Літаратуразнаўства

Літаратуразнаўства — навука, што вывучае мастацкую літаратуру як з'яву чалавечай культуры. Галоўныя галіны: тэорыя літаратуры, гісторыя літаратуры і літаратурная крытыка. У літаратуразнаўстве ёсць шмат кірункаў, у тым ліку нетрадыцыйных — псіхааналітычнае і псіхіятрычнае.