Старажытнарымская рэлігія

Як і старажытнагрэчаская рэлігія, рымская рэлігія не мела адзінай арганізацыі і вучэння, а складалася з культаў разнастайных багоў. Рэлігійныя абрады, звязаныя з жыццём сям’і ці з хатнімі і прыватнымі справамі, здзяйсняў сам бацька сям’і. У вёсцы яго мог замяніць валодаўшы асаблівымі паўнамоцтвамі кіраўнік маёнтка. Афіцыйныя дзяржаўныя абрады спраўляліся асобнымі носьбітамі вышэйшай улады — спачатку царом праз так званых жрэчаскіх цароў, потым консуламі і прэтарамі, у крытычныя моманты — дыктатарам. Пры гэтым імператар, сумясціўшы ў сабе функцыю Вялікага пантыфіка, звычайна сваіх ініцыятыў не выказваў.

Інстытут жрацоў увёў, згодна з традыцыяй, Нума Пампілій. Пры гэтым рымскія жрэчаскія калегіі не былі замкнёнай кастай — доступ да іх быў адчынены праз грамадскую дзейнасць. Так, напрыклад, сан аўгура мелі Цыцэрон і Пліній Малодшы, а, напрыклад, Цэзар і Нерон у пачатку кар’еры былі фламінамі. Значную ролю мела калегія фецыялаў, якая кіравала сакральным рытуалам абвяшчэння вайны і часткова курыравала рымскую дыпламатыю. Вялікую ролю грала таксама калегія вясталак.

Пантэон

правіць

Боскае апавяданне было больш важным у грэчаскай сістэме рэлігійнай веры, чым у рымлян, для якіх першаснымі былі рытуал і культ. Хаця рымская рэлігія не была заснавана на свяшчэнным пісанні і яго тлумачэнні, святарская літаратура была адной з самых ранніх форм лацінскай літаратуры. Кнігі (Libri) і каментарыі (Commentarii) калегіі пантыфікаў і аўгураў утрымлівалі рэлігійныя працэдуры, малітвы, пастановы і меркаванні наконт пунктаў рэлігійнага закона. Хаця прынамсі асобныя з гэтых матэрыялаў былі дасягальнымі для канультацый рымскаму сенату, часта яны былі occultum genus litterarum — загадкавай формай літаратуры, да якой мелі доступ толькі жрацы. Прароцтвы, якія тычыліся сусветнай гісторыі і лёсу Рыма, выпадкова былі знойдзены ў цьмяных кнігах Сівіл, якія, згодна з легендай, былі набыты Тарквініем Ганарлівым у канцы VI стагоддзя да н. э. ў куманскіх Сівіл. Асобныя аспекты архаічнай рымскай рэлігіі былі запісаны ў страчаных багаслоўскіх працах вучонага I стагоддзя да н. э. Марка Тэрэнцыя Варона і цяпер вядомы з прац іншых класічных і хрысціянскіх аўтараў. Рымскі пантэон мае шмат аналагаў грэчаскіх багоў і багінь, ёсць і свае ўласныя боствы і ніжэйшыя духі. Асабліва шануемыя богі зваліся «бацькамі» (patres), ніжэйшыя — famuli divi і virgenes divi. Боскае права (fas) не змешвалася з чалавечым (ius). Ніжэйшыя боствы (numina) існавалі ў рымлян ужо, верагодна, у раннюю эпоху. У грэчаскіх кнігах «Індыгітаментах» пералічваюцца богі сяўбы, вырастання сямян, цвіцення і паспявання, жніва каласоў, шлюба, зачацця, развіцця зародка, нараджэння немаўляці, яго першага крыку, выхаду на прагулку, вяртання дамоў і г. д., у сувязі з чым першапачаткова ў асобных багоў пол не быў фіксаваным (пар. Палес, Фаўн — Фаўна, Памона — Памон). З масы нумінаў вылучылася трыяда рымскага пантэона — Юпітэр, Марс і Квірын, у якой адлюстравалася трохчленнасць грамадзянскіх функцый — адпаведна, рэлігійна-жрэчаская, ваенная і гаспадарчая. З прыпісваемага Нуме Пампілію календара свят і спіса прызначаных ім фламінаў, са згадвання старажытных свяцілішч вядома аб існаванні культаў Вулкана, Палатуі, Фурыны, Флоры, Карменты, Цэрэры, Памоны, Валупіі і інш. Прыкладна тады ж былі падвоены калегіі луперкаў і саліяў. З’явіліся культы саслоўяў (Няптун, Дыяскуры у патрыцыяў, Цэрэра і Лібер у плебса) і асобныя родавыя культы (у Карнэліяў, Эміліяў, Клаўдзіяў і магчыма ў іншых), што групаваліся вакол Весты, лараў і пенатаў. Існавалі таксама і культы вясковых абшчын.

Рымская міфалогія

правіць

Рымская міфалогія ўяўляе сабой сукупнасць традыцыйных гісторый, якія адносяцца да легендарнага ўзнікнення Рыма і яго рэлігійнай сістэмы, прыведзеных у літаратуры і выяўленчым мастацтве рымлян. Тэрмін «рымская міфалогія» можа таксама адносіцца і да сучаснага вывучэння гэтых уяўленняў, а таксама да матэрыялаў з іншых культур любога перыяду, у якіх разглядаюцца рымская літаратура і мастацтва. Рымляне звычайна трактавалі гэтыя традыцыйныя апавяданні як гістарычныя, нават калі яны ўтрымлівалі цуды ці звышнатуральныя элементы. Апавяданні часта звязаны з палітыкай і мараллю і з тым, як асабістая недатыкальнасць чалавека суадносіцца з яго адказнасцю перад грамадствам і Рымскай дзяржавай. Важнай тэмай быў гераізм. Калі апавяданне тычылася рымскай рэлігійнай практыкі, яно больш было звязана з рытуаламі, прадказаннямі і грамадскімі інстытутамі, чым з тэалогіяй і касмагоніяй.

Богі і персанажы рымскай рэлігіі

правіць

Найстаражытнейшыя богі

правіць
 • Імгла (паводле Гігіна)
  • Каліга (жаночая іпастась)
  • Скотас (мужчынская іпастась)
 • Хаас — увасабленне Пустаты і Цемры, існаваўшых падчас узнікнення Сусвету

Першае пакаленне — богі пазычаны з грэчаскай рэлігіі (згодна з Гігінам)

правіць

Дзеці Імглы

Дзеці Этара і Дзіес

Дзеці Этара і Тэлус

Другое пакаленне багоў

правіць

Дзеці Каелума і Тэлус

 • Тытаны
  • Акеанус
  • Гіперыонус
  • Крыус
  • Полас
  • Пунктурэр
  • Сатурн
  • Опс
  • Манета
  • Юстыцыя
  • Тэціс
  • Эфра
  • Феба
 • Кіклопы
  • Арг
  • Стэроп
  • Бронт
 • Цэнціманы
  • Кот
  • Гій
  • Брыярэй

дзеці Мара і Тэлус

 • Цэфей
 • Эўрыбія
 • Таўмантус
 • Турсцыверэс
 • Кета

Малодшыя тытаны

правіць
 • Сол
 • Луна
 • Аўрора
 • Латона
 • Астэрыя
 • Атлас
 • Менэтэус
 • Эпіметэус
 • Прометэус
 • Пірс
 • Палас
 • Астрэй

Трэцяе пакаленне

правіць

Галоўныя богі — дзеці Сатурна і Опс (гл. Савет багоў)

Чацвёртае пакаленне (дзеці Юпітэра)

правіць
 • Вулкан (бог агня і засухі)
 • Марс (бог вайны і моцы)
 • Вакх (бог вінаробства)
 • Меркурый (бог вандроўнікаў, гандляроў і злодзеяў)
 • Мінерва (багіня мудрасці і навук)
 • Дыяна (багіня палявання і вайны)
 • Феб (бог палявання і паэзіі)
 • Венера (багіня кахання, шлюба і страсці)

Іншыя богі

правіць
 • Квірын (бог бітваў, сын Марса)
 • Белона (багіня шалёнай вайны, дачка Марса)
 • Лупа (багіня-ваўчыца, якая ўзгадавала братоў-заснавальнікаў Вялікага Рыма; ахавальніца Рымскай дзяржавы і ваеннай моцы)
 • Палес (багіня жывёлагадоўлі)
 • Бубона (багіня буйной рагатай жывёлы)
 • Кардэа (багіня дзвярэй)
 • Юберта (багіня пладароднай зямлі)
 • Лібіціна (багіня смерці і хаўтураў)
 • Ангітыя (багіня атрутных раслін і пладоў)
 • Мітра (бог-абаронца падчас вайны, бог згоды і прыязнасці)
 • Эскулап (бог лячэння, сын Феба)
 • Фасцынус (бог-абаронца ад праклёнаў і дэманаў)
 • Аквілон (бог паўночнага ветра)
 • Фавоній (бог усходняга ветра)
 • Аўстр (бог паўднёвага ветра)
 • Эўр (бог заходняга ветра)
 • Хіона (багіня снега і лёда, дачка Аквілона)
 • Тэрмін (бог межаў)
 • Янус (бог уваходаў і выхадаў, пачаткаў і канцоў)
 • Конс (бог жніва)
 • Опа (багіня жніва і ўрадлівасці)
 • Феронія (багіня жніва)
 • Пік (боства палёў)
 • Эвентус (бажаство ураджая)
 • Сільван (бажаство лясоў)
 • Пілумн (бажаство шлюба)
 • Пікумн (бажаство нараджэння)
 • Вагітан (бажаство старажытных рымлян, якое прысутнічала падчас першых крыкаў нованароджанага)
 • Карна (апякунка чалавечага цела)
 • Лаверна (багіня прыбытку, апякунка злодзеяў)
 • Кібела (багіня земляробства, лясоў і расліннасці)
 • Памона (багіня земляробства і садоў)
 • Трывія (багіня луннага святла і чараўніцтва)
 • Люцына (багіня дзетанараджэння, дачка Юпітэра і Юноны)
 • Флора (багіня расліннага свету)
 • Салацыя (марская багіня, жонка Нептуна)
 • Пратэй (марскі бог, сын Нептуна і Салацыі)
 • Трытон (марскі бог, сын Нептуна і Салацыі)
 • Празэрпіна (багіня ўрадлівасці, дачка Юпітэра і Цэрэры)
 • Ангерона (багіня таямнічых сіл, сакрэтаў і хвароб)
 • Сол (Сонца)
 • Луна (Месяц)
 • Аўрора (Золак)
 • Абундацыя (Багацце)
 • Валупія (Задавальненне)
 • Фуга (Бегства)
 • Вікторыя (Перамога)
 • Кура (Дапамога)
 • Пакс (Мір)
 • Фебрус (Ачышчэнне)
 • Фатум (Лёс)
 • Фартуна (Выпадак)
 • Фідэс (Вернасць)
 • Канкордыя (Згода)
 • Дыскордыя (Разлад)
 • Хонас (Гонар)
 • Віртус (Храбрасць)
 • Спес (Надзея)
 • Пудзісітыя (Сарамлівасць)
 • Салюс (Партунак)
 • П’етас (Роднасная любоў)
 • Лібертас (Свабода)
 • Клементыя (Лагоднасць)
 • Морс (Смерць)
 • Сомн (Сон)
 • Манія (Вар’яцтва)
 • Алгас (Боль)
 • Апата (Хлусня)
 • Дзіка (Праўда)
 • Пон (Наказанне)
 • Фурына (Помста)
 • Павар (Паніка)
 • Цімар (Страх)
 • Этэрнітас (Вечнасць)
 • Мэціс (Розум)
 • Фама (Пагалоска)
 • Ювента (Юнацтва)
 • Герас (Старасць)
 • Паркі (Тры багіні лёсу)

Запазычаныя богі

правіць

Прыняцце мясцовых багоў адбывалася ўвесь час, паколькі рымская дзяржава заваёўвала навакольныя тэрыторыі. Рымляне звычайна аказвалі мясцовым багам заваяванай тэрыторыі тую ж павагу, што і багам рымскай дзяржаўнай рэлігіі. У дадатак да Дыяскураў, заваяваныя паселішчы Італіі ўнеслі свой уклад у рымскі пантэон у выглядзе Дыяны, Мінервы, Геркулеса, Венеры і багоў меншага рангу, асобныя з якіх былі італійскімі бажаствамі, іншыя першапачаткова паходзілі з грэчаскай культуры Вялікай Грэцыі. У 203 г. да н. э. культавы аб’ект, які ўвасабляў Кібелу, быў прывезены з горада Песінус у Фрыгіі і з патрэбнымі цырымоніямі вітаўся ў Рыме, за шмат стагоддзяў да таго, як яе тэрыторыя была далучана да Рыма. Два паэты той эпохі, Лукрэцый і Катул, у сярэдзіне I стагоддзя да н. э. выказвалі непрыхільныя погляды на яе дзікі экстатычны культ.

У асобных выпадках богі ворагаў Рыма былі афійцына запрошаны прайсці праз рытуал эвакацыі, каб заняць сваё месца ў новых свяцілішчах у Рыме.

Абшчыны іншаземцаў (перэгрыны) і адпушчаныя на волю рабы (ліберціны) працягвалі свае рэлігійныя абрады ў межах горада. Такім чынам Мітра апынуўся ў Рыме, і яго папулярнасць у рымскай арміі распаўсюдзіла яго культ да такіх далёкіх мясцін, як Рымская Брытанія. Важныя рымскія богі былі ў выніку атаясамлены з больш антрапаморфнымі грэчаскімі багамі, і разам з імі былі прыняты многія з іх атрыбутаў і міфаў.

Міфічныя заснавальнікі Рыма

правіць
 • Энэй — юны царэвіч з рода дарданаў, сын цара Анхіза і Афрадыты; адзін з герояў Траянскай вайны, сябар траянскага царэвіча Гектара. Пасля аблогі Троі збег з горада і дасягнуў узбярэжжа невядомай краіны, сустрэў народ лацінаў і ажаніўся пасля гэтага з мясцовай царэўнай. Праз шмат гадоў іхнія патомкі Ромул і Рэм стануць заснавальнікамі вялікага горада — Рыма, жыхары якога праз гады створаць самую магутную ў свеце імперыю.
 • Ромул і Рэм — сыны вясталкі Рэі Сільвіі і бога вайны Марса. Абодва браты неўзабаве пасля нараджэння былі кінуты ў раку Тыбр Амуліем (дзядзькам Рэі Сільвіі), пасля чаго немаўлят знайшла багіня-ваўчыца і выгадавала іх, як сваіх ваўчанят. Пазней абодва браты выраслі, сталі магутнымі героямі-паўбагамі; даведаўшыся аб сваім боскім паходжанні і прыйшоўшы да родзіча, які пагражаў іх маці, забілі яго, вызваліўшы народ ад яго прыгнёту. Потым юнакі заснавалі новы горад на беразе Тыбра, і паміж імі ўзнік канфлікт, які перайшоў у жорсткую дуэль, у выніку якой Ромул смяротна параніў Рэма. Застаўшыся ў жывых, юнак даў гораду сваё імя, назваўшы Рымам (лац.: Roma), і стаў першым яго царом.

Героі рымскіх міфаў

правіць
 • Энэй (сын Венеры, прадзед Рэі Сільвіі)
 • Асканій (старэйшы сын Энэя)
 • Сільвій (малодшы сын Энэя)
 • Лацін (цар Лаўрэнта, яго імя звязана з паходжаннем назвы племені лацінян, бацька нявесты Энэя)
 • Нумітар (старэйшы сын Сільвія)
 • Амулій (малодшы сын Сільвія)
 • Ромул і Рэм (сыны Марса і Рэі Сільвіі, заснавальнікі Рыма)
 • Авілій (сын Ромула)
 • Турн (цар Рутулаў — племені ў старажытнай Італіі)
 • Акрас (сабінскі цар, згодна з паданнем, забіты Ромулам у вайне і прынесены ў ахвяру Юпітэру)
 • Геркулес (паўбог, сын Юпітэра і Алкмены)
 • Персэй (паўбог, сын Юпітэра і Данаі)
 • Тэрэй (сын Марса і Німфы)

Гераіні рымскіх міфаў

правіць
 • Рэя Сільвія (жрыца багіні Весты; маці братоў — вялікіх заснавальнікаў Рыма; патомак Энэя)
 • Амата (жонка цара лацінаў)
 • Герсілія (жонка Ромула, адна з 30 скрадзеных рымлянамі сабінянак)
 • Лавінія (дачка Лаціна і Аманы, жонка Энэя)
 • Тарпія (адна з вясталак, дачка Спурыя Тарпея, начальніка Капіталійскай крэпасці, здрадніца свайго народа ў вайне з сабінянамі)

Міфічныя істоты (паводле Плінія Старэйшага)

правіць
 • Блеміі — выдуманая раса чалавекападобных істот, у якіх няма галавы, а вочы і рот знаходзяцца на грудзях
 • Кентаўры — народ істот з тулавам чалавека і целам каня
 • Фаўны — казланогія лясныя боствы
 • Вакханкі — спадарожніцы бога Вакха
 • Наяды — німфы-увасабленні крыніц
 • Арэады — німфы гор
 • Напеі — німфы далін і палёў
 • Ліманіяды — німфы палян і лугоў
 • Небулы — німфы аблокаў
 • Аўры — духі ветра
 • Вентусы — духі шторма
 • Карпоі — духі зерня
 • Нерэіды — німфы мора
 • Акіяніды — німфы акіяна, дочкі тытанаў Акіяна і Тэціс
 • Фурыі — багіні помсты, дочкі Эрэбуса і Нокс
 • Керы — багіні смерці і вайны, дочкі Эрэбуса і Нокс
 • Лары — бажаствы хатняга ачага
 • Пенаты — добрыя хатнія бажаствы, якія захоўвалі адзінства і дастатак кожнай рымскай сям’і
 • Маны — духі продкаў
 • Камены — апякункі навук, паэзіі і мастацтваў
 • Гігінэі — раса землянароджаных волатаў
 • Гіганты — раса жахлівых хтанічных пачвар, народжаных Зямлёй і яе другім мужам, каб адпомсціць багам Алімпа за звяржэнне тытанаў і захоп улады
 • Трытоны — марскія богі, світа Нептуна і Салацыі, Акіяна і Тэціс
 • Цэтусы — марскія пачвары, накшталт гіганцкіх асміногаў з ікламі, дзеці Кета і Турсцыверса
 • Ламіі — дэманы-крывасмокі, світа багіні Трывіі і бога Тартаруса
 • Лестрыгоны — народ волатаў-людажэраў
 • Лярвы — душы і прывіды памерлых людзей, якія прыносяць няшчасці, нават да смерці, тым, хто іх убачыў
 • Амфісбены — раса лятучых змей з дзвюма галавамі: адной на шыі, другой — на доўгім хвасце
 • Рэмары — велічэзныя рыбы з прысоскай на галаве, нібыта жывуць у марах і затрымліваюць караблі
 • Гарпіі — паўжанчыны-паўптушкі, дзеці марскога бажаства Таўмантуса і акіяніды Электры
 • Грацыі — багіні прыгажосці і вытанчанасці
 • Грыфоны — міфічныя крылатыя істоты, з тулавам льва і галавой арла

Старажытныя рымляне ў сувязі з падабенствам культуры запазычылі ў грэкаў іх міфалогію, г. зн. гісторыю стварэння свету.

Гл. таксама

правіць

Спасылкі

правіць