Спіс вуліц Гомеля

спіс

У гэтым спісе прыведзены бульвары, вуліцы, завулкі, паркі, плошчы, праезды, праспекты, спускі, тупікі, шасэ Гомеля[1].

Беларуская назва Руская назва Тып аб’екта
8 Сакавіка́ вуліца 8 Ма́рта улица вуліца
8 Сакавіка́ завулак 8 Ма́рта переулок завулак
9 Ма́я вуліца 9 Ма́я улица вуліца
9 Ма́я праезд 9 Ма́я проезд праезд
10 год Кастры́чніка вуліца 10 лет Октября́ улица вуліца
11 Лі́пеня вуліца 11 Ию́ля улица вуліца
30 год БССР вуліца 30 лет БССР улица вуліца
30 год Кастры́чніка вуліца 30 лет Октября́ улица вуліца
30 год Кастры́чніка праезд 30 лет Октября́ проезд праезд
40 год БССР вуліца 40 лет БССР улица вуліца
40 год Кастры́чніка вуліца 40 лет Октября́ улица вуліца
50 год БССР вуліца 50 лет БССР улица вуліца
50 год Заво́да «Гомсельма́ш» вуліца 50 лет Заво́да «Гомсельма́ш» улица вуліца
50 год Шклозаво́да вуліца 50 лет Стеклозаво́да улица вуліца
60 год СССР вуліца 60 лет СССР улица вуліца
70 год БССР вуліца 70 лет БССР улица вуліца
Аб’язна́я вуліца Объездна́я улица вуліца
Абсервато́рная вуліца Обсервато́рная улица вуліца
Авіяцы́йная 1-я вуліца Авиацио́нная 1-я улица вуліца
Авіяцы́йная 2-я вуліца Авиацио́нная 2-я улица вуліца
Авіяцы́йная 3-я вуліца Авиацио́нная 3-я улица вуліца
Агарэ́нкі вуліца Огоре́нко улица вуліца
Аграгарадска́я вуліца Агрогородска́я улица вуліца
Агра́рная вуліца Агра́рная улица вуліца
Адэ́скі праезд Оде́сский проезд праезд
Азёрная вуліца Озёрная улица вуліца
Аксамі́тная вуліца Ба́рхатная улица вуліца
Алімпі́йская вуліца Олимпи́йская улица вуліца
Алма́зная вуліца Алма́зная улица вуліца
Алта́йская вуліца Алта́йская улица вуліца
Альхо́вая вуліца Ольхо́вая улица вуліца
Альхо́вы завулак Ольхо́вый переулок завулак
Аму́рская вуліца Аму́рская улица вуліца
Аму́рскі завулак Аму́рский переулок завулак
Анто́шкіна вуліца Анто́шкина улица вуліца
Апалчэ́нцаў вуліца Ополче́нцев улица вуліца
Аптэ́чная вуліца Апте́чная улица вуліца
Аранжарэ́йная вуліца Оранжере́йная улица вуліца
Аранжарэ́йны завулак Оранжере́йный переулок завулак
Арсе́нцьеўская вуліца Арсе́нтьевская улица вуліца
Артылеры́йская вуліца Артиллери́йская улица вуліца
Архі́пава Ва́рта вуліца Архи́пова Стра́жа улица вуліца
Архітэкту́рная вуліца Архитекту́рная улица вуліца
Арце́льная вуліца Арте́льная улица вуліца
Арцёма вуліца Артёма улица вуліца
Арша́нская вуліца Орша́нская улица вуліца
Арэ́хавая вуліца Оре́ховая улица вуліца
Астро́ўскага вуліца Остро́вского улица вуліца
Астро́ўскага 2-і завулак Остро́вского 2-й переулок завулак
Аўэрба́ха вуліца Ауэрба́ха улица вуліца
Бабо́віцкая вуліца Бобо́вичская улица вуліца
Ба́бушкіна вуліца Ба́бушкина улица вуліца
Ба́бушкіна завулак Ба́бушкина переулок завулак
Багда́на Хмяльні́цкага вуліца Богда́на Хмельни́цкого улица вуліца
Багда́нава вуліца Богда́нова улица вуліца
Багусла́ўская вуліца Богусла́вская улица вуліца
Ба́завая вуліца Ба́зовая улица вуліца
Баку́ніна вуліца Баку́нина улица вуліца
Баку́ніна завулак Баку́нина переулок завулак
Балты́йская вуліца Балти́йская улица вуліца
Барава́я вуліца Борова́я улица вуліца
Барадзіна́ вуліца Бородина́ улица вуліца
Бары́кіна вуліца Бары́кина улица вуліца
Барысе́нкі вуліца Борисе́нко улица вуліца
Басянко́ва вуліца Басенко́ва улица вуліца
Батані́чная вуліца Ботани́ческая улица вуліца
Батарэ́йны 1-ы праезд Батаре́йный 1-й проезд праезд
Батарэ́йны 2-і праезд Батаре́йный 2-й проезд праезд
Ба́ўмана вуліца Ба́умана улица вуліца
Ба́хчавая вуліца Ба́хчевая улица вуліца
Бегава́я вуліца Бегова́я улица вуліца
Безыме́нная вуліца Безымя́нная улица вуліца
Бе́лага вуліца Бе́лого улица вуліца
Белару́ская вуліца Белору́сская улица вуліца
Бе́ліцкая вуліца Бе́лицкая улица вуліца
Бе́льчанкі вуліца Бе́льченко улица вуліца
Берагава́я вуліца Берегова́я улица вуліца
Беразо́ўскага вуліца Березо́вского улица вуліца
Біле́цкага вуліца Биле́цкого улица вуліца
Біле́цкі спуск Биле́цкий спуск спуск
Бірузо́вая вуліца Бирюзо́вая улица вуліца
Блакі́тная вуліца Лазу́рная улица вуліца
Бо́чкіна вуліца Бо́чкина улица вуліца
Бра́гінская вуліца Бра́гинская улица вуліца
Бра́нская вуліца Бря́нская улица вуліца
Брато́ў Лізюко́вых вуліца Бра́тьев Лизюко́вых улица вуліца
Бра́цкая вуліца Бра́тская улица вуліца
Брылёўская вуліца Брилёвская улица вуліца
Брэ́сцкая вуліца Бре́стская улица вуліца
Будаўніко́ў завулак Строи́телей переулок завулак
Будзённага вуліца Будённого улица вуліца
Буйне́віча вуліца Буйне́вича улица вуліца
Булга́каўская вуліца Булга́ковская улица вуліца
Былі́нны 1-ы праезд Были́нный 1-й проезд праезд
Былі́нны 2-і праезд Были́нный 2-й проезд праезд
Бы́хаўская вуліца Бы́ховская улица вуліца
Бэ́завая вуліца Сире́невая улица вуліца
Бэ́завы завулак Сире́невый переулок завулак
Бяльча́нскі завулак Бельча́нский переулок завулак
Бяля́ева вуліца Беля́ева улица вуліца
Бяро́завая вуліца Берёзовая улица вуліца
Вайско́вая вуліца Войско́вая улица вуліца
Вакза́льная вуліца Вокза́льная улица вуліца
Валада́рскага вуліца Волода́рского улица вуліца
Валада́рскага 1-ы завулак Волода́рского 1-й переулок завулак
Валада́рскага 2-і завулак Волода́рского 2-й переулок завулак
Валатаўска́я вуліца Волотовска́я улица вуліца
Валача́еўская вуліца Волоча́евская улица вуліца
Валгагра́дская вуліца Волгогра́дская улица вуліца
Вале́рыя А́беля вуліца Вале́рия А́беля улица вуліца
Валко́віцкая вуліца Волко́вичская улица вуліца
Варо́ўскага вуліца Воро́вского улица вуліца
Васілько́вая вуліца Василько́вая улица вуліца
Вату́ціна вуліца Вату́тина улица вуліца
Ве́лесавы завулак Ве́лесовый переулок завулак
Верасо́вая вуліца Вереско́вая улица вуліца
Ве́рбная вуліца Ве́рбная улица вуліца
Ве́рхняя вуліца Ве́рхняя улица вуліца
Ве́ткаўская вуліца Ве́тковская улица вуліца
Вінагра́дная вуліца Виногра́дная улица вуліца
Вінагра́дны 1-ы завулак Виногра́дный 1-й переулок завулак
Вінагра́дны 2-і завулак Виногра́дный 2-й переулок завулак
Вінагра́дны 3-і завулак Виногра́дный 3-й переулок завулак
Вінагра́дны 4-ы завулак Виногра́дный 4-й переулок завулак
Вінагра́дны 5-ы завулак Виногра́дный 5-й переулок завулак
Вінагра́дны 6-ы завулак Виногра́дный 6-й переулок завулак
Вінагра́дны 7-ы завулак Виногра́дный 7-й переулок завулак
Ві́цебская 1-я вуліца Ви́тебская 1-я улица вуліца
Ві́цебская 2-я вуліца Ви́тебская 2-я улица вуліца
Вішнёвая вуліца Вишнёвая улица вуліца
Во́йкава вуліца Во́йкова улица вуліца
Во́льная вуліца Во́льная улица вуліца
Во́сьмая вуліца Восьма́я улица вуліца
Выратава́льная Выратава́льная улица[2] вуліца
Высо́кая вуліца Высо́кая улица вуліца
Высо́кая Го́рка вуліца Высо́кая Го́рка улица вуліца
Вясе́нняя вуліца Весе́нняя улица вуліца
Вясёлкавая вуліца Ра́дужная улица вуліца
Гага́рына вуліца Гага́рина улица вуліца
Газе́ты «Го́мельская пра́ўда» бульвар Газе́ты «Го́мельская пра́вда» бульвар бульвар
Гайда́ра вуліца Гайда́ра улица вуліца
Гайда́ра праезд Гайда́ра проезд праезд
Галава́цкага вуліца Голова́цкого улица вуліца
Галава́цкага праезд Голова́цкого проезд праезд
Галавачо́ва вуліца Головачёва улица вуліца
Гарба́тава вуліца Горба́това улица вуліца
Гарма́тная 1-я вуліца Оруди́йная 1-я улица вуліца
Гарма́тная 2-я вуліца Оруди́йная 2-я улица вуліца
Гарма́тны праезд Оруди́йный проезд праезд
Гаспада́рчая вуліца Хозя́йственная улица вуліца
Гастэ́лы вуліца Гасте́лло улица вуліца
Гасцява́я вуліца Гостева́я улица вуліца
Гваздзіко́вая вуліца Гвозди́чная улица вуліца
Гвардзе́йская вуліца Гварде́йская улица вуліца
Гвардзе́йскі завулак Гварде́йский переулок завулак
Геафі́зікаў праезд Геофи́зиков проезд праезд
Геро́яў-Падпо́льшчыкаў вуліца Геро́ев-Подпо́льщиков улица вуліца
Ге́рцэна вуліца Ге́рцена улица вуліца
Ге́рцэна завулак Ге́рцена переулок завулак
Глі́нкі вуліца Гли́нки улица вуліца
Го́галя вуліца Го́голя улица вуліца
Го́мельская вуліца Го́мельская улица вуліца
Гомсельма́шаўская 1-я вуліца Гомсельма́шевская 1-я улица вуліца
Гомсельма́шаўская 2-я вуліца Гомсельма́шевская 2-я улица вуліца
Го́рная вуліца Го́рная улица вуліца
Грамадзя́нская 1-я вуліца Гражда́нская 1-я улица вуліца
Грамадзя́нская 2-я вуліца Гражда́нская 2-я улица вуліца
Гру́шавая вуліца Гру́шевая улица вуліца
Гу́шчына вуліца Гу́щина улица вуліца
Дабралю́бава вуліца Добролю́бова улица вуліца
Давы́даўская вуліца Давы́довская улица вуліца
Дакуто́віч вуліца Докуто́вич улица вуліца
Далёкая вуліца Далёкая улица вуліца
Далёкі праезд Далёкий проезд праезд
Да́льняя вуліца Да́льняя улица вуліца
Дане́цкая вуліца Доне́цкая улица вуліца
Даро́жная вуліца Доро́жная улица вуліца
Дастае́ўскага вуліца Достое́вского улица вуліца
Дастае́ўскага завулак Достое́вского переулок завулак
Даўгабро́дская вуліца Долгобро́дская улица вуліца
Даўгале́ская вуліца Долголе́сская улица вуліца
Дво́рнікава вуліца Дво́рникова улица вуліца
Джура́ева вуліца Джура́ева улица вуліца
Дзекабры́стаў вуліца Декабри́стов улица вуліца
Дзімі́трава вуліца Дими́трова улица вуліца
Дзмі́трыя Залізняка́ вуліца Дми́трия Зализняка́ улица вуліца
Дзяржы́нскага вуліца Дзержи́нского улица вуліца
Днепрапятро́ўскі завулак Днепропетро́вский переулок завулак
Дняпро́ўская вуліца Днепро́вская улица вуліца
До́брушская вуліца До́брушская улица вуліца
До́ўская вуліца До́вская улица вуліца
Дру́жбы вуліца Дру́жбы улица вуліца
Дру́жная вуліца Дру́жная улица вуліца
Дрэваапрацо́вачная вуліца Деревообде́лочная улица вуліца
Дубро́ўная вуліца Дубра́вная улица вуліца
Дубро́ўны праезд Дубро́вный проезд праезд
Дура́гіна вуліца Дуря́гина улица вуліца
Ды́нды вуліца Ды́нды улица вуліца
Дэпо́ўская вуліца Депо́вская улица вуліца
Еўдакі́ма Рама́нава вуліца Евдоки́ма Рома́нова улица вуліца
Жамчу́жная вуліца Жемчу́жная улица вуліца
Жарко́ўскага вуліца Жарко́вского улица вуліца
Жло́бінская вуліца Жло́бинская улица вуліца
Жу́кава вуліца Жу́кова улица вуліца
Жураўлі́ная вуліца Журавли́ная улица вуліца
Жы́тні 1-ы завулак Жи́тний 1-й переулок завулак
Жы́тні 2-і завулак Жи́тний 2-й переулок завулак
Заазёрная вуліца Заозёрная улица вуліца
Заво́дская вуліца Заводска́я улица вуліца
Заво́дская 1-я вуліца Заводска́я 1-я улица вуліца
Заво́дская 2-я вуліца Заводска́я 2-я улица вуліца
Заво́дскі 1-ы завулак Заводско́й 1-й переулок завулак
Заво́дскі 2-і завулак Заводско́й 2-й переулок завулак
Заво́дскі Спуск вуліца Заводско́й Спуск улица вуліца
За́гарадная вуліца За́городная улица вуліца
Заго́раўская вуліца Заго́ровская улица вуліца
Задаро́жны завулак Задоро́жный переулок завулак
За́йцава вуліца За́йцева улица вуліца
За́йцава 1-ы завулак За́йцева 1-й переулок завулак
За́йцава 2-і завулак За́йцева 2-й переулок завулак
За́йцава 3-і завулак За́йцева 3-й переулок завулак
За́йцава 4-ы завулак За́йцева 4-й переулок завулак
За́йцава 5-ы завулак За́йцева 5-й переулок завулак
Залаці́стая вуліца Золоти́стая улица вуліца
Заліне́йная вуліца Залине́йная улица вуліца
Зарэ́чная вуліца Заре́чная улица вуліца
Зарэ́чны завулак Заре́чный переулок завулак
Засло́нава вуліца Засло́нова улица вуліца
Захо́дні Блокпо́ст вуліца За́падный Блокпо́ст улица вуліца
Захо́дняя 1-я вуліца За́падная 1-я улица вуліца
Захо́дняя 2-я вуліца За́падная 2-я улица вуліца
Зо́і Касмадзям’я́нскай вуліца Зо́и Космодемья́нской улица вуліца
Зо́рная вуліца Звёздная улица вуліца
Зя́браўская вуліца Зя́бровская улица вуліца
Зялёная вуліца Зелёная улица вуліца
Іва́на Шамя́кіна вуліца Ива́на Шамя́кина улица вуліца
Іва́наўская вуліца Ива́новская улица вуліца
Івано́ва вуліца Ивано́ва улица вуліца
Іве́рская вуліца Иве́рская улица вуліца
Ільі́нскі спуск Ильи́нский спуск спуск
Ільіча́ вуліца Ильича́ улица вуліца
Ільіча́ 1-ы завулак Ильича́ 1-й переулок завулак
Ільіча́ 2-і завулак Ильича́ 2-й переулок завулак
Ільіча́ 3-і завулак Ильича́ 3-й переулок завулак
Ільіча́ 4-ы завулак Ильича́ 4-й переулок завулак
Ільіча́ 5-ы завулак Ильича́ 5-й переулок завулак
Ільіча́ 6-ы завулак Ильича́ 6-й переулок завулак
Ільіча́ 7-ы завулак Ильича́ 7-й переулок завулак
Ільіча́ 8-ы завулак Ильича́ 8-й переулок завулак
Ільняна́я вуліца Льняна́я улица вуліца
Індустрыя́льны праезд Индустриа́льный проезд праезд
Інжыне́рная вуліца Инжене́рная улица вуліца
Інжыне́рны завулак Инжене́рный переулок завулак
Інжыне́рны праезд Инжене́рный проезд праезд
Інтэнда́нцкая вуліца Интенда́нтская улица вуліца
Інтэнда́нцкі тупік Интенда́нтский тупик тупік
Інтэрнацыяна́льная вуліца Интернациона́льная улица вуліца
Інтэрнацыяна́льны праезд Интернациона́льный проезд праезд
Іншагаро́дняя 1-я вуліца Иногоро́дняя 1-я улица вуліца
Іншагаро́дняя 2-я вуліца Иногоро́дняя 2-я улица вуліца
Іншагаро́дняя 3-я вуліца Иногоро́дняя 3-я улица вуліца
Іншагаро́дняя 4-я вуліца Иногоро́дняя 4-я улица вуліца
Іншагаро́дняя 5-я вуліца Иногоро́дняя 5-я улица вуліца
Іншагаро́дняя 6-я вуліца Иногоро́дняя 6-я улица вуліца
Іншагаро́дняя 7-я вуліца Иногоро́дняя 7-я улица вуліца
Іншагаро́дняя 8-я вуліца Иногоро́дняя 8-я улица вуліца
Іпадро́мны завулак Ипподро́мный переулок завулак
Іры́нінская вуліца Ири́нинская улица вуліца
Іса́чанкі вуліца Иса́ченко улица вуліца
Кааператы́ўная вуліца Кооперати́вная улица вуліца
Кааператы́ўны 1-ы завулак Кооперати́вный 1-й переулок завулак
Кааператы́ўны 2-і завулак Кооперати́вный 2-й переулок завулак
Кааператы́ўны 3-і завулак Кооперати́вный 3-й переулок завулак
Кавалеры́йская вуліца Кавалери́йская улица вуліца
Кавалеры́йскі 1-ы завулак Кавалери́йский 1-й переулок завулак
Кавалеры́йскі 2-і завулак Кавалери́йский 2-й переулок завулак
Кава́льская вуліца Кузне́чная улица вуліца
Калача́ вуліца Калача́ улица вуліца
Калга́сная 1-я вуліца Колхо́зная 1-я улица вуліца
Калга́сная 2-я вуліца Колхо́зная 2-я улица вуліца
Кале́нікава вуліца Кале́никова улица вуліца
Калі́ніна вуліца Кали́нина улица вуліца
Кальцава́я вуліца Кольцева́я улица вуліца
Кальцавы́ 1-ы тупік Кольцево́й 1-й тупик тупік
Кальцавы́ 2-і тупік Кольцево́й 2-й тупик тупік
Кальцавы́ 3-і тупік Кольцево́й 3-й тупик тупік
Кальцавы́ 4-ы тупік Кольцево́й 4-й тупик тупік
Кальцавы́ 5-ы тупік Кольцево́й 5-й тупик тупік
Камаро́ва вуліца Комаро́ва улица вуліца
Камба́йнавая вуліца Комба́йновая улица вуліца
Ка́меншчыкава вуліца Ка́менщикова улица вуліца
Каміса́рава вуліца Комисса́рова улица вуліца
Камсамо́льская вуліца Комсомо́льская улица вуліца
Камуна́льная вуліца Коммуна́льная улица вуліца
Камуна́льны 1-ы завулак Коммуна́льный 1-й переулок завулак
Камуна́льны 2-і завулак Коммуна́льный 2-й переулок завулак
Камуна́льны 3-і завулак Коммуна́льный 3-й переулок завулак
Камуна́раў вуліца Коммуна́ров улица вуліца
Камяне́цкая вуліца Камене́цкая улица вуліца
Кане́чная вуліца Коне́чная улица вуліца
Караго́дная вуліца Караго́дная улица вуліца
Кара́лавая вуліца Кора́лловая улица вуліца
Карале́нкі вуліца Короле́нко улица вуліца
Каранёўскае шасэ Коренёвское шоссе шасэ
Каранёўская вуліца Коренёвская улица вуліца
Карастая́навай вуліца Карастоя́новой улица вуліца
Ка́рбышава вуліца Ка́рбышева улица вуліца
Ка́рла Ма́ркса вуліца Ка́рла Ма́ркса улица вуліца
Каро́ткая вуліца Коро́ткая улица вуліца
Карпо́віча вуліца Карпо́вича улица вуліца
Касачо́вая вуліца И́рисовая улица вуліца
Каска́дная вуліца Каска́дная улица вуліца
Касмана́ўтаў праспект Космона́втов проспект праспект
Касмі́чная вуліца Косми́ческая улица вуліца
Кастры́чніка праспект Октября́ проспект праспект
Кастры́чніцкая вуліца Октя́брьская улица вуліца
Като́ўскага вуліца Кото́вского улица вуліца
Кату́ніна вуліца Кату́нина улица вуліца
Кату́ніна завулак Кату́нина переулок завулак
Кашта́навая вуліца Кашта́новая улица вуліца
Кашта́навы тупік Кашта́новый тупик тупік
Кварта́льная вуліца Кварта́льная улица вуліца
Кве́ткавая вуліца Кве́ткавая улица вуліца
Кі́еўская вуліца Ки́евская улица вуліца
Кі́еўскі спуск Ки́евский спуск спуск
Кі́рава вуліца Ки́рова улица вуліца
Кісялёва вуліца Киселёва улица вуліца
Клермо́н-Фера́н вуліца Клермо́н-Ферра́н улица вуліца
Клёнкаўская вуліца Клёнковская улица вуліца
Клі́маўская вуліца Кли́мовская улица вуліца
Клу́бны завулак Клу́бный переулок завулак
Кляно́вая вуліца Клено́вая улица вуліца
Кні́жная вуліца Кни́жная улица вуліца
Кні́жны праезд Кни́жный проезд праезд
Ко́жара вуліца Ко́жара улица вуліца
Ко́сарава вуліца Ко́сарева улица вуліца
Кра́йняя вуліца Кра́йняя улица вуліца
Крапо́ткіна вуліца Кропо́ткина улица вуліца
Краснасе́льская вуліца Красносе́льская улица вуліца
Кра́сная вуліца Кра́сная улица вуліца
Кра́сны Мая́к вуліца Кра́сный Мая́к улица вуліца
Кру́пскай вуліца Кру́пской улица вуліца
Кру́пскай 1-ы завулак Кру́пской 1-й переулок завулак
Кру́пскай 2-і завулак Кру́пской 2-й переулок завулак
Круты́ завулак Круто́й переулок завулак
Крыло́ва вуліца Крыло́ва улица вуліца
Крыні́чная вуліца Крини́чная улица вуліца
Крыста́лаўская вуліца Криста́лловская улица вуліца
Крышта́льная вуліца Хруста́льная улица вуліца
Ку́йбышава вуліца Ку́йбышева улица вуліца
Ку́йбышаўскі праезд Ку́йбышевский проезд праезд
Кунцэ́віча вуліца Кунце́вича улица вуліца
Кунцэ́віча завулак Кунце́вича переулок завулак
Купа́льская вуліца Купа́льская улица вуліца
Курча́тава вуліца Курча́това улица вуліца
Куту́зава вуліца Куту́зова улица вуліца
Лагуно́ўская вуліца Логуно́вская улица вуліца
Лаза́наўская вуліца Лоза́новская улица вуліца
Ла́зневая вуліца Ба́нная улица вуліца
Лазо́ вуліца Лазо́ улица вуліца
Лазо́ 1-ы завулак Лазо́ 1-й переулок завулак
Лазо́ 2-і завулак Лазо́ 2-й переулок завулак
Лазо́ 3-і завулак Лазо́ 3-й переулок завулак
Лазо́ 4-ы завулак Лазо́ 4-й переулок завулак
Лазо́ 5-ы завулак Лазо́ 5-й переулок завулак
Лазо́вая вуліца Лозо́вая улица вуліца
Лазо́ўская вуліца Лазо́вская улица вуліца
Лакаматы́ўная вуліца Локомоти́вная улица вуліца
Ла́нге вуліца Ла́нге улица вуліца
Ла́ндышава вуліца Ла́ндышева улица вуліца
Лары́сы Васільевай вуліца Лари́сы Васильевой улица вуліца
Лары́сы Васі́льевай завулак Лари́сы Васи́льевой переулок завулак
Лебядзёўская вуліца Лебедёвская улица вуліца
Лебядо́ўскага вуліца Лебедо́вского улица вуліца
Леване́ўскага вуліца Леване́вского улица вуліца
Леване́ўскага праезд Леване́вского проезд праезд
Ле́ніна плошча Ле́нина площадь плошча
Ле́ніна праспект Ле́нина проспект праспект
Ленінгра́дская вуліца Ленингра́дская улица вуліца
Лепяшы́нскага вуліца Лепеши́нского улица вуліца
Лепяшы́нскага завулак Лепеши́нского переулок завулак
Ле́рмантава вуліца Ле́рмонтова улица вуліца
Ліне́йная 1-я вуліца Лине́йная 1-я улица вуліца
Ліне́йная 2-я вуліца Лине́йная 2-я улица вуліца
Ліне́йная 3-я вуліца Лине́йная 3-я улица вуліца
Ліне́йная 4-я вуліца Лине́йная 4-я улица вуліца
Ліне́йная 5-я вуліца Лине́йная 5-я улица вуліца
Ліне́йны завулак Лине́йный переулок завулак
Лі́павая вуліца Ли́повая улица вуліца
Лістапа́дная вуліца Листопа́дная улица вуліца
Ліце́йная вуліца Лите́йная улица вуліца
Лугава́я вуліца Лугова́я улица вуліца
Лугавы́ завулак Лугово́й переулок завулак
Лунача́рскага 1-я вуліца Лунача́рского 1-я улица вуліца
Лунача́рскага 2-я вуліца Лунача́рского 2-я улица вуліца
Лунача́рскага 3-я вуліца Лунача́рского 3-я улица вуліца
Лунача́рскага завулак Лунача́рского переулок завулак
Лунача́рскага парк Лунача́рского парк парк
Лунача́рскага праезд Лунача́рского проезд праезд
Любе́нская вуліца Любе́нская улица вуліца
Любе́нскі завулак Любе́нский переулок завулак
Ляво́нава вуліца Лео́нова улица вуліца
Лясна́я 1-я вуліца Лесна́я 1-я улица вуліца
Лясна́я 2-я вуліца Лесна́я 2-я улица вуліца
Лясна́я 3-я вуліца Лесна́я 3-я улица вуліца
Ляшчы́нская вуліца Лещи́нская улица вуліца
Ляшчы́нскі праезд Лещи́нский проезд праезд
Магілёўская вуліца Могилёвская улица вуліца
Магістра́льная вуліца Магистра́льная улица вуліца
Магістра́льны 1-ы завулак Магистра́льный 1-й переулок завулак
Магістра́льны 2-і завулак Магистра́льный 2-й переулок завулак
Магістра́льны 3-і завулак Магистра́льный 3-й переулок завулак
Ма́зурава вуліца Ма́зурова улица вуліца
Мазы́рская вуліца Мо́зырская улица вуліца
Маісе́енкі вуліца Моисе́енко улица вуліца
Ма́йская вуліца Ма́йская улица вуліца
Макаёнка вуліца Макаёнка улица вуліца
Мака́ранкі вуліца Мака́ренко улица вуліца
Максі́ма Багдано́віча вуліца Макси́ма Богдано́вича улица вуліца
Максі́ма Го́ркага вуліца Макси́ма Го́рького улица вуліца
Максі́ма Го́ркага праезд Макси́ма Го́рького проезд праезд
Маладагвардзе́йская вуліца Молодогварде́йская улица вуліца
Маладагвардзе́йскі завулак Молодогварде́йский переулок завулак
Маладзёжная вуліца Молодёжная улица вуліца
Маладо́сці вуліца Мо́лодости улица вуліца
Малайчука́ вуліца Малайчука́ улица вуліца
Ма́лая вуліца Ма́лая улица вуліца
Малі́навая вуліца Мали́новая улица вуліца
Малі́ніна вуліца Мали́нина улица вуліца
Мане́віча вуліца Мане́вича улица вуліца
Манта́жная вуліца Монта́жная улица вуліца
Мара́та Казе́я вуліца Мара́та Казе́я улица вуліца
Марке́лава вуліца Марке́лова улица вуліца
Маско́ўская вуліца Моско́вская улица вуліца
Матро́сава вуліца Матро́сова улица вуліца
Машынабудаўні́чая вуліца Машинострои́тельная улица вуліца
Маяко́ўскага вуліца Маяко́вского улица вуліца
Маяко́ўскага завулак Маяко́вского переулок завулак
Медыцы́нская вуліца Медици́нская улица вуліца
Межавы́ 1-ы завулак Межево́й 1-й переулок завулак
Межавы́ 2-і завулак Межево́й 2-й переулок завулак
Ме́лежа вуліца Ме́лежа улица вуліца
Ме́лкая вуліца Ме́лкая улица вуліца
Мендзяле́ева вуліца Менделе́ева улица вуліца
Механі́чная вуліца Механи́ческая улица вуліца
Ме́чнікава вуліца Ме́чникова улица вуліца
МЖК «Со́нечны» вуліца МЖК «Со́лнечный» улица вуліца
Міжгаро́дняя вуліца Междугоро́дняя улица вуліца
Міжнаро́дная вуліца Междунаро́дная улица вуліца
Мікалая Астро́ўскага 1-ы завулак Николая Остро́вского 1-й переулок завулак
Мікала́я Зябні́цкага вуліца Николая Зебницкого улица вуліца
Міко́льская вуліца Нико́льская улица вуліца
Мікрараён «Усхо́дні» вуліца Микрорайо́н «Восто́чный» улица вуліца
Мікрараён «Энерге́тыкаў» вуліца Микрорайо́н «Энерге́тиков» улица вуліца
Мільча́нская 1-я вуліца Мильча́нская 1-я улица вуліца
Мільча́нская 2-я вуліца Мильча́нская 2-я улица вуліца
Мільча́нскі завулак Мильча́нский переулок завулак
Мі́нская вуліца Ми́нская улица вуліца
Мі́рная вуліца Ми́рная улица вуліца
Мі́ру вуліца Ми́ра улица вуліца
Мі́ру 1-ы завулак Ми́ра 1-й переулок завулак
Мі́ру 2-і завулак Ми́ра 2-й переулок завулак
Мі́ру 3-і завулак Ми́ра 3-й переулок завулак
Мітрапаліта Філарэта вуліца Улица Митрополита Филарета вуліца
Міхаі́ла Ламано́сава вуліца Михаи́ла Ломоно́сова улица вуліца
Мічу́рына вуліца Мичу́рина улица вуліца
Музы́чная вуліца Музыка́льная улица вуліца
Муро́жны завулак Муро́жный переулок завулак
Мы́тная вуліца Мытная улица вуліца
Мядо́вая вуліца Медо́вая улица вуліца
Мясніко́ва вуліца Мяснико́ва улица вуліца
Набярэ́жная вуліца На́бережная улица вуліца
Навабе́ліцкая вуліца Новобе́лицкая улица вуліца
Нававе́траная вуліца Новове́треная улица вуліца
Навасёлаў вуліца Новосёлов улица вуліца
Навасёлкавая 1-я вуліца Новосёлковая 1-я улица вуліца
Навасёлкавая 2-я вуліца Новосёлковая 2-я улица вуліца
Навасёлкавая 3-я вуліца Новосёлковая 3-я улица вуліца
Навасёлкавая 4-я вуліца Новосёлковая 4-я улица вуліца
Навасёлкавая 5-я вуліца Новосёлковая 5-я улица вуліца
Навасёлкавая 6-я вуліца Новосёлковая 6-я улица вуліца
Навасёлкавая 7-я вуліца Новосёлковая 7-я улица вуліца
Навасёлкавая 8-я вуліца Новосёлковая 8-я улица вуліца
Навасёлкавая 9-я вуліца Новосёлковая 9-я улица вуліца
Навасёлкавая 10-я вуліца Новосёлковая 10-я улица вуліца
Нава́тарская вуліца Нова́торская улица вуліца
Наго́рная вуліца Наго́рная улица вуліца
Надзе́і вуліца Наде́жды улица вуліца
Нарача́нская вуліца Нароча́нская улица вуліца
Наро́днага Апалчэ́ння вуліца Наро́дного Ополче́ния улица вуліца
Наро́дная вуліца Наро́дная улица вуліца
Нарцы́савая вуліца Нарци́ссовая улица вуліца
Нахі́мава вуліца Нахи́мова улица вуліца
Незале́жнасці вуліца Незале́жности улица вуліца
Не́ўская вуліца Не́вская улица вуліца
Не́ўскі завулак Не́вский переулок завулак
Ніжнебрылёўская вуліца Нижнебрилёвская улица вуліца
Ні́жняя вуліца Ни́жняя улица вуліца
Новалюбе́нская 1-я вуліца Новолюбе́нская 1-я улица вуліца
Новалюбе́нская 2-я вуліца Новолюбе́нская 2-я улица вуліца
Новалюбе́нскі 1-ы завулак Новолюбе́нский 1-й переулок завулак
Новалюбе́нскі 2-і завулак Новолюбе́нский 2-й переулок завулак
Новапале́ская вуліца Новополе́сская улица вуліца
Новапрудко́ўскі завулак Новопрудко́вский переулок завулак
Новапрудко́ўскі праезд Новопрудко́вский проезд праезд
Новачарні́гаўская вуліца Новочерни́говская улица вуліца
Новачарні́гаўскі тупік Новочерни́говский тупик тупік
Но́вы Двор вуліца Но́вый Двор улица вуліца
Някра́сава вуліца Некра́сова улица вуліца
О́сіпава вуліца О́сипова улица вуліца
О́ськіна вуліца О́ськина улица вуліца
Павято́вая вуліца Повето́вая улица вуліца
Павято́вы завулак Повето́вый переулок завулак
Падго́рная вуліца Подго́рная улица вуліца
Падго́рны завулак Подго́рный переулок завулак
Падле́сная вуліца Подле́сная улица вуліца
Пажа́рны завулак Пожа́рный переулок завулак
Пакро́ўская вуліца Покро́вская улица вуліца
Пале́ская вуліца Поле́сская улица вуліца
Пале́скі завулак Поле́сский переулок завулак
Палі́ны Ге́льман вуліца Поли́ны Ге́льман улица вуліца
Палява́я вуліца Полева́я улица вуліца
Палявы́ 1-ы завулак Полево́й 1-й переулок завулак
Палявы́ 2-і завулак Полево́й 2-й переулок завулак
Палявы́ 3-і завулак Полево́й 3-й переулок завулак
Паляко́ва вуліца Поляко́ва улица вуліца
Папяро́чная 1-я вуліца Попере́чная 1-я улица вуліца
Папяро́чная 2-я вуліца Попере́чная 2-я улица вуліца
Папяро́чная 3-я вуліца Попере́чная 3-я улица вуліца
Папяро́чная 4-я вуліца Попере́чная 4-я улица вуліца
Папяро́чны праезд Попере́чный проезд праезд
Па́ркавая вуліца Па́рковая улица вуліца
Паро́мная вуліца Паро́мная улица вуліца
Парто́вая вуліца Порто́вая улица вуліца
Партыза́нская вуліца Партиза́нская улица вуліца
Пары́жскай Каму́ны вуліца Пари́жской Комму́ны улица вуліца
Па́сечная вуліца Па́сечная улица вуліца
Пасёлак Будзёнаўскі вуліца Посёлок Будёновский улица вуліца
Пасялко́вая вуліца Поселко́вая улица вуліца
Паўднёвая вуліца Ю́жная улица вуліца
Паўднёвы завулак Ю́жный переулок завулак
Паўкру́глая вуліца Полукру́глая улица вуліца
Па́ўлава вуліца Па́влова улица вуліца
Па́ўліка Маро́зава вуліца Па́влика Моро́зова улица вуліца
Паўно́чная вуліца Се́верная улица вуліца
Паўста́ння плошча Восста́ния площадь плошча
Пашто́вая вуліца Почто́вая улица вуліца
Пе́дчанкі вуліца Пе́дченко улица вуліца
Пенязько́ва вуліца Пенязько́ва улица вуліца
Перава́лачная вуліца Перева́лочная улица вуліца
Перамо́гі плошча Побе́ды площадь плошча
Перамо́гі праспект Побе́ды проспект праспект
Першама́йская вуліца Первома́йская улица вуліца
Пе́сіна вуліца Пе́сина улица вуліца
Пе́сіна завулак Пе́сина переулок завулак
Петруся́ Бро́ўкі вуліца Петруся́ Бро́вки улица вуліца
Півава́рава вуліца Пивова́рова улица вуліца
Пі́нская вуліца Пи́нская улица вуліца
Пі́нскі завулак Пи́нский переулок завулак
Пі́нскі праезд Пи́нский проезд праезд
Піраго́ва вуліца Пирого́ва улица вуліца
Піраго́ва праезд Пирого́ва проезд праезд
Піяне́рская вуліца Пионе́рская улица вуліца
Пляха́нава вуліца Плеха́нова улица вуліца
Пляха́нава плошча Плеха́нова площадь плошча
Прадо́льная вуліца Продо́льная улица вуліца
Прадо́льны завулак Продо́льный переулок завулак
Прае́зджая вуліца Прое́зжая улица вуліца
Празры́стая вуліца Прозра́чная улица вуліца
Празры́сты завулак Прозра́чный переулок завулак
Пралета́рская вуліца Пролета́рская улица вуліца
Пралета́рскі завулак Пролета́рский переулок завулак
Прама́я вуліца Пряма́я улица вуліца
Прамысло́вая вуліца Промы́шленная улица вуліца
Прамяні́стая вуліца Прамени́стая улица вуліца
Прасёлачная вуліца Просёлочная улица вуліца
Пра́ўды вуліца Пра́вды улица вуліца
Прафсаю́зная вуліца Профсою́зная улица вуліца
Працо́ўная вуліца Трудова́я улица вуліца
Пра́цы плошча Труда́ площадь плошча
Прыазёрная вуліца Приозёрная улица вуліца
Пры́барская вуліца При́борская улица вуліца
Прывакза́льная вуліца Привокза́льная улица вуліца
Прывакза́льная плошча Привокза́льная площадь плошча
Пры́гарадная вуліца При́городная улица вуліца
Прэсты́жная вуліца Прести́жная улица вуліца
Пугачо́ва вуліца Пугачёва улица вуліца
Пуцява́я вуліца Путева́я улица вуліца
Пу́шкіна вуліца Пу́шкина улица вуліца
Пу́шкіна завулак Пу́шкина переулок завулак
Пялёсткавая вуліца Лепестко́вая улица вуліца
Пясо́чны праезд Песо́чный проезд праезд
Пятро́ўскага вуліца Петро́вского улица вуліца
Пяцідво́рская вуліца Пятидво́рская улица вуліца
Рабі́навая вуліца Ряби́новая улица вуліца
Рабо́чая вуліца Рабо́чая улица вуліца
Рабо́чы завулак Рабо́чий переулок завулак
Рагаво́га вуліца Рогово́го улица вуліца
Рагачо́ўская вуліца Рогачёвская улица вуліца
Ра́дасці вуліца Ра́дости улица вуліца
Радзі́міцкая вуліца Ради́митская улица вуліца
Радзі́шчава вуліца Ради́щева улица вуліца
Радыя́льная вуліца Радиа́льная улица вуліца
Ра́зіна вуліца Ра́зина улица вуліца
Ракасо́ўскага вуліца Рокоссо́вского улица вуліца
Ракі́тавы завулак Раки́товый переулок завулак
Рама́наўская вуліца Рома́новская улица вуліца
Рама́нтыкаў вуліца Рома́нтиков улица вуліца
Рамо́нкавая вуліца Рома́шковая улица вуліца
Ра́сны завулак Ря́сный переулок завулак
Раўні́нная вуліца Равни́нная улица вуліца
Рачна́я вуліца Речна́я улица вуліца
Рачны́ завулак Речно́й переулок завулак
Ро́дная вуліца Родна́я улица вуліца
Ро́шчынская вуліца Ро́щинская улица вуліца
Ро́шчынскі завулак Ро́щинский переулок завулак
Ро́шчынскі 2-і завулак Ро́щинский 2-й переулок завулак
Ру́дны завулак Ру́дный переулок завулак
Рудня́нская вуліца Рудня́нская улица вуліца
Ру́жавая вуліца Ро́зовая улица вуліца
Ручаёвая вуліца Ручьёвая улица вуліца
Рыго́ра Дзенісе́нкі вуліца Григо́рия Денисе́нко улица вуліца
Ры́днага вуліца Ри́дного улица вуліца
Рэвалюцы́йная 1-я вуліца Революцио́нная 1-я улица вуліца
Рэвалюцы́йная 2-я вуліца Революцио́нная 2-я улица вуліца
Рэвалюцы́йны 1-ы завулак Революцио́нный 1-й переулок завулак
Рэвалюцы́йны 2-і завулак Революцио́нный 2-й переулок завулак
Рэвалюцы́йны 3-і завулак Революцио́нный 3-й переулок завулак
Рэ́піна вуліца Ре́пина улица вуліца
Рэспубліка́нская вуліца Республика́нская улица вуліца
Рэ́чыцкая вуліца Ре́чицкая улица вуліца
Рэ́чыцкі завулак Ре́чицкий переулок завулак
Рэ́чыцкі праезд Ре́чицкий проезд праезд
Рэ́чыцкі праспект Ре́чицкий проспект праспект
Саве́цкая вуліца Сове́тская улица вуліца
Садо́вая вуліца Садо́вая улица вуліца
Садо́вы завулак Садо́вый переулок завулак
Сазо́нава вуліца Сазо́нова улица вуліца
Салаўі́ная вуліца Соловьи́ная улица вуліца
Салтыко́ва-Шчадрына́ вуліца Салтыко́ва-Щедрина́ улица вуліца
Сартава́льны завулак Сортиро́вочный переулок завулак
Сасно́вая вуліца Сосно́вая улица вуліца
Саўга́сная вуліца Совхо́зная улица вуліца
Сацыялі́зму вуліца Социали́зма улица вуліца
Сацыялісты́чная вуліца Социалисти́ческая улица вуліца
Сацыялісты́чны завулак Социалисти́ческий переулок завулак
Свабо́ды вуліца Свобо́ды улица вуліца
Светлаго́рская вуліца Светлого́рская улица вуліца
Светлаго́рскі завулак Светлого́рский переулок завулак
Све́тлая 1-я вуліца Све́тлая 1-я улица вуліца
Све́тлая 2-я вуліца Све́тлая 2-я улица вуліца
Свіры́дава вуліца Свири́дова улица вуліца
Свярдло́ва вуліца Свердло́ва улица вуліца
Свярдло́ва завулак Свердло́ва переулок завулак
Свярдло́ўскі 1-ы праезд Свердло́вский 1-й проезд праезд
Свярдло́ўскі 2-і праезд Свердло́вский 2-й проезд праезд
Свярдло́ўскі 3-і праезд Свердло́вский 3-й проезд праезд
Свярдло́ўскі 4-ы праезд Свердло́вский 4-й проезд праезд
Свярдло́ўскі 5-ы праезд Свердло́вский 5-й проезд праезд
Свято́чная вуліца Свето́чная улица вуліца
Севасто́пальская вуліца Севасто́польская улица вуліца
Севасто́пальскі 1-ы завулак Севасто́польский 1-й переулок завулак
Севасто́пальскі 2-і завулак Севасто́польский 2-й переулок завулак
Севасто́пальскі 3-і завулак Севасто́польский 3-й переулок завулак
Севасто́пальскі тупік Севасто́польский тупик тупік
Се́льская вуліца Се́льская улица вуліца
Сеўруко́ўская вуліца Севрюко́вская улица вуліца
Сілава́я вуліца Силова́я улица вуліца
Склязнёва вуліца Склезнёва улица вуліца
Скразна́я вуліца Сквозна́я улица вуліца
Слабадска́я вуліца Слободска́я улица вуліца
Славя́нская вуліца Славя́нская улица вуліца
Сляпнёва вуліца Слепнёва улица вуліца
Смалі́стая вуліца Смоли́стая улица вуліца
Смо́льная вуліца Смо́льная улица вуліца
Со́жская вуліца Со́жская улица вуліца
Со́нечная вуліца Со́лнечная улица вуліца
Спадаро́жнік Мі́ру вуліца Спу́тник Ми́ра улица вуліца
Спадаро́жнік Мі́ру праезд Спу́тник Ми́ра проезд праезд
Спартака́ вуліца Спартака́ улица вуліца
Спартака́ завулак Спартака́ переулок завулак
Спарты́ўная вуліца Спорти́вная улица вуліца
Срэ́браная вуліца Сере́бряная улица вуліца
Сталя́рная вуліца Столя́рная улица вуліца
Станкабудаўні́чы праезд Станкострои́тельный проезд праезд
Станцы́йная вуліца Станцио́нная улица вуліца
Ста́нцыя Све́тач вуліца Ста́нция Све́точ улица вуліца
Старабе́ліцкая вуліца Старобе́лицкая улица вуліца
Старабы́хаўскі завулак Старобы́ховский переулок завулак
Старавалатаўска́я вуліца Староволотовска́я улица вуліца
Старавалатаўскі́ 1-ы завулак Староволотовско́й 1-й переулок завулак
Старавалатаўскі́ 2-і завулак Староволотовско́й 2-й переулок завулак
Старавалатаўскі́ 3-і завулак Староволотовско́й 3-й переулок завулак
Старавалатаўскі́ 4-ы завулак Староволотовско́й 4-й переулок завулак
Старачарні́гаўская вуліца Старочерни́говская улица вуліца
Ста́ры Фальва́рак вуліца Ста́рый Фольва́рк улица вуліца
Стральца́ вуліца Стрельца́ улица вуліца
Студэ́нцкая вуліца Студе́нческая улица вуліца
Студэ́нцкі праезд Студе́нческий проезд праезд
Стэ́павая вуліца Степна́я улица вуліца
Стэ́павы завулак Степно́й переулок завулак
Суво́рава вуліца Суво́рова улица вуліца
Су́вязі вуліца Свя́зи улица вуліца
Суні́чная вуліца Суни́чная улица вуліца
Сустрэ́чная 1-я вуліца Встре́чная 1-я улица вуліца
Сустрэ́чная 2-я вуліца Встре́чная 2-я улица вуліца
Сустрэ́чны 1-ы завулак Встре́чный 1-й переулок завулак
Сустрэ́чны 2-і завулак Встре́чный 2-й переулок завулак
Сустрэ́чны 3-і завулак Встре́чный 3-й переулок завулак
Сухо́га вуліца Сухо́го улица вуліца
Сядзі́бная вуліца Сяди́бная улица вуліца
Сяля́нская вуліца Крестья́нская улица вуліца
Сянна́я вуліца Сенна́я улица вуліца
Сяро́гіна вуліца Серёгина улица вуліца
Сярэ́дняя вуліца Сре́дняя улица вуліца
Талалі́хіна вуліца Талали́хина улица вуліца
Талбу́хіна вуліца Толбу́хина улица вуліца
Талсто́га вуліца Толсто́го улица вуліца
Талсто́га завулак Толсто́го переулок завулак
Та́нкавая вуліца Та́нковая улица вуліца
Тра́ктарная вуліца Тра́кторная улица вуліца
Трале́йбусная вуліца Тролле́йбусная улица вуліца
Трале́йбусны праезд Тролле́йбусный проезд праезд
Транзі́тная 1-я вуліца Транзи́тная 1-я улица вуліца
Транзі́тная 2-я вуліца Транзи́тная 2-я улица вуліца
Транзі́тная 3-я вуліца Транзи́тная 3-я улица вуліца
Транзі́тны 1-ы завулак Транзи́тный 1-й переулок завулак
Транзі́тны 2-і завулак Транзи́тный 2-й переулок завулак
Транзі́тны 3-і завулак Транзи́тный 3-й переулок завулак
Транзі́тны 4-ы завулак Транзи́тный 4-й переулок завулак
Транзі́тны 5-ы завулак Транзи́тный 5-й переулок завулак
Ту́раўская вуліца Ту́ровская улица вуліца
Турге́нева вуліца Турге́нева улица вуліца
Тухачэ́ўскага вуліца Тухаче́вского улица вуліца
Тэксты́льная вуліца Тексти́льная улица вуліца
Тэ́льмана вуліца Те́льмана улица вуліца
Тэхналагі́чная вуліца Технологи́ческая улица вуліца
Тэхні́чная вуліца Техни́ческая улица вуліца
Тэхні́чная 1-я вуліца Техни́ческая 1-я улица вуліца
Тэхні́чная 2-я вуліца Техни́ческая 2-я улица вуліца
Тэхні́чная 3-я вуліца Техни́ческая 3-я улица вуліца
Тэхні́чная 4-я вуліца Техни́ческая 4-я улица вуліца
Тэхні́чная 5-я вуліца Техни́ческая 5-я улица вуліца
Тэхні́чная 6-я вуліца Техни́ческая 6-я улица вуліца
Тэхні́чная 7-я вуліца Техни́ческая 7-я улица вуліца
Тэхні́чная 8-я вуліца Техни́ческая 8-я улица вуліца
Тэхні́чны завулак Техни́ческий переулок завулак
Тэхні́чны 1-ы завулак Техни́ческий 1-й переулок завулак
Тэхні́чны 2-і завулак Техни́ческий 2-й переулок завулак
Уда́рная вуліца Уда́рная улица вуліца
Узо́ўская вуліца Узо́вская улица вуліца
Украі́нская вуліца Украи́нская улица вуліца
Уладзі́мірава вуліца Влади́мирова улица вуліца
Улу́каўская вуліца Улу́ковская улица вуліца
Улья́наўская вуліца Улья́новская улица вуліца
Улья́ны Гро́мавай вуліца Улья́ны Гро́мовой улица вуліца
Універсітэ́цкая вуліца Университе́тская улица вуліца
Ураджа́йная 1-я вуліца Урожа́йная 1-я улица вуліца
Ураджа́йная 2-я вуліца Урожа́йная 2-я улица вуліца
Ураджа́йны 1-ы завулак Урожа́йный 1-й переулок завулак
Ураджа́йны 2-і завулак Урожа́йный 2-й переулок завулак
Ураджа́йны 1-ы праезд Урожа́йный 1-й проезд праезд
Ураджа́йны 2-і праезд Урожа́йный 2-й проезд праезд
Уры́цкага вуліца Ури́цкого улица вуліца
Усхо́дняя вуліца Восто́чная улица вуліца
У́ткіна вуліца У́ткина улица вуліца
Ушако́ва вуліца Ушако́ва улица вуліца
Фабры́чная вуліца Фабри́чная улица вуліца
Фадзе́ева вуліца Фаде́ева улица вуліца
Фадзе́еўка вуліца Фаде́евка улица вуліца
Федасе́енкі вуліца Федосе́енко улица вуліца
Фестыва́льная вуліца Фестива́льная улица вуліца
Фізкульту́рная вуліца Физкульту́рная улица вуліца
Францы́ска Скары́ны вуліца Франци́ска Скори́ны улица вуліца
Фру́нзэ вуліца Фру́нзе улица вуліца
Фры́дрыха Э́нгельса вуліца Фри́дриха Э́нгельса улица вуліца
Фры́дрыха Э́нгельса завулак Фри́дриха Э́нгельса переулок завулак
Фу́рманава вуліца Фу́рманова улица вуліца
Фядзю́нінскага вуліца Федю́нинского улица вуліца
Хале́цкі Лог вуліца Холе́цкий Лог улица вуліца
Хараша́нскі завулак Хороша́нский переулок завулак
Хатае́віча вуліца Хатае́вича улица вуліца
Хімако́ва вуліца Химако́ва улица вуліца
Хімзаво́дская вуліца Химзаводска́я улица вуліца
Хімі́чная вуліца Хими́ческая улица вуліца
Хімі́чны завулак Хими́ческий переулок завулак
Хутара́нскага вуліца Хуторя́нского улица вуліца
Хутарска́я вуліца Хуторска́я улица вуліца
Цагля́ная вуліца Кирпи́чная улица вуліца
Цалі́нная вуліца Цели́нная улица вуліца
Ца́рыкава вуліца Ца́рикова улица вуліца
Целяшо́ўская вуліца Телешо́вская улица вуліца
Церахо́ўская вуліца Терехо́вская улица вуліца
Цімафе́енкі вуліца Тимофе́енко улица вуліца
Ці́хая вуліца Ти́хая улица вуліца
Ці́ценскі тупік Ти́тенский тупик тупік
Цыялко́ўскага вуліца Циолко́вского улица вуліца
Цэнтра́льная вуліца Центра́льная улица вуліца
Цяле́гіна вуліца Теле́гина улица вуліца
Цяні́стая вуліца Тени́стая улица вуліца
Цярно́вая вуліца Терно́вая улица вуліца
Цярэ́ніцкая вуліца Тере́ничская улица вуліца
Чайко́ўскага вуліца Чайко́вского улица вуліца
Чанга́рскай Дыві́зіі вуліца Чонга́рской Диви́зии улица вуліца
Чанга́рская вуліца Чонга́рская улица вуліца
Чапа́ева вуліца Чапа́ева улица вуліца
Чапа́ева 1-ы завулак Чапа́ева 1-й переулок завулак
Чапа́ева 2-і завулак Чапа́ева 2-й переулок завулак
Чарнамо́рская вуліца Черномо́рская улица вуліца
Чарні́гаўская вуліца Черни́говская улица вуліца
Чарні́гаўскі завулак Черни́говский переулок завулак
Чарнышэ́ўскага вуліца Черныше́вского улица вуліца
Чарняхо́ўскага вуліца Черняхо́вского улица вуліца
Чаро́тавая вуліца Камышо́вая улица вуліца
Ча́чына праезд Ча́чина проезд праезд
Чачэ́рская вуліца Чече́рская улица вуліца
Чка́лава вуліца Чка́лова улица вуліца
Чка́лаўскі праезд Чка́ловский проезд праезд
Чо́нкаўская вуліца Чёнковская улица вуліца
Чо́нкаўскі праезд Чёнковский проезд праезд
Чыгу́начная вуліца Железнодоро́жная улица вуліца
Чыгу́начны тупік Железнодоро́жный тупик тупік
Чырвонаарме́йская вуліца Красноарме́йская улица вуліца
Чырвонаарме́йскі 1-ы праезд Красноарме́йский 1-й проезд праезд
Чырвонаарме́йскі 2-і праезд Красноарме́йский 2-й проезд праезд
Чырвонаарме́йскі 3-і праезд Красноарме́йский 3-й проезд праезд
Чэ́хава вуліца Че́хова улица вуліца
Шанда́лава вуліца Шанда́лова улица вуліца
Шасэ́йная вуліца Шоссе́йная улица вуліца
Шаўчэ́нкі вуліца Шевче́нко улица вуліца
Шкля́ная вуліца Стеко́льная улица вуліца
Шмі́та вуліца Шми́дта улица вуліца
Шпіта́льная вуліца Госпита́льная улица вуліца
Шпіта́льны завулак Госпита́льный переулок завулак
Шпіта́льны 1-ы завулак Госпита́льный 1-й переулок завулак
Шпіта́льны 2-і завулак Госпита́льный 2-й переулок завулак
Шчакато́ўская вуліца Щекото́вская улица вуліца
Шчо́рса вуліца Що́рса улица вуліца
Шы́лава вуліца Ши́лова улица вуліца
Шыро́кая вуліца Широ́кая улица вуліца
Эканамі́чная вуліца Экономи́ческая улица вуліца
Элева́тарны спуск Элева́торный спуск спуск
Электро́нная вуліца Электро́нная улица вуліца
Электры́чны завулак Электри́ческий переулок завулак
Энергабудаўніко́ў праезд Энергострои́телей проезд праезд
Энтузія́стаў вуліца Энтузиа́стов улица вуліца
Э́рнста Тэ́льмана праезд Э́рнста Те́льмана проезд праезд
Юбіле́йная вуліца Юбиле́йная улица вуліца
Юна́цкая вуліца Ю́ношеская улица вуліца
Я́блыневая вуліца Я́блоневая улица вуліца
Я́гадная вуліца Я́годная улица вуліца
Я́гаўкіна вуліца Я́говкина улица вуліца
Я́гаўкіна 1-ы завулак Я́говкина 1-й переулок завулак
Я́гаўкіна 2-і завулак Я́говкина 2-й переулок завулак
Язмі́навая вуліца Жасми́новая улица вуліца
Яку́ба Ко́ласа вуліца Яку́ба Ко́ласа улица вуліца
Яку́ба Ко́ласа завулак Яку́ба Ко́ласа переулок завулак
Яку́бава вуліца Яку́бова улица вуліца
Я́нкі Купа́лы вуліца Я́нки Купа́лы улица вуліца
Янта́рная вуліца Янта́рная улица вуліца
Ярава́я вуліца Ярова́я улица вуліца
Ярасла́ўская вуліца Яросла́вская улица вуліца
Ярасла́ўскі праезд Яросла́вский проезд праезд
Яро́мінская вуліца Ерёминская улица вуліца
Я́сная вуліца Я́сная улица вуліца
Яфрэ́мава вуліца Ефре́мова улица вуліца

ЗноскіПравіць

  1. Рашэнне Гомельскага гарадскога Савета дэпутатаў ад 29 лістапада 2016 г. № 108 «О некоторых вопросах переименования элементов улично-дорожной сети» на Нацыянальным прававым Інтэрнэт-партале Рэспублікі Беларусь (руск.) 
  2. В Гомеле появилась улица Выратавальная(недаступная спасылка)

СпасылкіПравіць