Спіс вуліц Наваполацка

спіс

У гэтым спісе прыведзены вуліцы, завулкі, плошчы, праезды Наваполацка[1][2].

Беларуская назва Руская назва Тып аб’екта
1-я Лі́нія вуліца 1-я Ли́ния улица вуліца
5-я Лі́нія вуліца 5-я Ли́ния улица вуліца
6-я Лі́нія вуліца 6-я Ли́ния улица вуліца
7-я Лі́нія вуліца 7-я Ли́ния улица вуліца
Агурко́вая вуліца Огуре́чная улица вуліца
Алімпі́йская вуліца Олимпи́йская улица вуліца
Ане́гінская вуліца Оне́гинская улица вуліца
Атра́дны завулак Отра́дный переулок завулак
Блахіна́ вуліца Блохина́ улица вуліца
Будаўніко́ў завулак Строи́телей переулок завулак
Будаўніко́ў плошча Строи́телей площадь плошча
Васіле́ўцы вуліца Василе́вцы улица вуліца
Ве́рбная вуліца Ве́рбная улица вуліца
Вінагра́дная вуліца Виногра́дная улица вуліца
Вінагра́дная 1-я вуліца Виногра́дная 1-я улица вуліца
Вінагра́дная 2-я вуліца Виногра́дная 2-я улица вуліца
Вінагра́дная 3-я вуліца Виногра́дная 3-я улица вуліца
Вінагра́дная 4-я вуліца Виногра́дная 4-я улица вуліца
Вінагра́дная 5-я вуліца Виногра́дная 5-я улица вуліца
Вінагра́дная 6-я вуліца Виногра́дная 6-я улица вуліца
Вінагра́дная 7-я вуліца Виногра́дная 7-я улица вуліца
Вішнёвая вуліца Вишнёвая улица вуліца
Вішнёвая 1-я вуліца Вишнёвая 1-я улица вуліца
Вішнёвая 2-я вуліца Вишнёвая 2-я улица вуліца
Вішнёвая 3-я вуліца Вишнёвая 3-я улица вуліца
Вішнёвая 4-я вуліца Вишнёвая 4-я улица вуліца
Вішнёвая 5-я вуліца Вишнёвая 5-я улица вуліца
Вішнёвая 6-я вуліца Вишнёвая 6-я улица вуліца
Вішнёвая 7-я вуліца Вишнёвая 7-я улица вуліца
Вішнёвая 8-я вуліца Вишнёвая 8-я улица вуліца
Вішнёвая 9-я вуліца Вишнёвая 9-я улица вуліца
Ву́сце праезд У́стье проезд праезд
Вымяра́льніцкі праезд Измери́тельский проезд праезд
Высо́кая вуліца Высо́кая улица вуліца
Вялі́кая Ра́дужная вуліца Больша́я Ра́дужная улица вуліца
Вясе́нняя вуліца Весе́нняя улица вуліца
Вяско́вая вуліца Дереве́нская улица вуліца
Гайда́ра вуліца Гайда́ра улица вуліца
Галі́чына праезд Гали́чино проезд праезд
Гара́жная вуліца Гара́жная улица вуліца
Гасцявы́ праезд Гостево́й проезд праезд
Гено́ва вуліца Гено́ва улица вуліца
Гру́шавая вуліца Гру́шевая улица вуліца
Гру́шавая 1-я вуліца Гру́шевая 1-я улица вуліца
Гру́шавая 2-я вуліца Гру́шевая 2-я улица вуліца
Гру́шавая 3-я вуліца Гру́шевая 3-я улица вуліца
Да́чная вуліца Да́чная улица вуліца
Дзві́нская вуліца Дви́нская улица вуліца
Дзяні́сава вуліца Дени́сова улица вуліца
Дзяржы́нскага вуліца Дзержи́нского улица вуліца
Дру́жбы вуліца Дру́жбы улица вуліца
Друча́нская вуліца Друча́нская улица вуліца
Дубкі вуліца Дубки́ улица вуліца
Заво́дскі праезд Заводско́й проезд праезд
Залю́хаўская вуліца Залю́ховская улица вуліца
Захо́дняя вуліца За́падная улица вуліца
Захо́дняя 1-я вуліца За́падная 1-я улица вуліца
Захо́дняя 2-я вуліца За́падная 2-я улица вуліца
Захо́дняя 3-я вуліца За́падная 3-я улица вуліца
Захо́дняя 4-я вуліца За́падная 4-я улица вуліца
Захо́дняя 5-я вуліца За́падная 5-я улица вуліца
Зялёная вуліца Зелёная улица вуліца
Казіміра Кунцэвіча бульвар Казимира Кунцевича бульвар бульвар
Калі́ніна вуліца Кали́нина улица вуліца
Камсамо́льская вуліца Комсомо́льская улица вуліца
Кар́е́рная вуліца Карье́рная улица вуліца
Кі́рава вуліца Ки́рова улица вуліца
Кляно́вая вуліца Клено́вая улица вуліца
Кляно́вая 1-я вуліца Клено́вая 1-я улица вуліца
Кляно́вая 2-я вуліца Клено́вая 2-я улица вуліца
Кляно́вая 3-я вуліца Клено́вая 3-я улица вуліца
Крыні́чная вуліца Крыни́чная улица вуліца
Крыні́чны завулак Роднико́вый переулок завулак
Кта́тарава вуліца Кта́торова улица вуліца
Ла́рынская вуліца Ла́ринская улица вуліца
Левіта́на вуліца Левита́на улица вуліца
Ле́рмантава вуліца Ле́рмонтова улица вуліца
Ле́тняя вуліца Ле́тняя улица вуліца
Лугава́я вуліца Лугова́я улица вуліца
Маладзёжная вуліца Молодёжная улица вуліца
Мала́я Ра́дужная вуліца Ма́лая Ра́дужная улица вуліца
Мала́я Рачна́я вуліца Ма́лая Речна́я улица вуліца
Малі́навая 1-я вуліца Мали́новая 1-я улица вуліца
Малі́навая 2-я вуліца Мали́новая 2-я улица вуліца
Манта́жная вуліца Монта́жная улица вуліца
Манта́жнікаў вуліца Монта́жников улица вуліца
Межава́я вуліца Межева́яв улица вуліца
Набярэ́жная вуліца На́бережная улица вуліца
Надзе́і вуліца Наде́жды улица вуліца
Нафтавіко́ў вуліца Нефтя́ников улица вуліца
Нафтаперапрацо́ўшчыкаў вуліца Нефтеперерабо́тчиков улица вуліца
Нахі́мава вуліца Нахи́мова улица вуліца
Падво́рная вуліца Подво́рная улица вуліца
Палімі́раўская вуліца Полими́ровская улица вуліца
Палява́я вуліца Полева́я улица вуліца
Папо́ва вуліца Попо́ва улица вуліца
Па́ркавая вуліца Па́рковая улица вуліца
Партыза́нская вуліца Партиза́нская улица вуліца
Першабудаўніко́ў вуліца Первострои́телей улица вуліца
Прамысло́вая вуліца Промы́шленная улица вуліца
Прыбярэ́жная вуліца Прибре́жная улица вуліца
Прыдаро́жная вуліца Придоро́жная улица вуліца
Прыдзві́нская вуліца Придви́нская улица вуліца
Пятро́ўская вуліца Петро́вская улица вуліца
Рабі́навая вуліца Ряби́новая улица вуліца
Рабі́навая 1-я вуліца Ряби́новая 1-я улица вуліца
Рабі́навая 2-я вуліца Ряби́новая 2-я улица вуліца
Рабі́навая 3-я вуліца Ряби́новая 3-я улица вуліца
Рабі́навая 4-я вуліца Ряби́новая 4-я улица вуліца
Рабі́навая 5-я вуліца Ряби́новая 5-я улица вуліца
Рабі́навая 6-я вуліца Ряби́новая 6-я улица вуліца
Рабі́навая 7-я вуліца Ряби́новая 7-я улица вуліца
Рабі́навая 8-я вуліца Ряби́новая 8-я улица вуліца
Рабі́навая 9-я вуліца Ряби́новая 9-я улица вуліца
Рабі́навая 10-я вуліца Ряби́новая 10-я улица вуліца
Рабі́навая 11-я вуліца Ряби́новая 11-я улица вуліца
Рабі́навая 12-я вуліца Ряби́новая 12-я улица вуліца
Рабі́навая 13-я вуліца Ряби́новая 13-я улица вуліца
Рабі́навая 14-я вуліца Ряби́новая 14-я улица вуліца
Рачна́я вуліца Речна́я улица вуліца
Ры́жскі завулак Ри́жский переулок завулак
Рэ́піна вуліца Ре́пина улица вуліца
Сасно́ўка вуліца Сосно́вка улица вуліца
Слабадска́я вуліца Слободска́я улица вуліца
Славянская вуліца Словянская улица вуліца
Слі́вавая 1-я вуліца Сли́вовая 1-я улица вуліца
Слі́вавая 2-я вуліца Сли́вовая 2-я улица вуліца
Слі́вавая 3-я вуліца Сли́вовая 3-я улица вуліца
Слі́вавая 4-я вуліца Сли́вовая 4-я улица вуліца
Слі́вавая 5-я вуліца Сли́вовая 5-я улица вуліца
Слі́вавая 6-я вуліца Сли́вовая 6-я улица вуліца
Слі́вавая 7-я вуліца Сли́вовая 7-я улица вуліца
Слі́вавая 8-я вуліца Сли́вовая 8-я улица вуліца
Слі́вавая 9-я вуліца Сли́вовая 9-я улица вуліца
Слі́вавая 10-я вуліца Сли́вовая 10-я улица вуліца
Со́нечная вуліца Со́лнечная улица вуліца
Суні́чная вуліца Земляни́чная улица вуліца
Суні́чная 1-я вуліца Земляни́чная 1-я улица вуліца
Суні́чная 2-я вуліца Земляни́чная 2-я улица вуліца
Суні́чная 3-я вуліца Земляни́чная 3-я улица вуліца
Суні́чная 4-я вуліца Земляни́чная 4-я улица вуліца
Суні́чная 5-я вуліца Земляни́чная 5-я улица вуліца
Суні́чная 6-я вуліца Земляни́чная 6-я улица вуліца
Суні́чная 7-я вуліца Земляни́чная 7-я улица вуліца
Суні́чная 8-я вуліца Земляни́чная 8-я улица вуліца
Суні́чная 9-я вуліца Земляни́чная 9-я улица вуліца
Суні́чная 10-я вуліца Земляни́чная 10-я улица вуліца
Су́рыкава вуліца Су́рикова улица вуліца
Трае́цкая вуліца Тро́ицкая улица вуліца
Тэхні́чная вуліца Техни́ческая улица вуліца
Ураджа́йная 1-я вуліца Урожа́йная 1-я улица вуліца
Ураджа́йная 2-я вуліца Урожа́йная 2-я улица вуліца
Ураджа́йная 3-я вуліца Урожа́йная 3-я улица вуліца
Ураджа́йная 4-я вуліца Урожа́йная 4-я улица вуліца
Ураджа́йная 5-я вуліца Урожа́йная 5-я улица вуліца
Ураджа́йная 6-я вуліца Урожа́йная 6-я улица вуліца
Ураджа́йная 7-я вуліца Урожа́йная 7-я улица вуліца
Ураджа́йная 8-я вуліца Урожа́йная 8-я улица вуліца
Ураджа́йная 9-я вуліца Урожа́йная 9-я улица вуліца
Ураджа́йная 10-я вуліца Урожа́йная 10-я улица вуліца
Ураджа́йная 11-я вуліца Урожа́йная 11-я улица вуліца
Ураджа́йная 12-я вуліца Урожа́йная 12-я улица вуліца
Ураджа́йная 13-я вуліца Урожа́йная 13-я улица вуліца
Ураджа́йная 14-я вуліца Урожа́йная 14-я улица вуліца
Ураджа́йная 15-я вуліца Урожа́йная 15-я улица вуліца
Ураджа́йны праезд Урожа́йный проезд праезд
Усхо́дняя вуліца Восто́чная улица вуліца
Хутарска́я вуліца Хуторска́я улица вуліца
Ці́хая вуліца Ти́хая улица вуліца
Цэнтра́льная вуліца Центра́льная улица вуліца
Цюльпа́навая вуліца Тюльпа́новая улица вуліца
Чарні́чная 1-я вуліца Черни́чная 1-я улица вуліца
Чарні́чная 2-я вуліца Черни́чная 2-я улица вуліца
Шко́льная вуліца Шко́льная улица вуліца
Шні́ткі вуліца Шни́тки улица вуліца
Экіма́нская вуліца Экима́нская улица вуліца
Энерге́тыкаў вуліца Энерге́тиков улица вуліца
Юбіле́йная вуліца Юбиле́йная улица вуліца
Я́блыневая вуліца Я́блоневая улица вуліца
Я́блыневая 1-я вуліца Я́блоневая 1-я улица вуліца
Я́блыневая 2-я вуліца Я́блоневая 2-я улица вуліца
Я́блыневая 3-я вуліца Я́блоневая 3-я улица вуліца
Я́блыневая 4-я вуліца Я́блоневая 4-я улица вуліца
Я́блыневая 5-я вуліца Я́блоневая 5-я улица вуліца
Я́блыневая 6-я вуліца Я́блоневая 6-я улица вуліца
Я́блыневая 7-я вуліца Я́блоневая 7-я улица вуліца
Я́блыневая 8-я вуліца Я́блоневая 8-я улица вуліца
Я́блыневая 9-я вуліца Я́блоневая 9-я улица вуліца
Я́блыневая 10-я вуліца Я́блоневая 10-я улица вуліца
Я́гадная вуліца Я́годная улица вуліца
Яку́ба Ко́ласа вуліца Яку́ба Ко́ласа улица вуліца
Я́нкі Купа́лы вуліца Я́нки Купа́лы улица вуліца
Яро́нькі вуліца Еро́нько улица вуліца

ЗноскіПравіць

  1. Рашэнне Наваполацкага гарадскога Савета дэпутатаў ад 22 верасня 2015 г. № 81 «О нормализации наименований элементов улично-дорожной сети города Новополоцка» на Нацыянальным прававым Інтэрнэт-партале Рэспублікі Беларусь (руск.) 
  2. Рашэнне Наваполацкага гарадскога Савета дэпутатаў ад 4 красавіка 2016 г. № 110 «О переименовании улицы в городе Новополоцке и внесении изменений и дополнения в некоторые решения Новополоцкого городского Совета депутатов» на Нацыянальным прававым Інтэрнэт-партале Рэспублікі Беларусь (руск.) 

СпасылкіПравіць