Дэкартаў здабытак

Дэкартаў здабытак мностваў S1, S2, ..., Snмноства ўсіх магчымых упарадкаваных n-ак (x1, x2, ..., xn), такіх што i-ты кампанент xi кожнай n-кі належыць мноству Si . Абазначаецца дэкартаў здабытак як S1 × S2 × ... × Sn .

Група, алгебра
Тэорыя груп

Формулай гэта можна запісаць так: