Шчолачныя металы

Група > 1
Перыяд
2
3 Літый
6,941
[Не]2s1
3
11 Натрый
22,989
[Nе]3s1
4
19 Калій
39,098
[Ar]4s1
5
37 Рубідый
85,467
[Kr]5s1
6
55 Цэзій
132,906
[Xe]6s1
7
87 Францый
(223)
[Rn]7s1

Шчолачныя металыхімічныя элементы, якія складаюць галоўную падгрупу І групы Перыядычнай сістэмы: літый, натрый, калій, рубідый, цэзій, францый.

На знешнім энергетычным узроўні шчолачныя металы маюць адзін s-электрон. Шчолачныя металы маюць блізкія фізічныя і хімічныя ўласцівасці, якія заканамерна змяняюцца з узрастаннем атамнага нумару.

У свабодным выглядзе шчолачныя металы – светлыя, мяккія, хімічна актыўныя металы. Хімічная актыўнасць расце з узрастаннем атамнага нумару. Валентнасць: 1. Ступень акіслення ў злучэннях: +1. Большасць соляў шчолачных металаў добра раствараецца ў вадзе. Гідраксіды шчолачных металаў з’яўляюцца шчолачамі.