Ніна Барысаўна Мячкоўская

Ніна Барысаўна Мячкоўская (нар. 29 кастрычніка 1946, Брэст) — савецкі і беларускі лінгвіст, спецыяліст у галіне тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства. Доктар філалагічных навук (1986), прафесар кафедры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (1987).

Ніна Барысаўна Мячкоўская
Дата нараджэння 29 кастрычніка 1946(1946-10-29) (77 гадоў) ці 1946
Месца нараджэння
Грамадзянства
Род дзейнасці мовазнаўца
Месца працы
Навуковая ступень доктар філалагічных навук (1986)
Навуковае званне
Альма-матар

Біяграфія правіць

У 1963 годзе скончыла з медалём сярэднюю школу № 2 у Брэсце. У 1963—1968 гадах — студэнтка філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, дыплом з адзнакай (спецыяльнасць «Руская мова і літаратура», 1968)

У 1968—1971 гадах — аспірантка Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта; кандыдацкая дысертацыя «Марфалога-семантычны нарыс рускай тэрміналогіі мовазнаўства» (1971); навуковы кіраўнік прафесар Міхаіл Гапеевіч Булахаў

Працуе ў Беларускім дзяржаўным універсітэце (з 1971, філалагічны факультэт, кафедра тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства, прафесар).

У 1977, 1981, 1988 гадах — стажыроўкі ў МДУ імя М. В. Ламаносава

У 1984—1986 гадах — дактарантура Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэт; доктарская дысертацыя «Канцэпцыі і метады граматык XVI—XVII стст. як элемента кніжна-пісьмовай культуры ўсходняга славянства» У 2002 годзе — стажыроўка на Семінары славістыкі Рурскага ўніверсітэта (Бохум) па гранце, прадстаўленаму Германскім Інстытутам акадэмічных абменаў DAAD (Deutscher Аkademischer Austauschdienst).

Дзейнасць на філалагічным факультэце БДУ (з 1971) правіць

Навуковыя інтарэсы: сацыяльная тыпалогія моў; семіётыка; тэорыя камунікацыі; гісторыя філалогіі.

Асноўныя курсы
 • для студэнтаў: сучасная руская мова, стараславянская мова, славенская мова, агульнае мовазнаўства, псіхалінгвістыка;
 • для магістрантаў: метадалогія лінгвістыкі, семіётыка і філасофія мовы; грэка-лацінская лексіка ў сучаснай гуманітарнай тэрміналогіі;
 • спецсемінар для студэнтаў і аспірантаў (да 2016 г.): «Псіхалінгвістыка і псіхалогія камунікацыі».

У 1992—2021 гадах пад кіраўніцтвам Ніны Мячкоўскай 30 спецыялістаў абаранілі кандыдацкія дысертацыі, адзін — доктарскую.

У 2002—2015 гадах — адказны рэдактар часопіса «Веснiк Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя Філалогія».

Праца за мяжой
 • 1989—1990 (1 семестр) — кансультант АСПРЯЛ (Амерыканская асацыяцыя выкладчыкаў рускай мовы, офіс у Вашынгтоне);
 • 1999—2000 (1 семестр) — запрошаны прафесар на Семінары славістыкі філалагічнага факультэта Рурскага ўніверсітэта (г. Бохум);
 • 2003 (восеньскі семестр) — запрошаны прафесар на аддзяленні славістыкі філасофскага факультэта ўніверсітэта ў Любляне (Рэспубліка Славенія);
 • 2010 (восеньскі семестр) — запрошаны прафесар на аддзяленні славістыкі філасофскага факультэта Йенскага ўніверсітэта імя Фрыдрыха Шылера;
 
Чытацкі білет Брытанскага музея

Даклады на навуковых канферэнцыях ва ўніверсітэтах Базеля, Беластока, Бергена, Берліна, Бохума, Варшавы, Екацярынбурга, Ены, Кіева, Кракава, Лодзі, Лондана, Любліна, Любляны, Львовы, Масквы, Адэсы, Санкт-Пецярбурга, Фагеруда (Швецыя).

Выбраная выданні правіць

 • Ранние восточнославянские грамматики. Минск: изд-во «Университетское», 1984.
 • Словенский язык. Минск: изд-во «Университетское», 1991.
 • Рыторыка ў культурах заходнiх i ўсходнiх славян: Тэндэнцыi развiцця ў XV—XVII стагоддзях. Мiнск: «Навука і тэхніка», 1993.
 • Социальная лингвистика. М.: Аспект Пресс, 1994. Переиздания: М., 1996; 1998; 2000.
 • Modalität und Modus: Allgemeine Fragen und Realisierung im Slavischen. Wiesbaden, 1994 (соавторы: H. Jachnow, B. Norman, A. Suprun).
 • Язык и религия. Курс лекций по филологии и истории религий. М.: Фаир, 1998.
 • Типология графико-орфографических реформ в истории славянской письменности: фонетико-фонологические и социосемиотические аспекты. Минск: изд-во «Университетское»,1998.
 • Personalität und Person. Wiesbaden, 1999 [соавторы: H. Jachnow, B. Norman, B. Plotnikov].
 • Общее языкознание: Структурная и социальная типология языков. Минск: Вышэйшая школа, 2000. Переиздание: Минск, 2004.
 • Общее языкознание: Структурная и социальная типология языков. М.: Флинта; Наука, 2001. В 2001—2020 гг. 10 переизданий.
  • у перакладзе на азербайджанскую мову: Баку, 2013.
 • Белорусский язык: Социолингвистические очерки. München: Verlag Otto Sagner, 2003; электронное переиздание 2019.
 • Семиотика: Язык. Природа. Культура / Курс лекций. М.: Академия, 2004; переиздания: 2007; 2008.
 • Kognition, Sprache und phraseologische / parömiologische Graduierung‒Wiesbaden, 2005. (соавторы: H. Jachnow, A. Kiklevič, B. Norman, M. Wingender).
 • Мовы і культура Беларусі. Нарысы. Мінск: выд. «Права I эканоміка», 2008.
 • История языка и история коммуникации: От клинописи до Интернета. М.: Флинта; Наука, 2009; переиздание: 2016.
 • Философия языка и коммуникации. М.: Флинта; Наука, 2017; переиздание: Флинта; Наука, 2018.
 • Практикум по общему языкознанию, методологии лингвистики и философии языка. М.: Флинта; Наука, 2019; переиздание 2023 г.

Выбраныя артыкулы правіць

 • Апракос, Богослужебные книги, Глоссолалия, Гомилетика, Догмат, Ipsе dixit, Имяславие, Иснад, «Книжная справа», Литургические языки, Минеи, Народные языки в храме, Неконвенциональное восприятие знака в религии, Паремийник, Профетические и апостольские языки, Религиозная коммуникация, Религиозной литературы жанры, Религиозной православной литературы жанры, Религиозно-культурное двуязычие, Slavia Latina, Slavia Orthodoxa, Сакральный язык, Служебник, Старославянский язык, Сунна, Типикон, Требник, «Триязычная ересь», Часослов // Религия: Энциклопедия / Составление и общая редакция А. А. Грицанов, Г. В. Синило. Минск: Книжный Дом, 2007.
 • Авторское право, Апостольские, сакральные и литургические языки, Биокоммуникация на уровне ДНК, генов и внутри организма, Биологическая информация и «языки» животных, Великие географические открытия и их следствия в истории коммуникации, Демократизация общения и языков, Жесты и мимика, Запрещенные книги, Защита информации в Древнем мире и в Средние века, Знаки-симптомы, знаки-копии, знаки-символы, Инкунабулы, книги первых десятилетий эпохи книгопечатания, Информационные революции, Иоганн Гутенберг и начало европейского книгопечатания, Искусства как информационно-семиотические порождающие системы, Искусственные знаковые системы, Коммуникация в Древнем мире и в Средние века, Коммуникация в индустриальном обществе, Коммуникация и языки в первобытно-общинном мире, Магия и язык, Макрокоммуникация между социумами, Мифология и фольклор как две ступени в истории сознания, Мужские и женские языки, Музыка как коммуникация, Метакоммуникация, Метасемиотика, Метаязык и метаязыковая функция языка, Паралингвистика, Первые информационные революции: роль письма и книгопечатания в истории коммуникации, Религии мировые и переводы Писания, Религиозные заботы о церковном слове как первоисточник филологии, Религиозные факторы в истории языков и общения, Религия как коммуникация, Реформация и ее роль в истории коммуникации, Реформы письма: «технические» и социальные аспекты, Семиотика книги, Танец как коммуникация, Универсальные черты языков земного шара, Франциск Скорина, первопечатник восточного славянства, Эразм Роттердамский в истории коммуникации, Язык и другие возможности передачи информации в природе и обществе // Энциклопедия для школьников и студентов: в 12 т. Т. 1: Информационное общество. XXI век / под общ. ред. В. И. Стражева. Минск: Белорус. энцикл. им. П. Бровки, 2009.
 • Между лингвистикой и философией познания: Н. Д. Арутюнова и группа «Логический анализ языка» // Russian Linguistics. Vol. 20. 1996. № 2‒3. P. 283—293.
 • Винцент Дунин-Марцинкевич не был автором водевиля «Пинская шляхта» // Wiener Slawistischer lmanach, Bd. 46, 2000. S. 225—238.
 • Кирилло-мефодиевское наследие в филологии Slavia Orthodoxa и языковые вопросы в русском православии ХХ века // Славяноведение, 2000, № 2. С. 3-17.
 • Русский язык и русистика в освещении немецких русистов // Russian Linguistics, vol. 24, 2000, № 2. P. 149—166.
 • В философско-семиотическом макромире лингвистики. О книге Н. Д. Арутюновой «Язык и мир человека» (М., 1998) // Russian Linguistics, vol. 25, 2001, № 1. Р. 85-103.
 • «И пространство торчит прейскурантом»: Число и слово в поэтике Иосифа Бродского // Quantität und Graduierung in der natürlichen Sprache (=Die Welt der Slaven. Sammelbände. Bd. 11). München: Verlag Otto Sagner, 2001. S. 97-122.
 • Грамматические рукописи и лингвистические идеи Федора Поликарпова. К выходу в свет издания: «Федор Поликарпов. Технология. Искусство грамматики». Издание и исследование Е. Бабаевой. Санкт-Петербург, 2000 // Russian Linguistics, vol. 26, 2002, № 3. Р. 363—373.
 • Национально-культурные оппозиции в ментальности белорусов (на материале белорусских паремий и фразеологизмов с этнолингвонимами и топонимами) // Встречи этнических культур в зеркале языка: (в сопоставительном лингвокультурном аспекте). Москва: Наука, 2002. С. 215—229.
 • Das Thema «Sprache und Kultur» in der postsowjetischen russischen Sprachwissenschaft (ein analytischer Überblick) // Zeitschrift für Slawistik, Bd. 47, 2002, Heft 3, S. 305—326; Heft 4, S. 375—409 (Соавтор Helmut Jachnow).
 • Постсоветский русский язык: новые черты в социолингвистическом статусе // Russian Linguistics, vol. 29, 2005, № 1. С. 49-70.
 • От текстологии рукописной книжности к футурологии искусства: о работе Д. С. Лихачева «Будущее литературы как предмет изучения» (1969) // Мова. Науково-теоретичний часопис з мовознавства [Одеса], 2006, № 1. С. 7-12.
 • Лингвистический киберпанк в русском Интернете: функции и виды языковой игры с английскими заимствованиями // Slavistična revija [Ljubljana], 2007, № 1-2. S. 47-65.
 • Речевое общение в жизни, в романе и драме: коммуникативные инварианты и семиотические метаморфозы (на материале романов и пьес Михаила Булгакова) // Логический анализ языка. Моно-, диа-, полилог в разных языках и культурах / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова. М.: Индрик, 2010. С. 252‒277.
 • Постсоветские языки в условиях государственного суверенитета и расцвета информационных технологий // Веснік БДУ. Серыя IV, 2011, № 2. С.75‒82. URL: http://www.elib.bsu.by/bitstream/123456789/13890/1/75-82.pdf
 • Почему в постсоветской Беларуси всё меньше говорят на белорусском языке? // Неприкосновенный запас [Москва], 2011, № 6. С. 207‒224. (URL: http://magazines.russ.ru/nz/2011/6/ m16.html).
 • Будущее языка, явленное в поэзии Велимира Хлебникова // Логический анализ языка. Лингвофутуризм. Взгляд языка в будущее / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова. М.: Индрик, 2011. С. 351‒366.
 • Stulecie Białoruskiego odrodzenia Narodowego: główne wydarzenia i trendy w historii samoświadomości językowej i sytuacji językowej na Białorusi // Tożsamości zbiorowe Białorusinów / Red. Ryszard Radzik. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. S.105‒186.
 • Повседневное общение, речь ребенка и речевые расстройства: «гомологические» сходства гетерогенных и разновекторных процессов // Известия РАН. Серия литературы и языка. Т. 72, 2013, № 2. С. 3‒19.
 • У лінгвістычнай лабараторыі прафесара Генчэля: метады і вынікі даследавання трасянкі // Веснiк БДУ. Серыя IV, 2013, № 2. С. 62‒69.
 • Маяковский и Хлебников: различия языковых программ и практик в русском авангарде // Мова [Одесса], 2014, 20. С. 9‒16.
 • Надсознательная коммуникация в социумах и внутриклеточные «информационные» процессы: семиотические метафоры или неочевидная реальность? // Slavistična revija, 2014, št. 3. S. 435‒450.
 • Slavische Sprachen in der konfessionellen sakralen Sphäre // Slavische Sprachen — Slavic Languages. Vol. 2. / Hrsg. von P. Kosta, K. Gutschmidt, S. Kempgen, T. Berger. Berlin etc.: Moton de Gruyter, 2014. S. 2028‒2038.
 • Die weißrussische Trasjanka und der ukrainische Suržyk: Quasi-ethnische, russifizierte Substandards in der Geschichte der sprachlichen Situation // Trasjanka und Suržyk — gemischte weißrussisch-russische und ukrainisch-russische Rede. Sprachlicher Inzest in Weißrussland und der Ukraine? G. Hentschel / O. Taranenko / S. Zaprudski (Hrsg.) Frankfurt am Mein: Peter Lang, 2014. S. 53‒90.
 • Как интернет и Википедия разрушают авторское право и почему особенно трудно гуманитариям // Социология [Минск], 2015, № 3. С. 83‒94.
 • Эльжбета Смулкова: рысы асобы ў творах і жыцці // Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі: зборнік артыкулаў у гонар праф. Э. Смулковай / пад рэд. І. Э. Багдановіч, М. І. Свістуновай. Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2016 (Беларусіка=Albaruthenica; кн.37). С. 18‒25.
 • Языковая демократизация, либерализация и встречные процессы: соотношение стихии и планирования // Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова. Вып. 13. Культура русской речи / Главн. ред. А. М. Молдован. М., 2017. С. 75‒88.
 • Белорусская «трасянка» как яблоко раздора и как оселок метода // Русский язык в научном освещении, 2018, № 35. С. 226—250.
 • Русский язык в постсоветское время: что сокращает и что расширяет общение по-русски? // Slavica Helsingiensia [Хельсинки], 2019. № 52. С. 226‒239.
 • Заимствования в первой тысяче самых частых белорусских, словенских и русских слов: опыт интерпретации количественных и содержательных различий // Slavistična revija [Ljubljana], 2020, № 3. S. 311‒334.
 • Модели коммуникации в русском авангарде: «Госпожа Ленúн» футуриста Хлебникова и «Елизавета Бам» обэриута Хармса // Абсурд в языке и коммуникации / Сб. ст. / Сост., отв. ред. Л. Л. Федорова. Москва: РГГУ, 2020. С. 160‒185.
 • Универсальное, типичное и индивидуальное в семантике языков: биологические и культурно-исторические истоки сходств // I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny. Тоm 1: Etnolingwistyka — bilans dyscypliny: stan badań, metody i postulaty badawcze / Red. naukowa: St. Niebrzegowska-Bartmińska / Zbiór artykułów. Lublin: UMCS, 2022. S. 75‒95.
 • Презентация белорусского торгового бизнеса на собственных сайтах: реклама или самоутверждение? // Журнал Белорусского государственного университета. Филология, 2022, № 3. С. 40‒54.

Узнагароды і прэміі правіць

 • Дыплом Лаўрэата прэміі імя У. І. Пічэты за стварэнне цыкла з трох аўтарскіх навучальных дапаможнікаў для ВНУ (2001)
 • Ганаровая грамата Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь за шматгадовую плённую работу па падрыхтоўцы і атэстацыі навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі (2006)
 • Дыплом Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта за Першае месца ў конкурсе на лепшага кіраўніка і арганізатара навукова-даследчай работы студэнтаў і аспірантаў у намінацыі «Падрыхтоўка кадраў вышэйшай кваліфікацыі» (2010)
 • Медаль Францыска Скарыны (2017)

Крыніцы правіць

Літаратура правіць

 • Германовіч Ш. К. Мячкоўская Ніна Барысаўна // Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 11: Мугір — Паліклініка / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш. — Мн. : БелЭн, 2000. — Т. 11. — С. 83. — 10 000 экз. — ISBN 985-11-0035-8. — ISBN 985-11-0188-5 (т. 11).
 • Мячкоўская Ніна Барысаўна // Прафесары і дактары навук Беларускага дзяржаўнага універсітэта, 1921—2001 : 80 год. — Мінск, 2001. — С. 202—203.
 • Мячкоўская Ніна Барысаўна // Хто ёсць хто ў сучаснай беларускай лінгвістыцы. — Мінск, 1997. — С. 75.
 • Мечковская Нина Борисовна // Республика Беларусь : энциклопедия : [в 7 т.]. — Минск, 2007. — Т. 4. — С. 736.
 • Мечковская Нина Борисовна // Кто есть кто в современной русистике. — Москва ; Хельсинки, 1994. — С. 171.