Васіль Васільевіч Карпук

беларускі батанік

Васіль Васільевіч Карпук — доктар біялагічных навук, прафесар кафедры батанікі біялагічнага факультэта БДУ.

Васіль Васільевіч Карпук
Дата нараджэння 25 красавіка 1954(1954-04-25)
Дата смерці 23 студзеня 2022(2022-01-23) (67 гадоў)
Род дзейнасці батанік
Навуковая сфера батаніка
Месца працы
Навуковая ступень доктар біялагічных навук (2000)
Альма-матар

Біяграфія правіць

Выпускнік кафедры батанікі БДУ 1977 г.

Да 2001 году навуковы супрацоўнік лабараторыі фізіялогіі хворай расліны Інстытута эксперыментальнай батанікі імя. В. Ф. Купрэвіча НАНБ. Пасля аспірантуры Галоўнага батанічнага саду АН СССР (Масква, 1986 г.) абараніў дысертацыю кандыдата біялагічных навук «Цитафізіялагічныя асаблівасці ўзаемаадносін расліны-гаспадара і патагена пры паразе жыта і пшаніцы сцябловай іржой».

2000 г. абараніў дысертацыю доктара біялагічных навук «Структурная арганізацыя патагенезу травы, выкліканага грыбной інфекцыяй».

З 2001 па 2006 гг. — дацэнт кафедры фармацыі БДУ.

Навуковая дзейнасць правіць

Галіны навуковых інтарэсаў правіць

  1. Імунітэт як біялагічны феномен і асаблівасці яго ў раслін.
  2. Біялагічна актыўныя рэчывы раслін, багавіння і грыбоў і магчымасці іх выкарыстання.
  3. Грыбы і грыбападобные арганізмы: структурныя і функцыянальныя адаптацыі да паразітызму і сімбіёз з раслінамі.

Васіль Васільевіч Карпук чытае студэнтам курс «Фармакагнозія».

Праводзіць лабараторныя і практычныя заняткі па курсе «Фармакагнозія» (для студэнтаў 2 курса дзённага І завочнага аддзяленняў) і летнюю заолага-батанічную практыку (вышэйшыя расліны; водарасці, грыбы, лішайнікі) — для студэнтаў 1 курса.

Асноўныя публікацыі правіць

Вучэбна-метадычныя правіць

1. Телюк Н. А., Карпук В. В. Ткани высших растений: Учебное пособие для студентов химического факультета специальности 1-31 05 01-03 «Химия (фармацевтическая деятельность)» по курсу «Основы ботаники». — Мн.: Издат. центр БГУ, 2005. — 38 с.

2. Сенчило В. И., Костюченко О. И., Карпук В. В. Фармакогнозия: Практикум для студентов химического факультета специальности 1-31 05 01 03 «Химия (Фармацевтическая деятельность)». — Мн.: Издательский центр БГУ, 2005. — 83 с.

3. Карпук В. В. Фармакогнозия: Учеб. пособие. — Минск: БГУ, 2011. — 340 с. Архівавана 27 чэрвеня 2018.

4. Карпук В. В., Сидорова С. Г. Растениеводство: Учеб. пособие. — Мн.: БГУ. 2011. — 352 с. Архівавана 25 ліпеня 2018.

5. Карпук В. В., Поликсенова В. Д., Шевелева О. А. Фармакогнозия: Метод. указания к лабор. занятиям студентов II к. дневного отделения и III к. заочного отделения специальностей 1-31 01 01 «биология» (направлений 1-31 01 01-01 «научно-производственная деятельность» и 1-31 01 01-03 «биотехнология»), 1-31 01 02 «биохимия» и 1-31 01 03 «микробиология». — Мн.: БГУ, 2013. — 42 с.

Навуковыя публікацыі правіць

1. Карпук В. В., Плотникова Ю. М., Андреев Л. Н. Локализация липидов и липаз в клетках гриба Puccinia graminis Pers. в эктофитной стадии //Микология и фитопатология. 1986. Т. 20, вып. 2. С. 94-98.

2. Карпук В. В., Плотникова Ю. М., Андреев Л. Н. Цитологическое исследование эктофитной стадии развития Puccinia graminis f. sp. secalis и P. graminis f. sp. tritici // Облигатный паразитизм: цитофизиологические аспекты. — М.: Наука, 1991, с. 83-92.

3. Сярова З. Я., Карпук В. В. Структурна-функцыянальныя асаблiвасцi узаемадзеяння арганизмаў у фiтапатасiстэме // Весцi Акадэмii навук БССР. Сер. бiялагiчных навук. 1991. № 4. С. 70-75.

4. Karpuk V.V. Contribution of Exo- and Endocytosis to the Relationships between Pathogenic Fungi and Host Plants //Russian Journal of Plant Physiology. 1996. Vol. 43, No. 5. P. 656—664.

5. Карпук В. В. Экзо- и эндоцитоз в развитии структурно-функциональных взаимоотношений между растением и грибным патогенном // Физиология растений. 1996. V. 43, № 5. С. 753—764.

6. Серова З. Я., Гесь Д. К., Карпук В. В., Афанасенко О. С. Развитие систем патогенности у разных по типу паразитизма грибов //Проблемы экспер. бот.: К 100-летию со дня рожд. В. Ф. Купревича. — Мн.: Бел. навука, 1997, с. 185—199.

7. Серова З. Я., Карпук В. В. Структурные взаимодействия в фитопатосистемах // Проблемы экспер. бот.: К 100-летию со дня рожд. В. Ф. Купревича. — Мн.: Бел. навука, 1997, с. 245—267.

8. Карпук В. В. Структурные механизмы сопряжённости организмов в развитии фитопатосистем. // Весцi Нац. акадэмii н. Беларусi, сер. бiял. навук. — 2000, № 4. С. 105—113.

9. Карпук В. В. Роль апопласта и вакуолярно-лизосомальной системы тканей листа в патогенезе злаков, вызванном грибами // Весцi Нац. акадэмii навук Беларусi, сер. бiял. навук. — 2000, № 4. С. 114—123.

10. Карпук В. В. Механизмы структурной интеграции растения и гриба при формировании патосистемы // Цитология. 2001. Т. 43, № 9. С. 862—864.

11. Серова З. Я., Карпук В. В., Гесь Д. К. Функции растительных ядер в формировании межвидовых отношений при взаимодействии авто- и гетеротрофных организмов // Клеточные ядра растений: экспрессия и реконструкция. Сборник научных трудов 1 Регион. научн. конф., г. Минск, 28-29 мая 2001 г. / Редколл.: В. Н. Решетников и др. — Барановичи: Барановичская укрупн. тип., 2001. С. 118—128.

12. Карпук В. В. Грибы — источники фармакологически активных веществ // Медико-социальная экология личности: состояние и перспективы: Материалы II международн. конф., Минск,2-3 апреля 2004 г. / Отв. ред. В. А. Прокашева. — Мн.: Издательский центр БГУ, 2004. С.175-178.

13. Карпук В. В., Мельникова Е. В., Корытько Л. А., Гордей И. А., Белько Н. Б. Патогенез Puccinia graminis f.sp. secalis и P. graminis f.sp. tritici на гибридных формах пшеницы и ржи: эктофитная стадия // Актуальные проблемы фито- и микобиоты: Сб. статей Междунар. научно-практич. конф., 25-27 окт. 2004., Минск. — Мн.: ИЦ БГУ, 2004. С. 158—160.

14. Карпук В. В. Роль лизосомально-вакуолярных систем клеток ржавчинного гриба и растения в фитопатогенезе // Ботаника: исследования. Вып. 33. — Мн.: Право и экономика. 2005. С. 276—286.

15. Серова З. Я., Карпук В. В., Гесь Д. К. Характер взаимоотношений авто- и гетеротрофных организмов при формировании фитопатосистем и механизмы их регулирования // Ботаника: исследования. Вып. 33. — Мн.: Право и экономика, 2005. С. 287—305.

16. Карпук В. В. Роль грибных компонентов пыли в индукции легочных заболеваний человека. // Медико-социальная экология личности: состояние и перспективы: Материалы III Международной конф., Минск,1-2 апр.2005 г. В 2 ч. Ч. 2. / Редколл.: В. А. Прокашева (отв.ред.) и др. — Мн.: ИЦ БГУ, 2006. С. 105—109.

17. Карпук В. В. Внеклеточные протеазы, РНКазы и ДНКазы гриба Pyrenophora teres Drechs. и возможность их фармацевтического применения. // Медико-социальная экология личности: состояние и перспективы: Материалы IV международной конф., Минск,7-8 апр.2006 г. В 2 ч. Ч. 2. / Редколл.: В. А. Прокашева (отв.ред.) и др. .- Мн.: ИЦ БГУ, 2006. С. 106—107.

18. Сенчило В. И., Карпук В. В., Гореньков В. Ф. Антиоксидантная активность водных экстрактов из лекарственных растений, произрастающих в окрестностях г. Минска // Медико-социальная экология личности: состояние и перспективы: Материалы V международной конф., Минск,6-7 апр.2007 г. /В. А. Прокашева (отв.ред.).- Мн.: ИЦ БГУ, 2007. С. 319—323.

19. Структурно-функциональные механизмы патогенеза злаков при грибной инфекции. // VI Купревичские чтения: Проблемы экспериментальной ботаники. / Отв. ред. академик Н. А. Ламан. — Мн.: Тэхналогiя, 2007. С. 55-108.

20. Карпук В. В., Волынец А. П. Фармакогностическая оценка влияния ржавчинной инфекции на фенольный комплекс ржи. // Медико-социальная экология личности: состояние и перспективы: Материалы VI международн. конф., Минск,4-5 апр.2008 г. Ч. 2. / В. А. Прокашева (отв.ред.). — Мн.: ИЦ БГУ, 2008. С.168-170.

21. Карпук В. В. Научно-методологические возможности применения культуры ткани растений для ксенофитофизиологии. //Ксенобиотики и живые системы: Материалы III Междунар. научн. конф., 22-24 окт. 2008 г., Минск / редколл. : В. М. Юрин (отв. ред.), и др. — Минск: ИЦ БГУ, 2008. С. 54-58.

22. Поликсенова В. Д., Джус М. А., Храмцов А. К., Сауткина Т. А., Тихомиров В. Н., Черник В. В., Карпук В. В., Лемеза Н. А., Сидорова С. Г., Федорович М. Н., Стадниченко М. А., Савицкая К. Л. Чужеродные растения и фитопатогенные микромицеты в Беларуси: реальная и потенциальная опасность// Вестн. Белорус. гос. ун-та. Сер. 2. Хим., биол., геогр. 2016. № 3. — С. 60-67.

23. Карпук В. В. Цитофизиологические механизмы интеграции растения и гриба в фитопато-систему. «Ботанические сады в современном мире: теоретические и прикладные исследования» / Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием: Москва, 5-7 июля 2011 г., Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина РАН. — М.: ГБС РАН, 2011. С. 242—246.

24. Карпук В. В. Антагонизм микоризных и паразитических грибов и перспективы использова-ния этого явления в растениеводстве. Современные тенденции в сельском хозяйстве. Сб. трудов I международ. интернет-конф.: Казань,15-17окт. 2012 г. / Ред. Е. Д. Изотова. — Казань: Казанский ун-т, 2012. С. 84-89.

25. Карпук В. В. Растения с гепатопротекторными свойствами в Беларуси. // Медико-социаль-ная экология личности: состояние и перспективы: Матер. XI международ. конф., Минск,17-18 мая 2013 г. / В. А. Прокашева (отв.ред.). — Мн.: ИЦ БГУ, 2013. С. 45-48.

26. Карпук В. В., Кулак Ю. В., Харитонов Д. Н. Влияние биологически активных веществ растений сем. Губоцветные на рост грибов и бактерий in vitro. // Медико-социальная экология личности: состояние и перспективы: Матер. XII международ. конф., Минск,11-12 апр. 2014 г. / В. А. Прокашева (отв. ред.). — Мн.: ИЦ БГУ,2014. С. 47-49.

27. Карпук В.В. Структурные основы системы иммунитета злаков. / А.П.Волынец, В.П.Шуканов, В.В.Карпук [и др.]. Физиология патогенеза и болезнеустойчивости растений Мн.: Бел. навука,2016. – 252 с. [100-155].

28. Карпук В.В. Чужеродные растения и фитопатогенные микромицеты в Беларуси: реальная и потенциальная опасность. / Поликсенова В.Д., Джус М.А., Храмцов А.К. [и др.] // Вестник БГУ. Сер. 2. 2016. № 3. С. 60-67.

29. Карпук В. В., Алейник И. М. Фармакогностическая характеристика мяты полевой. // Ботаника: исследования. Вып.40. — Мн.: Право и экономика. 2016. С. 324—336.

Спасылкі правіць