Уладзімір Георгіевіч Кароткі

беларускі літаратуразнавец
(Пасля перасылкі з Уладзімір Кароткі)

Уладзімір Георгіевіч Кароткі (нар. 2 студзеня 1956, г. п. Мір, Карэліцкі раён, Гродзенская вобласць) — беларускі літаратуразнавец. Кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры гісторыі беларускай літаратуры філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Уладзімір Георгіевіч Кароткі
Дата нараджэння 2 студзеня 1956(1956-01-02) (68 гадоў)
Месца нараджэння
Грамадзянства
Жонка Жанна Некрашэвіч-Кароткая
Род дзейнасці літаратуразнавец
Месца працы
Навуковая ступень кандыдат філалагічных навук (1984)
Альма-матар

Біяграфія правіць

Нарадзіўся 2 студзеня 1956 года ў г. п. Мір Карэліцкага раёна Гродзенскай вобласці. Школьныя гады прайшлі ў Слоніме.

У 1978 годзе скончыў філалагічны факультэт БДУ. Настаўнічаў. З 1982 года ў Інстытуце літаратуры АН Беларусі, з 1987 года ў БДУ (з 1990 года намеснік дэкана філалагічнага факультэта). Вучань Санкт-Пецярбургскай школы медыявістаў. У 1984 годзе абараніў кандыдацкую дысертацыю «Творчасць Мялеція Сматрыцкага» пад кіраўніцтвам акадэміка А. М. Панчанкі.

Займаецца вывучэннем гісторыі і тэорыі літаратуры, тэксталогіяй, даследаваннем старабеларускай літаратуры эпохі Рэнесансу і Барока. Грунтоўна даследуе жыццё і творчасць Мялеція Сматрыцкага. У друку апублікаваў больш за 170 даследчых артыкулаў па старажытнай беларускай літаратуры.

Навуковая дзейнасць правіць

Займаецца праблемамі старабеларускай літаратуры XVI—XVII стагоддзяў, вывучае помнікі эпохі Рэфармацыі, Контррэфармацыі, Контрправаслаўя. Даследуе творчасць Сымона Буднага, Васіля Цяпінскага, Пятра Скаргі, Іпація Пацея, Мялеція Сматрыцкага, Андрэя Мужылоўскага, Касьяна Саковіча, Іосіфа Руцкага, Мікуліча і інш.

Даследуе шляхі развіцця і стан старажытнай беларускай, украінскай і польскай літаратур XVI—XVII стагоддзяў, у т. л. праблемы тагачаснай палемічнай публіцыстыкі, пытанні ўсх.-слав. кнігадрукавання бел.-укр. літ. сувязі (кн. «Творчы шлях Мялеція Сматрыцкага», 1987). Навук. рэдактар выдання твораў Сімяона Полацкага («Вирши», 1990), складальнік кн. «Прадмовы і пасляслоўі паслядоўнікаў Францыска Скарыны» (1991). Адзін з аўтараў падручніка «Гісторыя беларускай літаратуры. Старажытны перыяд» (4-е выд., 1998).

Сям’я правіць

У шлюбе з беларускім літаратуразнаўцам Жаннай Некрашэвіч.

Асноўныя публікацыі правіць

 • Калі ж памёр Мялецій Сматрыцкі // Літаратура і мастацтва. — 1980. — 5 верасня.
 • Żywa wymowa dawnych wieków // Czerwony sztandar. — 1980. — 15 listopada. S. 3.
 • Агляд літаратуры пра Мялеція Сматрыцкага // Книга в Белоруссии: Книговедение, источники, библиография. — Мн.:ЦНБ АН БССР, 1981. С.93 — 105.
 • Слово, обращенное к народу // Вечерний Минск. — 1981. — 31 января. — С. 3.
 • К биографии Мелетия Смотрицкого // Русская литература. — 1982. — № 2. — С. 182—184.
 • Мялецій Сматрыцкі ў дакументах яго часу: Да 350-годдзя з дня смерці // Весці АН БССР / Серыя грамад.навук. — 1983. — № 5. — С. 111—117.
 • Традиции Ивана Федорова в белорусской литературе конца XVI — первой половины XVII в. // Иван Федоров и восточнославянское книгопечатание. — Мн., 1984. С. 180—193.
 • Творчество Мелетия Смотрицкого / Автореф. дис. … канд. филол. наук. — Мн., 1984.
 • Литературна полемика Мелетия Смотрицького в 20-ті роки XVII ст. // Украінська література XVI—XVIII ст. та інші слов’янські літератури. — Київ, 1984. — С. 117—136.
 • Скрозь церні // Голас Радзімы. — 1984. — 19 студзеня. — С.6; (Перадрук: Ніва 1984, 26 лютага).
 • Андрайкевіч Ян// Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. — Мінск: БСЭ. — 1984. — Т.1. — С. 114.
 • Апалогія // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. — Мінск: БСЭ. — 1984. — Т.1. — С. 140.
 • Апафегматы // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. — Мінск: БСЭ. — 1984. — Т.1. — С. 141.
 • Арцемій // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. — Мінск: БСЭ. — 1984. — Т.1. — С. 190.
 • Астрожскі Канстанцін // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. — Мінск: БСЭ. — 1984. — Т.1. — С. 212.
 • Научно-просветительская деятельность Мелетия Смотрицкого в Вильнюсе // Literatura ir Kalba: Literaturiniai rušiai. Vilnius, Vaga, 1985. С.128-138.
 • Мялецій Сматрыцкі // Гісторыя беларускай літаратуры: Старажытны перыяд. — Мінск:Вышэйшая школа, 1985. — С. 219—228.
 • Мелетий Смотрицкий // Труды отдела древнерусской литературы. — Т.XL. — Л.: Наука, 1985. — С. 132—135.
 • Карповіч Лявонцій // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. — Мінск: БСЭ. — 1985. — Т.2. — С. 695.
 • Вопросы белорусско-украинкого литературного единства (XVI—XVII вв.) в трудах И.Франко // И.Франко и мировая культура: Тезисы докладов Международного симпозиума. — Київ: Наукова думка.1986. — С. 99—100.
 • Сматрыцкі Мялецій // Біябібліяграфічны слоўнік беларускіх пісьменнікаў: У дапамогу аўтарам пры падрыхтоўцы рукапісу. — Мінск: БелСЭ, 1986. — С. 83—84.
 • Касой Феадосій // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. — Мінск: БСЭ. — 1986. — Т.3. — С. 12.
 • Кісель Яўстафій // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. — Мінск: БСЭ. — 1986. — Т.3. — С. 59.
 • Мужылоўскі Андрэй // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. — Мінск: БСЭ. — 1986. — Т.3. — С. 678.
 • Творческий путь Мелетия Смотрицкого. — Мн.: Наука и техника, 1987.
 • Праз «браму вучонасці» Мялеція Сматрыцкага // Кола дзён, 87. Мн., 1987. — С. 124—125.
 • Палемічная літаратура // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. — Мінск: БСЭ. — 1987. — С. 152—153.
 • Палінодыя // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. — Мінск: БСЭ. — 1987. — С. 155.
 • Пацей Іпацій // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. — Мінск: БСЭ. — 1987. — С. 229.
 • Руцкі Іосіф Вельямін // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. — Мінск: БСЭ. — 1987. — С. 544.
 • Сказанне пра Барыса і Глеба // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. — Мінск: БСЭ. — 1987. — С. 739—740.
 • Сматрыцкі Мялецій // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. — Мінск: БСЭ. — 1987. — С. 83—84.
 • Суша Якуб // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. — Мінск: БСЭ. — 1987. — С. 200—201.
 • Дапытліваму юнаку // Літаратура і мастацтва. — 1987. — 27 снежня (у сааўт.).
 • Проблемы культуры и веры в творчестве Мелетия Смотрицкого // Христианизация Руси и белорусская культура. — Мн., 1988. — С. 231—238.
 • Тыпалогія прадмоў і пасляслоўяў беларускіх паслядоўнікаў Скарыны // Скарына: Зборнік матэрыялаў першых Скарынаўскіх чытанняў (1986). — Мн., 1989. — С. 226—231.
 • І было слова // Бярозка. — 1990. — № 1.
 • Дзве Соф’і і Януш // Маладосць. — 1990. ‑ № 7. — С. 155—158.
 • Каля вытокаў: Анталогія старажытнай беларускай літаратуры // Беларусь. — 1990. ‑ № 7. — С. 6—7.
 • Не пакланяўся Богу чужацкаму // Літаратура і мастацтва. — 1990. — 7 верасня.
 • З гісторыі мастацкага слова Беларусі // Старажытная беларуская літаратура: Зборнік. — Мн., 1990. — С. 5—16.
 • Вялікі шукальнік ісціны // Беларусь. — 1990. ‑ № 12. — С.11.
 • Мялецій Сматрыцкі. Трэнас (пераклад са старапольск. мовы) // Беларусь. — 1990. ‑ № 12. — С.11-12; 1991. — № 1. — С.20-21; № 6. — С. 11—12.
 • Аповесці мінулых гадоў // Беларусь. — 1991. ‑ № 7. — С. 30.
 • Адкуль пайшла Руская зямля… (пераклад са старажытнаўсходнеславянскай мовы) // 1991. — № 7. — С. 30—32.
 • Алег Антонавіч Лойка // Веснік БДУ. — Сер. IV. — 1991. — № 2.
 • Прадмовы і пасляслоўі паслядоўнікаў Францыска Скарыны. — Мн., 1991.
 • Францыск Скарына: Творы (рэц.) // Веснік БДУ. — Сер. IV. — 1991. ‑ № 1.
 • Праблема элітарнасці ў беларускай літаратуры другой паловы XVI — першай паловы XVII ст. // Шляхам стагоддзяў. — Мн., 1992. — С. 101—106.
 • Унія ад Пятра Скаргі // Веснік БДУ. — Серыя IV. — 1993. — № 3.
 • Мелетий // Словарь книжников и книжности Древней Руси. — Санкт-Петербург, 1993. — Вып.3. Ч.2. — С. 346—350.
 • «Устойлівасць Айчыны засноўваем на цэльнасці адзінай рэлігіі» // Літаратура і мастацтва. — 1994. — 7 кастрычніка.
 • «З зычливости ку моеи отчизне…» // Шляхам гадоў: гісторыка-літаратурны зборнік. — Мн., 1994.
 • Мялеці Сматрыцкі // Беларускія пісьменнікі: Бябібліяграфічны слоўнік. Мн., 1994. — Т.4. — С. 356—357.
 • Павел і Савел // Крыніца. — 1994. — № 3.
 • Мялецій Сматрыцкі. Трэнас (пераклад са старапольск.) // Крыніца. — 1994. — № 3.
 • Апошняму сярод першых // Маладосць. — 1995. — № 11.
 • Наш шлях — у духоўнае рабства? // Звязда. — 1995. — 2 снежня.
 • Карповіч Лявонцій // Беларусь. Энцыклапедычны даведнік. — Мн., 1995.
 • Мужылоўскі Андрэй // Беларусь. Энцыклапедычны даведнік. — Мн., 1995.
 • Сматрыцкі Мялецій // Беларусь. Энцыклапедычны даведнік. — Мн., 1995.
 • Мялецій Сматрыцкі // Гісторыя беларускай літаратуры: Старажытны перыяд. — Мн., 1996.
 • Андрайкевіч Ян // Беларуская энцыклапедыя: У 19 т. — Т.1. — Мн., 1996.
 • Апафегматы // Беларуская энцыклапедыя: У 19 т. — Т.1. — Мн., 1996.
 • Арцемій // Беларуская энцыклапедыя: У 19 т. — Т.1. — Мн., 1996.
 • Астрожскі Канстанцін // Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. — Т.2. — Мн., 1996.
 • З гісторыі мастацкага слова // Старажытная беларуская літаратура: Зборнік. — Мн., 1996.
 • З «Аповесці аб мінулых часах» (пераклад са старажытнаруск.мовы) // Сведкі беларускай мінуўшчыны. ‑ Мн.: IPC «ISK», 1996.
 • Адзінства і двайніцтва ў сферы ідэй Брэсцкай царкоўнай уніі // Брэсцкай царкоўнай уніі — 400. — Брэст, 1997.
 • Пісаў пра мінуўшчыну, думаў пра будучыню // Маладосць. −1997. ‑ № 12. — С.89 — 93.
 • Мялецій Сматрыцкі // Гісторыя беларускай літаратуры: Старажытны перыяд. — Мн., 1997.
 • Мялецій Сматрыцкі // Гісторыя беларускай літаратуры: Старажытны перыяд. — Мн., 1998.
 • Ян Вісліцкі: паміж Ягелонамі і Рурыкавічамі // Славянскія літаратуры ў сусветным кантэксце: У 2-х ч. — Ч.2. — Мн., 1999.
 • Беларуская літаратура: XI—XX стагоддзі / Дапаможнік для школ, ліцэяў, гімназій, ВНУ. — Мн., 1999 (у сааўт.)
 • І плач, і напамін // Роднае слова. — 1999. — № 3.
 • Гісторыя беларускай літаратуры XI—XIX стст. для студэнтаў філалагічнага факультэта: Праграма. — Мн., 1999 (у сааўт.)
 • Палемічная літаратура // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. — Мн., 1999. — Т.5. — С. 105—109.
 • Феномен двайніцтва ў старажытнай літаратуры ўсходніх славян // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай. — У 2-х ч. — Ч.1. — Мн., 2000. — С. 105—109.
 • Мужылоўскі Андрэй// Беларуская энцыклапедыя. — Т.11. — Мн., 2000. — С. 6.
 • Палемічная літаратура // Беларуская энцыклапедыя. — Т.11. — Мн., 2000. — С. 547.
 • Іосіф Руцкі і Мялецій Сматрыцкі на шляху да патрыярхату Вялікага княства Літоўскага // Хрысціянства і беларуская культура: Матэрыялы Ш міжнароднага кангрэса беларусістаў «Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый». — Беларусіка 18. Мн., 2001. — С. 90—94.
 • Мова беларускай Мельпамены XVIII стагоддзя // Язык и социум: Материалы IV Междунар. науч. конф. (1-2 дек. 2000 г., Минск). — В 2-х ч. — Ч.2. — С. 45—48 (у сааўт.)
 • Асветны манарх і манархія ў разуменні Льва Сапегі // Мастацкі вобраз: генезіс, эвалюцы, сучасны стан / Матэрыялы міжнар. Навуковай канф-і 28-30 верасня 2000 года. — Брэст, 2001. — С. 93—94.
 • Беларуская літаратура: XI—XX стагоддзі / Дапаможнік для школ, гімназій, ліцэяў, ВНУ. — Выд. 2-е, дапрац. — Мн., 2001 (у сааўт.)
 • Царыца дзён // Звязда. — 2001. — 14 красавіка.
 • Кірыл Тураўскі. Слова… на Святую Пасху (пераклад з царкоўнаслав. мовы) // Звязда. — 2001. — 14 красавіка (у сааўт.)
 • Дакор святому гораду // Крыніца. — 2001. ‑ № 8. — С. 153—154.
 • Дзяржаўная і дынастычная гісторыя ў «Прускай вайне» Яна Вісліцкага // Взаимодействие литератур в мировом литератур-ном процессе / Мат-лы научной конф. 3-5 октября 2000 года. — Гродно, 2001. — С. 260—264.
 • Андрайкевіч Ян // Асветнікі зямлі беларускай: X — пачатак XX ст. / Энцыклапедычны даведнік. — Мн., 2001. — С. 22.
 • Мужылоўскі Андрэй // Асветнікі зямлі беларускай: X — пачатак XX ст. / Энцыклапедычны даведнік. — Мн., 2001. — С. 298 (у сааўт.).
 • І памёр, і ўваскрос… // Літаратура і мастацтва. — 2001. — 5 кастрычніка.
 • Руцкі Іосіф Вельямін; Сімяон Полацкі; Суша Якуб; «Трэнас» // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. — Т.6. — Кн.1. — Мн., 2001. — С. 146; 300—301; 366—367; 452; 531—532.
 • Генезіс вучыцельнасці і асветніцтва Старажытнай Русі // Беларускае Асветніцтва: вопыт тысячагоддзя / Мат-лы II Міжнар. кангрэса 17-19 мая 2000 года. — Кн.3. — Ч.1. — Мн., 2001.
 • Палемічная літаратура // Рэлігія і царква на Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. — Мн., 2001. — С. 238—239.
 • Руцкі І. В. // Рэлігія і царква на Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. — Мн., 2001. — С. 280.
 • Сімяон Полацкі // Рэлігія і царква на Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. — Мн., 2001. — С. 299—300
 • Сматрыцкі Мялецій // Рэлігія і царква на Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. — Мн., 2001. — С.307-308.
 • Суша Якуб // Рэлігія і царква на Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. — Мн., 2001. — С.318.
 • З духоўных крыніц нашай мінуўшчыны // Старажытная беларуская літаратура: Зборнік. — Мн., 2002. — С. 5—22.
 • Сімяон Полацкі // Беларуская энцыклапедыя. — Т.14. — Мн., 2002. — С. 391—392.
 • Праграма па гісторыі беларускай літаратуры XI—XIX стагоддзя. — Мн., 2002 (у сааўт.)
 • Брэсцкая царкоўная унія 1596 года і менталітэт беларусаў // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры. Вып.3. — Мн., 2002. — С. 22—25.
 • Термин «древнерусская литература» в системе дефиниций древних восточнославянских литератур // Славянские литературы в контексте истории мировой литературы (преподавание, изучение; Москва, 22-23 октября 2002 г.). — М., 2002. — С. 47—49.
 • Сматрыцкі Мялецій // Беларуская энцыклапедыя. Т.15. — Мн., 2002. — С. 52.
 • Суша Якуб // Беларуская энцыклапедыя. Т.15. — Мн., 2002. — С. 299.
 • Глабалізацыя ў духоўнай культуры ўсходніх славян: вытокі і вынікі // Разнастайнасць моў і культур у кантэксце глабалізацыі. — Мн., 2003. — С. 66—70.
 • Контрправаслаўе як феномен духоўнай культуры Беларусі // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта. Вып.4.  — Мн., 2003. — С. 21—26.
 • Контрреформация и «Контрправославие»: к вопросу о терминологической дефиниции в истории литературных эпох // Исследование славянских языков и литератур в высшей школе: достижения и перспективы / Информ. мат-лы и тезисы докладов междунар. научн. конф-и. — М., 2003. — С. 105—108.
 • Праграмы спецсемінараў і спецкурсаў па гісторыі беларускае літаратуры XI—XIX стагоддзяў. — Мн., 2003 (у сааўт.)
 • Каталіцызм і праваслаўе ў духоўнай культуры Беларусі першай паловы XVII стагоддзя // Acta Albaruthenica. Вып.4. — Мн., 2003. — С. 213—218.
 • «Третий Рим» и «Второй Константинополь»: проблема иерархии в церковно-полеми-ческой литературе восточных славян // Сравнительное литературоведение: теоретический и исторический аспекты / Мат-лы Междунар. научной конференции. — М., 2003. — С. 111—115.
 • Ян Вісліцкі. Пруская вайна (уступны артыкул і рэдпадрыхтоўка) // Анталогія даўняй беларускай літаратуры: XI — першая палова XVIII стагоддзя. — Мн., 2003. — С. 339—347 (у сааўтарстве).
 • Хрыстафор Філалет // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. — Т.6. -  Кн.2. — Мн., 2003. — С. 86.
 • Мужылоўскі Андрэй // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. — Т.6. -  Кн.2. — Мн., 2003. — С. 415—416.
 • Прадмова // Старажытная літаратура ўсходніх славян XI—XIII стагоддзяў: Хрэстаматыя / Пад агульнай рэдакцыяй У. Г. Кароткага. Гродна, 2004. С. 3—5.
 • Аповесці мінулых гадоў // Старажытная літаратура ўсходніх славян XI—XIII стагоддзяў: Хрэстаматыя / Пад агульнай рэдакцыяй У. Г. Кароткага. Гродна, 2004. С. 7.
 • Уладзімір Манамах // Старажытная літаратура ўсходніх славян XI—XIII стагоддзяў: Хрэстаматыя / Пад агульнай рэдакцыяй У. Г. Кароткага. Гродна, 2004. С. 69.
 • Іларыён мітрапаліт Кіеўскі // Старажытная літаратура ўсходніх славян XI—XIII стагоддзяў: Хрэстаматыя / Пад агульнай рэдакцыяй У. Г. Кароткага. Гродна, 2004. С. 83.
 • «Песня пра зубра» — помнік элітарнай культуры Беларусі // Літаратура і мастацтва. — 2004. — 27 жніўня.
 • Клірык Астрожскі; Мікуліч // Беларуская энцыклапедыя. Т.18. Мн., 2004. С. 408; 420.
 • Аповесці мінулых гадоў // Роднае слова. 2004. № 11. С. 12.
 • Аповесці мінулых гадоў (пераклад са старажытнаўсходнеславянскай мовы) // Старажытная літаратура ўсходніх славян XI—XIII стагоддзяў: Хрэстаматыя. — Гродна, 2004 (у сааўт.).
 • Кірыл епіскап Тураўскі. Слова Кірыла на святую Пасху (пераклад з царкоўнаславянскай мовы) // Старажытная літаратура ўсходніх славян XI—XIII стагоддзяў: Хрэстаматыя. — Гродна, 2004 (у сааўт.).
 • Уладзімір Манамах. Разважанне (пераклад са старажытнаўсходнеслав. мовы) // Старажытная літаратура ўсходніх славян XI—XIII стагоддзяў: Хрэстаматыя. — Гродна, 2004. — С. 70—81.
 • Вось аповесці мінулых гадоў… (пераклад са старажытнаўсходнеслав. мовы) // Роднае слова. — 2004. — № 11. — С. 12—15 (у сааўт.).
 • Гісторыя беларускай літаратуры (XI—XVII ст.). Вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў. Мн., 2006 (у сааўтарстве).
 • Ад Сярэднявечча да Барока: эпохі і стылі ў старажытнай беларускай літаратуры // Роднае слова. 2006. № 1. С. 23—26.
 • Термин «Речь Посполитая Литовская» в полемической литературе Великого Княжества Литовского XVI—XVII веков // Senoji Lietuvos literatūra. 21 knyga. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutes, 2006. P. 49—57.
 • Мялецій Сматрыцкі // Гісторыя беларускай літаратуры XI—XIX стагоддзяў. — Т.1: Даўняя літаратура XI — першая палова XVIII стагоддзя. Мн.: «Беларуская навука», 2006. С. 545—564.
 • Latinitas i polszczyzna ў Вялікім Княстве Літоўскім як вектары элітарызацыі культуры беларусаў // На ўшанаванне памяці Ежы Гедройца: матэрыялы Міжн. Навук. Канф. «„Канцэп­цыя УЛБ“ (Україна, Літва, Беларусь) — ад ідэі да рэалі­зацыі» (Мінск, 8-10 чэрв. 2006 г.); выбр. арт. з перыяд. друку / Уклад. І. Кулік, пад рэд. А. Мальдзіса. Мн.: Кнігазбор, 2006. С. 147—153.
 • Праблема адзінства нацыі і дзяр­жавы ў палемічнай літаратуры Рэчы Паспалітай (XVI—XVII ст.) // Феномен пагра­нічча: польская, украінская і бе­ла­руская літара­тура — уплывы і ўзаемаўзбагачэнне: зборнік арты­кулаў. Мінск: Кнігазбор, 2008. С. 75—86.
 • Антапалогія праваслаўя і каталіцызму ў творчасці П. Скаргі і М. Сматрыцкага // Працы кафедры гі­сто­рыі беларускае лі­та­ратуры Бел­дзярж­універ­сітэта. Вып. 9. Мінск, 2008. С. 50—65.
 • Русь, Литва, Москва между Рюриковичами и Палемоновичами в «Литовской истории» Альберта Виюка-Кояловича // Senoji Lietuvos literatūra. № 27. Vilnius: Lietuvių Literatūros ir tautosakos Institutas, 2009. — С. 273—286.
 • Литва, русь, литвин, русин в памятниках литературы Великого княжества Литовского XVI—XVII веков // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kalbos, kultūros ir raštijos tradicijos / Lietuvių kalbos institutas; [sudarė Sergejus Temčinas, Galina Miškinienė etc.]. — Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009. — C. 187—195.
 • Беларус, ліцвін, паляк у помніках старажытнай беларускай літаратуры XVI—XVII стст. // Літаратуразнаўства. Этналогія: Матэрыялы IV Міжнар. кангрэса беларусістаў «Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскіх краін» (Мінск, 6 — 9 чэрвеня 2005 г.) / пад рэд. І. Багдановіч, Т. Валодзінай. — Мінск: Лімарыус, 2010. — С. 91—99.
 • Zwyciężcy bitwy pod Grunwaldem — król Jagiełło i Welki Ksążę Witold — w literaturze starobiałoruskiej // Grunwald — Tannenberg — Žalgiris. 1410—2010. Historia, tradycja, polityka: Międzynarodowa konferencja naukowa, Malbork — Kraków, 20 — 24 września 2010. — Kraków, 2010. — C. 33.

Літаратура правіць

Спасылкі правіць