2013.
 • 142. Ходин, С. Н. Крыніцазнаўства гісторыі Беларусі / С. М. Ходзін. — Міснк:БДУ, 2012. — 255 с.
 • 143. Ходин, С. Н. Савецкая вёска ў міжваены час (1912—1939 гг.): кампаратвўныя аспекты гістарыяграфіі XX—XXI стст. // Вестнік БДУ. Серыя: Гіст. Экан. Права. 2013№ 2

Зноскі

 1. Ходзін Сяргей Мікалаевіч // Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Дзяржынскага р-на. — Мн.: БелТА, 2004. — С. 611. — 704 c.: іл. — ISBN 985-6302-64-1.

Літаратура правіць