Спіс дзікарослых раслін Беларусі

Флора Беларусі ўключае каля 1600 дзікарослых відаў з 122 сямействаў. Формы, падвіды і гібрыды ў пералік не ўключаны[1].

Сямейства Кляновыя (Aceraceae)Правіць

Род Клён (Acer)Правіць

Сямейства Адоксавыя (Adoxaceae)Правіць

Род Адокса (Adoxa)Правіць

Сямейства Шальнікавыя (Alismataceae)Правіць

Род Шальнік (Alisma)Правіць

Род Кальдэзія (Caldesia)Правіць

Род Стрэлкаліст (Sagittaria)Правіць

Сямейства Цыбулевыя (Alliaceae)Правіць

Род Цыбуля (Allium)Правіць

Сямейства Аксамітнікавыя (Amaranthaceae)Правіць

Род Аксамітнік (Amaranthus)Правіць

Сямейства Асфадэлавыя (Anthericaceae)Правіць

Род Бялюк (Anthericum)Правіць

Сямейства Парасонавыя (Apiaceae)Правіць

Род Снітка (Aegopodium)Правіць

Род Какорыш (Aethusa)Правіць

Род Дуднік (Angelica)Правіць

Род Маркоўнік (Anthriscus)Правіць

Род Астранцыя (Astrantia)Правіць

Род Валадушка (Bupleurum)Правіць

Род Кмен (Carum)Правіць

Род Пустарэбернік (Cenolophium)Правіць

Род Цьмянец (Chaerophyllum)Правіць

Род Цыкута (Cicuta)Правіць

Род Гірчоўнік (Conioselinum)Правіць

Род Балігалоў (Conium)Правіць

Род Каляндра (Coriandrum)Правіць

Род Морква (Daucus)Правіць

Род Сінегаловік (Eryngium)Правіць

Род Сярпок (Falcaria)Правіць

Род Баршчэўнік (Heracleum)Правіць

Род Шчыталіснік (Hydrocotyle)Правіць

Род KadeniaПравіць

Род Гла́дыш (Laserpitium)Правіць

Род Амежнік (Oenanthe)Правіць

Род Пастарнак (Pastinaca)Правіць

Род Дзікая пятрушка (Peucedanum)Правіць

Род Бядрынец (Pimpinella)Правіць

Род Рэбраплоднік (Pleurospermum)Правіць

Род Падлеснік (Sanicula)Правіць

Род Гірча (Selinum)Правіць

Род Жабрыца (Seseli)Правіць

Род Сіела (Siella)Правіць

Род Паручайнік (Sium)Правіць

Род Торыліс (Torilis)Правіць

Род TurgeniaПравіць

Род VisnagaПравіць

Сямейства Кутровыя (Apocynaceae)Правіць

Род Барвенак (Vinca)Правіць

Сямейства Ароннікавыя (Araceae)Правіць

Род Аер (Acorus)Правіць

Род Капытнік (Calla)Правіць

Сямейства Араліевыя (Araliaceae)Правіць

Род Плюшч (Hedera)Правіць

Сямейства Кірказонавыя (Aristolochiaceae)Правіць

Род Кірказон (Aristolochia)Правіць

Род Падалешнік (Asarum)Правіць

Сямейства Ластаўневыя (Asclepiadaceae)Правіць

Род Ватачнік (Asclepias)Правіць

Род Птушанец (Vincetoxicum)Правіць

Сямейства Спаржавыя (Asparagaceae)Правіць

Род Спаржа (Asparagus)Правіць

Род HostaПравіць

Сямейства Касцянцовыя (Aspleniaceae)Правіць

Род Касцянец (Asplenium)Правіць

Сямейства Астравыя (Asteraceae)Правіць

Род Крываўнік (Achillea)Правіць

Род AcroptilonПравіць

Род Амброзія (Ambrosia)Правіць

Род Агаткі (Antennaria)Правіць

Род Пупок (Anthemis)Правіць

Род Апазерыс (Aposeris)Правіць

Род Лопух (Arctium)Правіць

Род Купальнік (Arnica)Правіць

Род Баранец (Arnoseris)Правіць

Род Палын (Artemisia)Правіць

Род Астра (Aster)Правіць

Род Стакротка (Bellis)Правіць

Род Ваўчкі (Bidens)Правіць

Род Чартапалох (Carduus)Правіць

Род Урочнік (Carlina)Правіць

Род Сафлор (Carthamus)Правіць

Род Васілёк (Centaurea)Правіць

Род Хандрыла (Chondrilla)Правіць

Род Цыкорыя (Cichorium)Правіць

Род Бадзяк (Cirsium)Правіць

Род ConyzaПравіць

Род Зубнік (Crepis)Правіць

Род CyclachaenaПравіць

Род Эхінацэя (Echinacea)Правіць

Род Мардоўнік (Echinops)Правіць

Род ErechtitesПравіць

Род Купалка (Erigeron)Правіць

Род Рэпік (Eupatorium)Правіць

Род Калматка (Filago)Правіць

Род Саланечнік (Galatella)Правіць

Род Галінзога (Galinsoga)Правіць

Род Сушаніца (Gnaphalium)Правіць

Род GrindeliaПравіць

Род Сланечнік (Helianthus)Правіць

Род Цмен (Helichrysum)Правіць

Род HeliopsisПравіць

Род HelminthothecaПравіць

Род Ястрабок (Hieracium)Правіць

Род HypochoerisПравіць

Род Дзівасіл (Inula)Правіць

Род Нагалаватка (Jurinea)Правіць

Род Салата (Lactuca)Правіць

Род LaphangiumПравіць

Род Рудзянец (Lapsana)Правіць

Род Лаганец (Leontodon)Правіць

Род LepidothecaПравіць

Род Нівянік (Leucanthemum)Правіць

Род Рамонак (Matricaria)Правіць

Род Міцэліс (Mycelis)Правіць

Род OmalothecaПравіць

Род Татарнік (Onopordum)Правіць

Род Белакапытнік (Petasites)Правіць

Род PhalacrolomaПравіць

Род Гарлюха (Picris)Правіць

Род PilosellaПравіць

Род Птарміка (Ptarmica)Правіць

Род PterothecaПравіць

Род Уман (Pulicaria)Правіць

Род Пірэтрум (Pyrethrum)Правіць

Род Рудбекія (Rudbeckia)Правіць

Род SaussureaПравіць

Род Старасцень (Senecio)Правіць

Род Сярпуха (Serratula)Правіць

Род SilphiumПравіць

Род Растаропша (Silybum)Правіць

Род Сумнік (Solidago)Правіць

Род Асот (Sonchus)Правіць

Род Піжма (Tanacetum)Правіць

Род Дзьмухавец (Taraxacum)Правіць

Род Казлабарод (Tragopogon)Правіць

Род TripleurospermumПравіць

Род TrommsdorfiaПравіць

Род Падбел (Tussilago)Правіць

Род Дурнічнік (Xanthium)Правіць

Сямейства Аспленіевыя (Athyriaceae)Правіць

Род Качадыжнік (Athyrium)Правіць

Род Пузырнік (Cystopteris)Правіць

Род Галакучнік (Gymnocarpium)Правіць

Сямейства BalsaminaceaeПравіць

Род Бальзамін (Impatiens)Правіць

Сямейства BerberidaceaeПравіць

Род Барбарыс (Berberis)Правіць

Сямейства Бярозавыя (Betulaceae)Правіць

Род Вольха (Alnus)Правіць

Род Бяроза (Betula)Правіць

Род Граб (Carpinus)Правіць

Род Ляшчына (Corylus)Правіць

Сямейства Бурачнікавыя (Boraginaceae)Правіць

Род Пакрывец (Anchusa)Правіць

Род Вастрыца (Asperugo)Правіць

Род Агурочнік (Borago)Правіць

Род BrunneraПравіць

Род BuglossoidesПравіць

Род Васкаветнік (Cerinthe)Правіць

Род Касталом (Cynoglossum)Правіць

Род Сіняк (Echium)Правіць

Род Ліпучка (Lappula)Правіць

Род Верабейнік (Lithospermum)Правіць

Род Крывацвет (Lycopsis)Правіць

Род Незабудка (Myosotis)Правіць

Род Нанея (Nonea)Правіць

Род Медуніца (Pulmonaria)Правіць

Род Жывакост (Symphytum)Правіць

Сямейства BotrychiaceaeПравіць

Род Граздоўнік (Botrychium)Правіць

Сямейства Капуставыя (Brassicaceae)Правіць

Род Часночніца (Alliaria)Правіць

Род Бурачок (Alyssum)Правіць

Род Разухавідка (Arabidopsis)Правіць

Род Разуха (Arabis)Правіць

Род Хрэн (Armoracia)Правіць

Род Свірэпа (Barbarea)Правіць

Род Гарліца (Berteroa)Правіць

Род Капуста (Brassica)Правіць

Род Свербігуз (Bunias)Правіць

Род CakileПравіць

Род Рыжак (Camelina)Правіць

Род Стрэлкі (Capsella)Правіць

Род Зубніца (Cardamine)Правіць

Род CardaminopsisПравіць

Род CardariaПравіць

Род Харыспора (Chorispora)Правіць

Род ConringiaПравіць

Род Зубніца (Dentaria)Правіць

Род Дэскурайнія (Descurainia)Правіць

Род DiplotaxisПравіць

Род Крупка (Draba)Правіць

Род Вяснянка (Erophila)Правіць

Род Эрука (Eruca)Правіць

Род Рагачка (Erucastrum)Правіць

Род Жаўтушнік (Erysimum)Правіць

Род EuclidiumПравіць

Род Вячорніца (Hesperis)Правіць

Род HirschfeldiaПравіць

Род Вайда (Isatis)Правіць

Род Клапоўнік (Lepidium)Правіць

Род LobulariaПравіць

Род Луннік (Lunaria)Правіць

Род Палёўка (Myagrum)Правіць

Род Кустоўнік (Nasturtium)Правіць

Род Неслія (Neslia)Правіць

Род Рэдзька (Raphanus)Правіць

Род RapistrumПравіць

Род Жарушнік (Rorippa)Правіць

Род Гарчыца (Sinapis)Правіць

Род Гуляўнік (Sisymbrium)Правіць

Род StrigosellaПравіць

Род Шыльніца (Subularia)Правіць

Род Цісдайлія (Teesdalia)Правіць

Род Торбачнік (Thlaspi)Правіць

Род Вежавіца (Turritis)Правіць

Сямейства Сусаковыя (Butomaceae)Правіць

Род Сусак (Butomus)Правіць

Сямейства Балотнікавыя (Callitrichaceae)Правіць

Род Балотнік (Callitriche)Правіць

Сямейства Званочкавыя (Campanulaceae)Правіць

Род Званок (Adenophora)Правіць

Род Званочак (Campanula)Правіць

Род Букашнік (Jasione)Правіць

Род Кольнік (Phyteuma)Правіць

Сямейства Каноплевыя (Cannabaceae)Правіць

Род Каноплі (Cannabis)Правіць

Род Хмель (Humulus)Правіць

Сямейства Бружмелевыя (Caprifoliaceae)Правіць

Род Лінея (Linnaea)Правіць

Род Бружмель (Lonicera)Правіць

Род Снежнаягаднік (Symphoricarpos)Правіць

Сямейства Гваздзіковыя (Caryophyllaceae)Правіць

Род Куколь (Agrostemma)Правіць

Род Пясчанка (Arenaria)Правіць

Род Ясколка (Cerastium)Правіць

Род Светнік (Coronaria)Правіць

Род Пухірнік (Cucubalus)Правіць

Род Гваздзік (Dianthus)Правіць

Род EremogoneПравіць

Род Вапнаўка (Gypsophila)Правіць

Род Гладун (Herniaria)Правіць

Род Светнік (Lychnis)Правіць

Род Смалянка (Melandrium)Правіць

Род Мерынгія (Moehringia)Правіць

Род MyosotonПравіць

Род PetrorhagiaПравіць

Род PsammophiliellaПравіць

Род Гарыца (Sagina)Правіць

Род Мыльнік (Saponaria)Правіць

Род Галадок (Scleranthus)Правіць

Род Смалёўка (Silene)Правіць

Род Свінакроп (Spergula)Правіць

Род Свінакропнік (Spergularia)Правіць

Род Зоркаўка (Stellaria)Правіць

Род Тысячагалоў (Vaccaria)Правіць

Род Смолка (Viscaria)Правіць

Сямейства Брызглінавыя (Celastraceae)Правіць

Род Брызгліна (Euonymus)Правіць

Сямейства Рагаліснікавыя (Ceratophyllaceae)Правіць

Род Рагаліснік (Ceratophyllum)Правіць

Сямейства Лебядовыя (Chenopodiaceae)Правіць

Род Лябеднік (Atriplex)Правіць

Род Аксірыс (Axyris)Правіць

Род Лебяда (Chenopodium)Правіць

Род Вярблюдка (Corispermum)Правіць

Род Прутняк (Kochia)Правіць

Род Хрупляўнік (Polycnemum)Правіць

Род Салянка (Salsola)Правіць

Род Шпінат (Spinacia)Правіць

Род SuaedaПравіць

Сямейства Ладаннікавыя (Cistaceae)Правіць

Род Сонцацвет (Helianthemum)Правіць

Сямейства CleomaceaeПравіць

Род CleomeПравіць

Сямейства ColchicaceaeПравіць

Род Познацвет (Colchicum)Правіць

Сямейства CommelinaceaeПравіць

Род CommelinaПравіць

Сямейства Ландышавыя (Convallariaceae)Правіць

Род Ландыш (Convallaria)Правіць

Род Майнік (Maianthemum)Правіць

Род Купена (Polygonatum)Правіць

Сямейства Бярозкавыя (Convolvulaceae)Правіць

Род Павой (Calystegia)Правіць

Calystegia spectabilis

Род Бярозка (Convolvulus)Правіць

Сямейства Кізілавыя (Cornaceae)Правіць

Род Свідзіна (Swida)Правіць

Сямейства Таўсцянкавыя (Crassulaceae)Правіць

Род HylotelephiumПравіць

Род JovibarbaПравіць

Род Расходнік (Sedum)Правіць

Род Скочкі (Sempervivum)Правіць

Род Тылея (Tillaea)Правіць

Сямейства Гарбузовыя (Cucurbitaceae)Правіць

Род Пярэступ (Bryonia)Правіць

Род Эхінацысціс (Echinocystis)Правіць

Род Сіцыёс (Sicyos)Правіць

Род Тладыянта (Thladiantha)Правіць

Сямейства Кіпарысавыя (Cupressaceae)Правіць

Род Ядловец (Juniperus)Правіць

Сямейства CuscutaceaeПравіць

Род Павітуха (Cuscuta)Правіць

Сямейства Асаковыя (Cyperaceae)Правіць

Род Пуханос (Baeothryon)Правіць

Род BlysmusПравіць

Род Клубне-чарот (Bolboschoenus)Правіць

Род Асака (Carex)Правіць

Род Меч-трава (Cladium)Правіць

Род Сыць (Cyperus)Правіць

Род Дыхастыліс (Dichostylis)Правіць

Род Балотніца (Eleocharis)Правіць

Род Падвей (Eriophorum)Правіць