Займеннік — часціна мовы, якая паказвае на прадметы і якасці, не называючы іх. Канкрэтнае значэнне мае толькі ў звязнай мове, дзе выступае як марфалагічны сінонім да назоўніка, прыметніка ці лічэбніка. Паводле суадносін з іншымі часцінамі мовы займеннікі падзяляюць на назоўнікавыя, прыметнікавыя і лічэбнікавыя; паводле значэння — асабовыя (я, мы, ты, вы), зваротны (сябе), прыналежныя (мой, наш, твой), пытальна-адносныя (хто, што, каторы), указальныя (гэты, той, такі), азначальныя (сам, увесь, кожны, іншы), адмоўныя (ніхто, нішто), няпэўныя (нехта, некаторы, нейкі). У сказе выконваюць ролю дзейніка, выказніка і дадатковых членаў сказа, наячасцей дапаўнення і азначэння.

Асабовыя займеннікі правіць

Асабовыя займеннікі ў беларускай і іншых славянскіх мовах

Лік Склон Польская Балгарская Беларуская Чэшская Ніжнялужыцкая Харвацкая/баснійская/чарнагорская Верхнялужыцкая Македонская Руская Славацкая Славенская Сербская /Чарнагорская Украінская
1-я асоба адзіночнага ліку Назоўны ja аз я ja ja ja јас я ja jaz ја я
Родны mnie, mię* мяне mě, mnie* mnjo, mě mene, me mnje, mje меня mňa, ma mene, me мене, ме мене
Давальны mnie, mi мен, мене, ми мне mně mnjo, mě meni, mi mni, mi мене, ми мне mne, mi meni, mi мени, ми мені
Вінавальны mnie, mię* мен, мене, ме мяне mě, mne* mnjo, mě mene, me mnje, me мене, ме меня mňa, ma mene, me мене, ме мене
Творны mną мной, мною mnou mnu mnom, mnome mnu мной, мною* mnou menoj, mano мном, мноме мною
Месны mnie мне mně mnjo meni mni мне mne meni мне мені
2-я асоба адзіночнага ліку Назоўны ty ти ты ty ty ti ty ти ты ty ti ти ти
Родны ciebie, cię цябе tebe, tě tebje, śi tebe, te tebje, će тебя teba, ťa tebe, te тебе, те тебе
Давальны tobie, ci теб, тебе, ти табе tobě, ti tebje, śi tebi, ti tebi, ći тебе, ти тебе tebe, ti tebi, ti теби, ти тобі
Вінавальны ciebie, cię теб, тебе, те цябе tebe, tě tebje, śi tebe, te tebje, ći тебе, те тебя teba, ťa tebe, te тебе, те тебе
Творны tobą табой, табою tebou tobu tobom tobu тобой, тобою* tebou teboj, tabo тобом тобою
Месны tobie табе tobě tebje tebi tebi тебе tebe tebi теби тобі
3-я асоба адзіночнага ліку м Назоўны on той ён on, von** wón on wón тој он on on он він
Родны niego, jego, go яго něho, jeho, něj, jej, ho njogo, jogo njega, ga jeho, njeho, joh, njoh него, его neho, jeho, ho njega, ga њега, га нього, його
Давальны niemu, jemu, mu нему, му яму němu, jemu, mu njomu, jomu njemu, mu jemu, njemu, jom, njom нему, му нему, ему nemu, jemu, mu njemu, mu њему, му йому
Вінавальны niego, jego, go, -ń* него, го яго něho¹, jeho¹, něj², jej², ho, -ň* njogo¹, jogo¹, njen, jen njega, ga, -nj jeho¹, njeho¹, joh¹, njoh¹, nón, jón него, го него, его neho, jeho, ho, -ňho¹, -ň² njega, ga, -nj њега, га, -њ нього, його
Творны nim ім ním, jím nim njim, njime nim ним, им nim njim њим, њиме ним
Месны nim ім něm njom njem, njemu nim нём ňom njem њем, њему ньому, нім
3-я асоба адзіночнага ліку ж Назоўны ona тя яна ona, vona** wóna ona wona таа она ona ona она вона
Родны niej, jej яе ní, jí njeje, jeje nje, je nej, neje, jeje неё, её nej, jej nje, je ње, је неї, її
Давальны jej ней, ѝ ёй ní, jí njej, jej njoj, joj njej, jej нејзе, ѝ ней, ей nej, jej njej, nji, ji њој, јој їй
Вінавальны нея, я яе ni, ji nju, ju nju, je, ju³ nju, ju неа, ја неё, её ňu, ju njo, jo, -njo њу, је, ју³ неї, її
Творны nią ёй, ёю ní, jí njeju njom, njome njej ней,нею*, ей, ею* ňou njo њом, њоме нею
Месны niej ёй njej njoj njej ней nej njej, nji њој ній
3-я асоба адзіночнага ліку н Назоўны ono то яно ono, vono** wóno ono wono тоа оно ono ono оно воно
Родны niego, jego, go яго něho, jeho, něj, jej, ho njogo, jogo njega, ga jeho, njeho, joh, njoh него, его neho, jeho, ho, -ň njega, ga њега, га нього, його
Давальны niemu, jemu, mu нему, му яму němu, jemu, mu njomu, jomu njemu, mu jemu, njemu, jom, njom нему, му нему, ему nemu, jemu, mu njemu, mu њему, му йому
Вінавальны nie, je него, го яго ně, je, něj, jej, ho, -ň* njo, jo njega, ga, -nj nje, je, njo, jo него, го него, его ho, -ň njega, ga, -nj њега, га, -њ нього, його
Творны nim ім ním, jím nim njim, njime nim ним, им nim njim њим, њиме ним
Месны nim ім něm njom njem, njemu nim нём ňom njem њем, њему ньому, нім
1-я асоба парнага ліку Назоўны mej mój midva, medve (ж, н), midve (ж, н)
Родны naju naju naju
Давальны nama namaj nama
Вінавальны naju naju naju
Творны nama namaj nama
Месны nama namaj naju
2-я асоба парнага ліку Назоўны wej wój vidva, vedve (ж, н), vidve (ж, н)
Родны waju waju vaju
Давальны wama wamaj vama
Вінавальны waju waju vaju
Творны wama wamaj vama
Месны wama wamaj vaju
3-я асоба парнага ліку Назоўны wónej wonaj, wonej³ onadva, onidve (ж, н)
Родны njeju, jeju njeju, jeju njiju, ju
Давальны nima, jima njimaj, jimaj njima, jima
Вінавальны njej, jej, njeju¹, jeju¹ jeju¹, njeju¹, jej, njej njiju, ju, -nju
Творны nima nimaj njima
Месны nima nimaj njiju
1-я асоба множнага ліку Назоўны my ние, ний* мы my my mi my ние мы my mi, me (ж, н) ми ми
Родны nas нас nás nas nas nas нас nás nas нас нас
Давальны nam нам, ни нам nám nam nam, nama nas нам, ни нам nám nam нам, нама нам
Вінавальны nas нас, ни нас nás nas nas nas нас, нѐ нас nás nas нас нас
Творны nami намі námi nami nama nami нами námi nami нама нами
Месны nas нас nás nas nama nas, nami нас nás nas нама нас
2-я асоба множнага ліку Назоўны wy вие, вий* вы vy wy vi wy вие вы vy vi, ve (ж, н) ви ви
Родны was вас vás was vas was вас vás vas вас вас
Давальны wam вам, ви вам vám wam vam, vama was вам, ви вам vám vam вам, вама вам
Вінавальны was вас, ви вас vás was vas was вас, ве вас vás vas вас вас
Творны wami вамі vámi wami vama wami вами vámi vami вама вами
Месны was вас vás was vama was, wami вас vás vas вама вас
3-я асоба множнага ліку Назоўны oni (м¹), one (м², ж, н) те яны oni (м), voni** (м), ony (ж, н), vony* (ж, н), ona (н), vona** (н) wóni oni (м), one (ж), ona (н) woni, wone тие они oni (м¹), ony (м², ж, н) oni (м), one (ж), ona (н) они (м), оне (ж), она (н) вони
Родны nich (м¹), ich іх nich, jich nich, jich njih, ih nich, jich них, их nich, ich njih, jih њих, их них, їх
Давальны im тям*, на тях, им ім nim, jim nim, jim njima, im nim, jim ним, им ним, им nim, im njim, jim њима, им їм
Вінавальны nich (м¹), ich (м¹), je (ж, n) тях, ги іх ně, je nich (м¹), jich (м¹), nje (ж, n), je (ж, н) njih, ih nich (м¹), jich (м¹), nje, je (ж, н) нив, ги них, их nich (м¹), ne (ж, н), ich njih, jih, -nje њих, их них, їх
Творны nimi імі nimi, jimi nimi njima nimi ними, ими nimi njimi њима ними
Месны nich іх nich nich njima nich них nich njih њима них

¹ адушаўлёны; ² неадушаўлёны; ³ ужываецца ў перфекце пасля дапаможнага дзеяслова je; * састарэлае або паэтычнае; ** размоўнае


Літаратура правіць