Дактыль (ад стар.-грэч.: δάκτυλος — палец) — трохдольны памер антычнай метрыкі з аднаго доўга і двух наступных за ім кароткіх складоў. У сілаба-танічным вершаскладанні яму адпавядае стапа з аднаго націскнога склада і двух ненаціскных за ім.

Прыклады дактыля Правіць

Трохстопны:

Колькі па| свеце сха|дзілі,
Перата|пталі бя|ды...
(Яўгенія Янішчыц)

Чатырохстопны:

Цвёрда тры|маўся ю|нак на да|просе,
Тоячы| словы і| думкі сва|е...
(Аркадзь Куляшоў)

Літаратура Правіць