Друцкія

княжацкі род

Друцкія — княжацкі род герба «Друцк». Паводле гіпотэзы Карамзіна, якую лічыў праўдападобнай і Юзаф Вольф, паходзілі ад полацкіх князёў.

Герб «Друцк»

Гісторыя даследавання

правіць

Польскі даследчык Юзаф Вольф сістэматызаваў звесткі пра ўрады, шлюбныя сувязі, зямельныя ўладанні князёў Друцкіх у працы «Князі літоўска-рускія ад канца чатырнаццатага стагоддзя»[1].

Гедзімінавічы-Друцкія

правіць

Упершыню версію вываду адной з галін Друцкіх ад Дзмітрыя Альгердавіча прапанаваў польскі гісторык Юзаф Пузына[2]. Версію падтрымаў вядомы польскі даследчык С. М. Кучынскі і падаў яе не толькі ў сваёй манаграфіі[3], але і ў энцыклапедычных артыкулах[4][5], што прычынілася яе пашырэнню ў гістарыяграфіі, асабліва польскай і літоўскай. У нядаўні час А. В. Кузьмін звярнуў увагу, што пералік продкаў у памянным запісе Дзмітрыя Іванавіча Пуцяціча добра спалучаецца з традыцыйнай версіяй пра агульнае паходжанне ўсіх Друцкіх, а версіі Пузыны яўна супярэчыць.[6]

Радавод

правіць
 ┌ - - - - - - - -Іван Адзінец (узг. 1340)─АДЗІНЦЭВІЧЫ
?|
 └─Даніла
    ├────Міхаіл
    |    │
    |    └──Міхаіл
    |       │ 
    |       ├─Дзмітрый (узг. 1372)
    |       │  │
    └ - -Андрэй  │  ├─Сямён
           │  │  │  
           │  │  ├─Іван Баба
           │  │  │  │
           │  │  │  ├─Фёдар Бабіч
           │  │  │  │  ├─Сямён─ДРУЦКІЯ–САКАЛІНСКІЯ
           │  │  │  │  ├─Фёдар─ДРУЦКІЯ–КАНОПЛІ
           │  │  │  │  ├─Іван─ДРУЦКІЯ–АЗЕРАЦКІЯ
           │  │  │  │  └─Васіль Шчарбыты─(x)
           │  │  │  ├─Іван─(x)
           │  │  │  ├─Сямён─(x)
           │  │  │  ├─Канстанцін Бабіч─ПРЫХАБСКІЯ
           │  │  │  └─Васіль Бабіч
           │  │  │    └─Дзмітрый
           │  │  │       ├─Васіль Бабіч
           │  │  │       ├─Багдан Бабіч
           │  │  │       ├─Андрэй Бабіч
           │  │  │       └─Юрый Бабіч
           │  │  │   
           │  │  ├─Дзмітрый Сякіра
           │  │  │  └─Марына ∞ Сямён Трабскі
           │  │  │  
           │  │  ├─Васіль Красны
           │  │  │  ├─Іван ∞ Марына Іванаўна Заслаўская
           │  │  │  │  └─Дзмітрый─(x)
           │  │  │  └─NN (дачка) ∞ Багдан Быстрэйскі
           │  │  │
           │  │  ├─Рыгор
           │  │  │  └─Васіль─ЛЮБЕЦКІЯ–ВІДЗІНІЦКІЯ
           │  │  │  
           │  │  ├─Міхаіл Балабан─(x)
           │  │  │ 
           │  │  └─Іван Пуцята
           │  │    ├─Міхаіл Пуцяціч
           │  │    │  └─Юрый Шышаўскі
           │  │    │    └─Васіль Талачынскі─(x)
           │  │    ├─Васіль Пуцяціч
           │  │    │  ├─Юрый
           │  │    │  │  └─Дзмітрый
           │  │    │  └─ДРУЦКІЯ–ГОРСКІЯ
           │  │    ├─Дзмітрый Пуцяціч─(x)
           │  │    └─Іван Пуцяціч
           │  │      ├─ПУЦЯЦІЧЫ
           │  │      └─Мікіта─ПУЦЯЦІНЫ
           │  │
           │  ├─Іван Кіндыр (?-1399)
           │  │    └─Аляксандр─(x)
           │  │
           │  ├─Аляксандр Падбярэзскі (?—1399)─(x)
           │  ├─Міхаіл Падбярэзскі (?—1399)─(x)
           │  └─Аляксандра∞Андрэй ГальшанскіСоф'яЯгайла 
           │
           └─Васіль (зг. 1370-1390-я)        
             ├─Леў (зг. 1390-1392)
             ├─Глеб (+1380)
             └─Андрэй (+1399)─(x)

Зноскі

 1. Wolff, J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku / przez Józefa Wolffa. — Warszawa: Jacek Badowski, 1994. — XXV, [1], 698 s.: err.
 2. Puzyna J. O poczodzeniu kniazia Fedka Nieświskiego // Miesiecznik Heraldiczny. 1911. № 5-6. S. 78-80.
 3. Kuczyński S. M. Ziemie Czernihowsko-siewierskie pod rządami Litwy. Warszawa, 1936.
 4. Kuczyński S. M. Dymitr Olgierdowicz Starszy // Polski słownik biograficzny. Krakow, 1946. T. 6/1. Zesz. 26. S. 57, 58
 5. Kuczyński S. M. Dymitr Olgierdowicz Młodszy // Polski słownik biograficzny. Krakow, 1946. T. 6/1. Zesz. 26. S. 58.
 6. Кузьмин, А. В. Опыт комментария к актам Полоцкой земли второй половины XIII-начала XV в. (окончание) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 4/2007(40) С. 50-68.

Літаратура

правіць
 • Wolff J. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku. — Warszawa, 1895.
 • Варонін В. Друцкія князі XIV стагоддзя // БГА Том 9 Сшытак 1-2 (16-17), снежань 2002;
 • Левко О. Н. Друцк : Друцк и Друцкая волость (княжество) в IX—XII вв., летопись древних слоев, князья Друцкие и их владения в XIII—XVIII вв., ремесло, промыслы, торговля (по данным археологии, нумизматики, письменных источников), памятники архитектуры и объекты туризма / О. Н. Левко [и др.]; редкол.: А. А. Коваленя (гл. ред.); науч. ред. О. Н. Левко — Минск : Белорус. наука, 2014. — 619 с. (Древнейшие города Беларуси) — ISBN 978-985-08-1735-8
 • Насевіч В. Друцкае княства і князі Друцкія // Друцк старажытны: Да 1000-годдзя ўзнікнення горада. — Мінск, 2000. С. 49-76;