Харэй (стар.-грэч.: ορεῖος— танцавальны) — двухскладовы вершаваны памер, стапа якога ўтрымлівае доўгі і наступны кароткі (у квантытатыўным вершаскладанні) ці націскны і наступны за ім ненаціскны (у сілаба-танічным вершаскладанні) склады.

Прыклад харэя правіць

Чатырохстопны:

Гэй, на|перад|, покі| сэрца|
Б'ецца|, рвецца| на пра|стор...

(Янка Купала)